سید بهرام بهشتی

 سید بهرام بهشتی هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سید بهرام بهشتی

Seyedbahram Beheshti

هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.