دکتر ابوالفضل کزازی

دکتر ابوالفضل کزازی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر ابوالفضل کزازی

Dr. Abolfazl Kazazi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع مرتبط با حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
2 ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن بازار دفاعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 1
3 ارزیابی انعطاف پذیری اجزای زنجیره تامین کاشی و سرامیک ایران با رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
4 ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
5 الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
6 الگوی شکل گیری قابلیت کیفیت در صنایع داروسازی ایران، یک تحقیق چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 2
7 الگویی مبتنی بر مهندسی همزمان برای مدیریت تنوع محصول در زنجیره تامین صنعت پوشاک (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 4
8 انتخاب تامین کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR مورد مطالعه: شرکت آذین تنه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
9 بررسی تاثیر تنظیم محیط نهادی بر اثربخشی همکاری های فناورانه در صنایع هوافضایی کشور با تاکید بر نقش سازمان های میانجی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی عوامل موثر بر همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 19
11 تاثیر رابطه هماهنگی راهبرد سطح کسب و کار و راهبرد تولید بر عملکرد سازمانی؛ (مطالعه موردی درگروه صنعتی صفا) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 1
12 تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
13 توسعه ماتریس SPACE با کمک تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی به منظور تعیین موقعیت استراتژیک کسب و کار؛ مطالعه موردی در صنعت محصولات یوپی وی سی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 3
14 چارچوبی نو برای سنجش و پیاده سازی نوآوری باز : رویکرد مبتنی بر زمینه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 2
15 حرکت در مسیر نوآوری: تحلیل تجربه صنعت فولاد ایران در یادگیری فناورانه با استفاده از چارچوب پنجره های فرصت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 4
16 دیدگاه های توسعه فناوری اطلاعات کشور مبتنی بر خوشه بندی دیدگاه های خبرگان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
17 رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 2، شماره: 7
18 رتبه بندی عناصر ماتریس SWOT در شرایط عدم قطعیت (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه خصوصی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 2
19 رویکردی ترکیبی برای توسعه مدل ساختاری عوامل موثر بر همکاری در زنجیره تامین صنایع لوازم خانگی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
20 سنجش آثار کمی تغییر سیاست های مالیاتی بر صنایع کشور (رهیافت داده – ستانده) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 14، شماره: 51
21 شناسایی تصمیمات استراتژیک تولید در صنعت داروهای شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 4
22 شناسایی خانواده قطعات و قطعات گلوگاهی در سیستم تولید سلولی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
23 شناسایی خردبنیان های توانمندی نوآوری در شرکت های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
24 شناسایی راهبردهای شکست پذیر در اسناد توسعه فناوری اطلاعات کشور با استفاده از روش برنامه ریزی فرض بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
25 شناسایی عوامل ایجاد همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 1
26 طراحی الگوی شناختی مولفه های نوآوری در محصولات غذایی سلامت محور: مطالعه موردی شیرینی و شکلات (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 22، شماره: 5
27 طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تامین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
28 طراحی و تبیین مدل مبتنی بر استراتژی زنجیره تامین لارج جهت بهبود عملکرد رقابتی در صنعت داروسازی ایران(تولید داروهای ژنریک) (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 6، شماره: 1
29 عارضهیابی عملکرد شرکتهای قطعهساز کوچک و متوسط (مطالعه موردی: قطعهسازان تحت پوشش ساپکوی استان تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 1
30 عوامل موثر بر توسعه صنعت کاغذ روزنامه در کشور و راهکارهای پیشنهادی در زمینه سیاستهای حمایتی دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 11
31 مدل ارتقاء یادگیری فناورانه برای توسعه نوآوری دوسوتوان؛ مطالعه موردی صنعت فولاد کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 3
32 مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
33 مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
34 مدل قابلیت های رقابتی شرکت با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی و ریسک ارتباطات خریدار- تامین کننده (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت آسانسور و پله برقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 1
35 مدل لجستیک تاب آور پلیس پیشگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 3
36 مدلی برای روابط ریسک های زنجیره تامین صنعت پتروشیمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
37 مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 57
38 نقش سرمایه های روانی بر تعارض کار-خانواده و عملکرد سازمان (موردمطالعه: اداره کل ثبت اسناد واملاک شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 1
39 نگاشت شناختی مولفه های نوآوری در محصولات فراسودمند غذایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
40 نگرشی سه جانبه درزمینه تامین برنامه آموزشی مدیریت جهانگردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 1، شماره: 2
41 نگرشی کاربردی برای اجرای موثر کایزن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل کاربردی جهت ارزیابی کیفیت برنامه ریزی پروژه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
2 ارزیابی آمادگی جهت پیاده سازی تکنولوژی VMI با استفاده از مدل ریاضی در زنجیره تامین سازمان پخش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 Intelligent Quality Assessment Model of News Sites NEWSQUAL (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
4 Investigating the effectiveness of quality management system in supply chain of S.G.S Co (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
5 تحلیل شکاف تعیین کننده های فرهنگ سازمانی در فرایند توسعه محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت زامیاد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
6 تعیین ویژگی های خدمات بانکی (خدمت LC) با استفاده از ماتریس خانه کیفیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
7 دیدگاه چند پارادایمی در تحقیق در عملیات: رویکردی نوین جهت ساختاردهی مسائل پیچیده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (علمی-پژوهشی)
8 شناسایی و دسته بندی تصمیمات استراتژیک در حوزه تولید و عملیات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
9 طراحی و تبیین مدل مبتنی بر استراتژی زنجیره تامین لارج جهت بهبود عملکرد رقابتی در صنعت داروسازی ایران تولید داروهای ژنریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
10 کاهش زمان چرخه فرایند سفارش حمل ریلی بار تا تحویل به کمک رویکرد ناب (مورد مطالعه فرایند حمل غلات در راه آهن جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع