دکتر علی اکبر تقوایی

دکتر علی اکبر تقوایی استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر تقوایی

Dr. ALIakbar Taghvaee

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش شهروندی و رویکرد محله محوری: نقش نهادها و ارکان محله ای در آموزش شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 28، شماره: 125
2 ارزیابی تاثیر طراحی مسکن مناسب بر شهروندان در راهبرد های مدیریت بحران شهروندی (مورد مطالعه : شهر جدید پرند – تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی میزان موفقیت محدوده قانونی رشد شهری طرح های جامع در مهار رشد کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
4 Qualitative Sustainability Assessment of the Large- Scale Redevelopment Plan in Samen District of Mashhad (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 2
5 The Role of Socio-Cultural Components on the Performance of Mosques in Urban Neighborhoods (Case Study: A Comparative Study of Three Districts of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی الگوی مدیریت تعارض ذی نفعان و ذی نفوذان در ابرپروژه های شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
7 بررسی بنیادهای فرهنگی- محیطی در عناصر کالبدی باغ های ایرانی (قبل و بعد از اسلام) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 4
9 بررسی تطبیقی رویکردهای سنجش کیفیت در طراحی فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی تطبیقی مولفههای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی شهرهای خودرو و جدید با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری (نمونه موردی: شهرهای قدیم و جدید هشتگرد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی جدایی گزینی اجتماعی-فضایی گروه های تحصیلی و شغلی در کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 16
12 برنامهریزی توسعه درون شهری، روشها و ضرورت ها (مطالعه موردی: شهر دوگنبدان (گچساران)) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
13 تبیین تحول ژئوپلیتیکی ارتباطات بنادر و مناطق پسکرانه در ایران؛ با رویکرد تاریخی- تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 12، شماره: 44
14 تبیین مولفه های موثر بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 4
15 تحلیل اثر پیکربندی فضایی پوشش شهری و ویژگی های کالبدی ساختمان ها بر پدیده جزایر سطحی سرد شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
16 تحلیل افتراق فضایی در محله های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 3
17 تحلیل تحولات فضایی کلان شهرها در ارتباط با تغییرات قیمت نفت در ایران (نمونه مورد مطالعه: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 4، شماره: 6
18 تحلیل رابطه بین مولفه‎های کاربری زمین با کاهش جرایم و ناامنی شهری(مطالعه‎ی موردی: منطقه ۱۷ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 3
19 تحلیل کاربری هوشمند در نواحی با قابلیت توسعه با بهره گیری از مدل *LUCIS (نمونه موردی: منطقه 22 کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 1
20 تحلیلی از مفهوم شهر و ارکان شهرنشینی از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 1
21 تحلیلی بر مناسبات قدرت در فرایند برنامه ریزی طرح های توسعه شهری نمونه موردی: محور 17 شهریور تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
22 تحلیلی بر نقش زیباشناسانه هندسه در شکل گیری فضای شهری چهارباغ عباسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 5، شماره: 17
23 تقابل پایداری ابرپروژه های شهری: ارزیابی پایداری پروژه های بزرگ مقیاس در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
24 سمبولیسم و طراحی منظربررسی رویکردهای مختلف درطراحی مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 3، شماره: 13
25 سنجش کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده و بصری سازی آن مورد شناسی: محله هاشمی در منطقه ده تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 2، شماره: 4
26 سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 41
27 سنجش و بررسی کیفیت زندگی ذهنی بر اساس ادراک ساکنان (نمونه موردی محله هاشمی در منطقه ۱۰ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 50
28 شاخص های مناسب سازی فضاهای شهری دوست دار سالمندان با استفاده از رویکرد مشارکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 28، شماره: 128
29 طراحی اکولوژیکی در سکونت گاه های دامنه رشته کوههای زاگرس نمونه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 2
30 ظرفیت سنجی توسعه محله ای در فرایند توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: محله کلکت هچی یا راستهک وچه شهر تبریز (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 19، شماره: 2
31 عوامل علی و کانون ارزشی آینده های بدیل و آینده مرجح/ مطلوب شهر پایدار بر مبنای اخلاق زیست محیطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 27
32 مدیریت بحران در نشست های ساختمانی نمونه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 1، شماره: 1
33 مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر تخریب باغ ها در شهر تهران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه انگاره های محیطی موثر بر شکل گیری فضاهای عمومی مشوق سالمندی موفق با تاکید بر ترجیحات سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 ارایه راهکارها و راهبردهایی به منظور کاربست مفهوم فرهنگ و گردشگری در بازآفرینی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
3 انگاره پنداری اسلام درشکل گیری وتکامل ایوان مساجد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 بررسی تاثیرات جهانی شدن بر کالبد شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
5 بررسی جایگاه و ابعاد رویکرد نوین شهر هوشمند در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
6 بررسی کمبود تسهیلات استفاده معلولین از فضاهای عمومی شهر تهران و نحوه تحقق برابری فرصت ها برای شهروندان (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
7 بررسی منطقه ویژه اقتصادی سرو-ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس عمران، شهرسازی، معماری و محیط زیست
8 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه پایدار اجتماعات محلی نمونهی مورد مطالعه: محلهی نواب تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
9 بررسی نقش فرهنگ و بازآفرینی فرهنگ مبنا در چارچوب جامع برنامه بازآفرینی شهری (نمونه موردی پروژه شاخ طلایی استانبول ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
10 بررسی نقش و راهکارهای صنعت گردشگری فرهنگی در احیاء بافت های تاریخی شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
11 بررسی و تحلیل انواع رویکرد های محرک توسعه شهری در فرآیند بازآفرینی بافت های تاریخی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
12 بررسی و شناخت رویکردهای نوین مداخله در مراکز تاریخی شهرها به منظور دستیابی به بازآفرینی پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های راهبردی در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
13 پایداری اجتماعی و چارچوب مفهومی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
14 حکمروایی خوب شهری: زمینه لازم جهت تحقق مدیریت شهری به مثابه نهاد اجتماعی (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
15 درآمدی برنشانه ها و نمادها درفضاهای شهری با ارایه نمونه های تطبیقی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
16 روش شناسی مطالعات شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
17 شهر الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف شهر سالم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
18 طراحی اکولوژیکی رود کرخه با تمرکز بر توسعه روستاهای همجوار شهر شوش دانیال (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
19 کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی درجانمایی سایت های عملکرد عمومی بر مبنای توسعه پایدار ؛ نمونه موردی باغ موزه دفاع مقدس تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 کاربرد متغیرهای زبانی در ارزیابی عملکرد فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
21 مدیریت بحران در شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
22 مکانیزم های حفاظت از اراضی با ارزش شهری در برنامه ریزی کاربری زمین با استفاده از رویکرد TDR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
23 نقش رویکردهای فرهنگ بنیان و خلاقیت محور در بازآفرینی بافت های شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
24 نقش مساجد در مناسب سازی فضاهای شهری (با تاکید بر رویکرد توسعه محله ای) (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری