دکتر ژاله رفاهی

دکتر ژاله رفاهی موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

دکتر ژاله رفاهی

Dr. Zhaleh Refahi

موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش به شیوه رویکرد هیجان مدار بر تعهد زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 5، شماره: 2
2 اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت ،عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان شهر جیرفت (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
3 اثر بخشی آموزش مهارت همدلی به شیوه گروهی بر افزایش صمیمیت زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 3، شماره: 1
4 اثر بخشی شناخت درمانی گروهی برکیفیت زندگی و شادکامی مادران کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
5 اثر هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی گری ادراک انصاف (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 19
6 اثربخشی آموزش ارزش های زندگی به کودکان پیش دبستانی بر سلامت روان و رشد اجتماعی آنان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 3
7 اثربخشی آموزش ارزشهای زندگی بررشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی والدین آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 3
8 اثربخشی تحلیل ارتباط متقابل(TA) برتغییر قصه عشق و دلزدگی زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 8، شماره: 29
9 اثربخشی معنا درمانی به شیوه گروهی برکاهش افسردگی بیماران سرطانی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 2، شماره: 7
10 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید بیماران مبتلا به سرطان مری ومعده (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 1، شماره: 4
11 ازدواج خویشاوندی: دغدغه های معلولیت فرزندان، کیفیت و رضایت زناشویی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
12 بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 45
13 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری رابطه دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 3، شماره: 9
14 پیش بینی پرخاشگری کودکان بر اساس خشونت خانگی و الگوهای ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 2
15 پیش بینی سبک های فرزندپروری مادران بر اساس طرحواره های اولیه و سبک های دلبستگی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 37
16 پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 1، شماره: 2
17 پیش بینی مولفه های عشق ورزی براساس طرحواره جنسی با واسطه گری تعهد مذهبی در زنان و مردان شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 33
18 تأثیر آموزش به شیوه رویکرد هیجان مداربر صمیمیت زوجیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
19 تحلیل محتوای کیفی مقایسه ساختار خانواده از منظر اسلام و رویکرد ساختاری مینوچین (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 12، شماره: 46
20 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 13
21 کفایت روانسنجی نسخه فارسی مقیاس طرحواره جنسی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و سلامت جنسی دوره: 1، شماره: 1
22 کفایت شاخص های روان سنجی پرسشنامه ایمنی هیجانی نوجوانان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 6، شماره: 22
23 مدل معادلات ساختاری تعهد زناشویی و سبک های عشق ورزی با صمیمیت زناشویی با توجه به نقش میانجی رضایت جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 11، شماره: 42
24 مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 31
25 نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مولفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 60
26 واسطه گری عزت نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطردر بین دانشجویان (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت جرأت ورزی بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار کمیته امداد شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
2 اثر بخشی تلفیقی دو رویکرد واقعیت درمانی و شناختی رفتاری گروهی بر خطاهای شناختی و احساس تنهایی زنان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
3 اثر بخشی رویکرد پذیرش و تعهد ACT بر دلزدگی زناشویی و بخشش زوجین مراجعه کننده به مرکز خدمات اجتماعی و مشاوره سازمان زندانهای استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
4 اثر بخشی مشاوره راه حل محور بر افزایش توانایی حل مشکل مردان متاهل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 اثر بخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
6 اثربخشی آموزش گروهی مهارت های ارتباطی بر خودتمایز یافتگی زنان متاهل شهرستان داراب (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
7 اثربخشی روش آموزش چند حسی فرنالد بر بهبود دقت، حافظه دیداری و حافظه شنیداری دانش آموزان دارای اختلال نوشتن در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی
8 Comparison of the Marital Commitment and Coping Styles of Women with Ethnic and Alien Marriage in Bandar Abbas City (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
9 EVALUATION OF STRESS AND PERSONALITY TRAITS AMONG THE WAR – HANDICAPPED AND THEIR FIRST SONS (دریافت مقاله) اولین همایش علمی جانباز و خانواده
10 Investigation of the relationship between body image with self-concept in adolescent (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
11 The Effectiveness of Combined Reality Therapy and Group CognitiveBehavioral Therapy Approaches on the Cognitive Errors and the Feeling ofLoneliness in Married Women (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
12 بررسی تاثیر آموزش مادران بیمارهای وابسته به مواد محرک با روش ماتریکس بر شیوه زندگی آنان در یکی از مراکز ترک اعتیاد در شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
13 بررسی تنیدگی و خصوصیات شخصیتی جانبازان جنگ تحمیلی و پسران ارشد آنان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی جانباز و خانواده
14 بررسی رابطه بین ابعاد پدرانه و مادرانه از دیدگاه نوجوانان مقطع متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
15 بررسی رابطه بین اعتیاد والدین با مشکلات روانشناختی استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شیراز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
16 بررسی رابطه بین شادکامی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهر مرودشت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
17 بررسی رابطه بین طرحواره های اولیه وعزت نفس جنسی در معلمان زن متاهل دوره متوسطه شهر داراب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
18 بررسی رابطه بین معنویت با اضطراب و افسردگی در زوجین شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت
19 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
20 بررسی رابطه ی بین طرحواره جنسی، مؤلفه های عشق ورزی و تعهد مذهبی در متأهلان شهر اصفهان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران «مشاوره: ارتقا امید، آرامش و سلامت اجتماعی»
21 بررسی عوامل اولیه موثر بر بی رغبتی دختران شاغل نسبت به ازدواج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم رفتاری
22 بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی و سبک زندگی سالم برای هویت اجتماعی زنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
23 بررسی نقش واسطه گری هوش هیجانی بر سبک دلبستگی ایمن و مولفه های عشق ورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
24 پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس ابراز گری هیجان و سلامت معنوی افراد متاهل (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
25 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ایمنی هیجانی و تاب آوری در معلمین متاهل شهرستان لامرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
26 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های عشق و نقش تعدیل کننده مدت ازدواج و جنسیت در رابطه بین آنها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
27 پیش بینی سازگاری پس از طلاق بر اساس قصه عشق وسبک زندگی در زنان متعارض در حال جدایی (دریافت مقاله) همایش ملی روان شناسی و سلامت با محوریت خانواده و زندگی سالم
28 پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس احساس تنهایی و عملکرد جنسیدر دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
29 پیش بینی کیفیت زندگی براساس تنهایی در دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
30 پیش بینی کیفیت زندگی براساس عملکرد جنسی در دانشجویان زن متاهل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
31 تاثیر طبیعت گردی برکیفیت و جهت گیری زندگی سالمندان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
32 رابطه بین توانایی حل مساله و طرحواره های ناسازگاراولیه با مسئولیت پذیری در دختران مجرد در آستانه ازدواج شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
33 رابطه بین سبک های دلبستگی و طرحواره های اولیه با عزت نفس جنسی در معلمان زن متاهل دوره متوسطه شهر داراب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
34 رابطه بین کیفیت زندگی کاری، ویژگی های شخصیتی ( وجدانی بودن توافق ) با فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
35 رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی با واسطه گری متغیرهای جمعیت شناختی در زوجین (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
36 رابطه ی هوش معنوی، خوش بینی و شادکامی با بهزیستی روانشناختی در مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه شهر شیراز (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران «مشاوره: ارتقا امید، آرامش و سلامت اجتماعی»
37 مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در سه دوران نامزدی ، عقد و ازدواج در مردان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
38 مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در سه دوران نامزدی،عقد و ازدواج در زنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
39 مقایسه بین ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای ارتباطی در افراد متقاضی طلاق و عادی براساس متغیرهای جمعیت شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
40 مقایسه پایداری اثر بخشی دوبسته آموزشی طراحی شده براساس نظریه های مشاوره شغلی برمهارت های کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
41 مقایسه تمایزیافتگی در دانشجویان دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
42 مقایسه تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای رابطه و فاقد رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
43 مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی در دانشجویان پسر دارا وفاقد رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
44 مقایسه قصه عشق در دانشجویان دارای رابطه و فاقد رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
45 مقایسه قصه عشق و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان پسر دارای رابطه و فاقد رابطه با جنس مخالف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
46 مقایسه مبانی نظری معنی درمانی فرانکل با دیدگاه شهید مطهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
47 مقایسه مهارت اجتماعی درکودکان پیش دبستانی مقبول و مطرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
48 مقایسه ویژگی های شخصیتی و توانایی حل مساله در افراد متقاضی طلاق و عادی شهرشیراز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
49 مهارت خودشناسی، همدلی و روابط بین فردی از نگاه قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
50 نقش پیش بینی کنندگی باورهای غیرمنطقی ارتباطی و مؤلفه های عشق بر دلزدگی زناشویی زنان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
51 ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر: مولفه های پیش بینی کننده تعارض کار خانواده زنان پرستار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده