دکتر سیدبهرام بهشتی اول

دکتر سیدبهرام بهشتی اول هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سیدبهرام بهشتی اول

Dr. Seyedbahram Beheshti

هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی موردی قابلیت اعتماد لرزه ای ساختمان های بتنی قالب تونلی با احتساب تاثیر پدیده ی اندرکنش خاک و سازه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 3، شماره: 3
2 برآورد چند سطحی ضریب رفتار برای سازه های بیتن آرمه با سیستم قالب تونلی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
3 بررسی عملکرد لرزه ای جایگزینی تیر همبند بتن آرمه با نوع فولادی سوراخدار تعویض پذیر پیشنهادی در ساختمان های بتنی قالب تونلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 8، شماره: 4
4 درنظر گرفتن اثرات عدم قطعیت های مدل سازی بر منحنی شکنندگی فروریزشبا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 2
5 شناسایی خسارت در سازه با استفاده از پردازش سیگنال و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 52
6 قالب تونلی سیستمی ایده آل برای سازه های بتن آرمه تحت زلزله های متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 89
7 مدل احتمالاتی عملکرد لرزه ای سازه های ساختمان بتنی قالب تونلی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 3
8 مشخصات لرزه ای سازه های بتنی قالب تونلی با پلان نامنظم (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سخت کنندههای حلقوی بر رفتار برجهای خنک کننده فلزی تحت بارهای باد و زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 ارزیابی رفتار و سطوح اطمینان قاب خمشی ویژه و قاب مهاربندی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار
3 ارزیابی ضریب رفتار طلب و ظرفیت قاب خمشی فولادی به همراه دیوار برشی بتنی درزدار و بدون درز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
4 ارزیابی عددی پاسخ دینامیکی پل ورسک تحت عبور قطار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
5 ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزهای و عملکرد ساختمانهای فولادی با استفاده از روش RISK-UE مطالعه ساختمان های شهر همدان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
6 استفاده از بارگذاری دینامیکی در کشف عیوب صفحات با روش تبدیل موجک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
7 اصلاح روش ضرایب تغییر مکان (DCM)در تخمین جابجایی هدف برای پلهای بتنی منظم بر اساس استاندارد ASCE/SEI 41_06 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 برآورد طول مفصل پلاستیک در ستونهای بتنآرمه معیوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
9 بررسی اثر تعدد درجات در برآورد ضریب کاهش مقاومت ناشی از شکل پذیری سازه ها در زلزله با مشخصات نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
10 بررسی اثر میان قاب مصالح بنایی بر رفتار لرزه ای قابهای فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی اثرات الگوهای مختلف توزیع بار جانبی در راستای عرضی در آنالیز استاتیکی غیرخطی (Pushover) برای پلهای منظم بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت برشی و مکانیسم خرابی ستون های کوتاه بتن آرمه مستطیلی با استفاده از مدل المان محدود غیر خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر طراحی ساختمان های با اهمیت زیاد، با در نظر گرفتن سیستم باربری جانبی معمولی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
14 بررسی تقویت خمشی پایه پلهای بتنی مسلح با FRP به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
15 بررسی تقویت خمشی پایۀ پلهای بتنی مسلح با FRP به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
16 بررسی دقت تحلیل استاتیکی غیر خطی مودال در سازه های نا متقارن در سازه های نامتقارن فولادی با مهاربند ضربدری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 بررسی دقت روش بار افزون برای سازه های نامنظم در پلان تحت حرکات حوزه نزدیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
18 بررسی دقت روش برپایه انرژی در تخمین نیاز تغییر مکانی قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 بررسی دقت روش تحلیل استاتیکی غیرخطی دستورالعمل بهسازی لرزه­ای در برآورد نیاز لرزه ای نزدیک گسل ساختمانهای فلزی معمول در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 بررسی دقت مدلسازی اتصالات قاب های خمشی فلزی ویژه در برآورد احتمال خرابی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار
21 بررسی رفتار چرخه ای قاب مقاوم خمشی با سیستم مهاربندی بیضوی دوتایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی بتنی درزدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
23 بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 بررسی عملکرد قابهای فلزی پر شده با مصالح بنایی تحت اثر زلزله در دو جهت (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی نتایج آنالیز های دینامیکی و استاتیکی بارافزون درقابهای فلزی پرشده با میانقاب های مصالح بنایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
26 بهبود عملکرد لرزه ای با استفاده از جداسازهای مبتنی بر اصطکاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
27 پیشنهاد یک تیر همبند فولادی جدید کاربردی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 تاثیر پارامتر کیفیت ساخت بر عملکرد فروریزش در سازه های فولادی خمشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 تحلیل غیر خطی دیوار برشی ورق فولادی کمانش تاب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 تحلیل غیرخطی سه بعدی اجزاء محدود ستونهای فلزی پرشده با بتن تحت اثر بارهای محوری - خمشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تخمین پارامترهای اثرگذار بر رفتار غیرخطی ستونهای دورپیچ شده با CFRP به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 تخمین پاسخ لرزه ای سازه های بادبندی واگرا با استفاده از روش انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
33 تقویت لرزه ای پایه پلهای بتنی مسلح دایره ای با FRP به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی
34 رفتار قابهای فولادی با میانقاب تحت تحریک زلزله در دو جهت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
35 رفتار لرزهای برج خنک کننده فلزی نیروگاه شهید رجایی قزوین تحت حرکات شدید زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 ضریب رفتار چند سطحی قابهای مرکب بتنی - فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
37 کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سازه های قاب خمشی فلزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 کاربرد الگوریتم های فراابتکاری درمهندسی عمران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
39 کاربرد مفهوم سرعت در تخمین نیاز تغییر مکانی سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
40 مروری بر آیین نامه ها و دستورالعمل های بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و مقایسه کیفی آنها با دستورالعمل بهسازی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
41 مروری بر روش کیفی ارزیابی آسیبپذیری RISK-UE و توسعه شاخصهای خسارت درجهت ارزیابی آسیبپذیری ساختمانهای رایج در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
42 مطالعه ای بر ارتقاء عملکرد لرزه ای ساختمان های متصل به هم به کمک مدل یک درجه آزادی معادل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 معرفی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطکاک - تسلیم فولاد (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
44 معرفی ضریب کاهش مقاومت ناشی از شکل پذیری سازه ها برای حرکات نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
45 معرفی و کاربرد سیستم ابداعی جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطکاک-تسلیم فولاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
46 معیارهای کمی پذیرش در سطوح عملکردی در ستون بتن مسلح تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
47 مقایسه دو روش شناسایی غیرپارامتریک در دو حوزه ی زمان و فرکانس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
48 مقایسه ضریب رفتار دیوار برشی درزدار بتنی با دیوار برشی معمولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
49 مقایسه عملکرد غیرخطی چند تیر همبند فولادی پیشنهادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
50 ملاحظاتی در کشف عیوب در صفحات با استفاده از روش تبدیل موجک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب