نسیم جباری

 نسیم جباری  کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز

نسیم جباری

Nasim Jabbari

کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.