دکتر محسن اکبری

دکتر محسن اکبری

دکتر محسن اکبری

Dr. Mohsen Akbari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد و انواع دوسو توانی سازمانی (دریافت مقاله) مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری دوره: 2، شماره: 10
2 اثر تعدیلی شدت تبلیغات بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
3 اثر همخوانی با خود واقعی و ایده آل بر دل بستگی به نام تجاری و تداوم استفاده- موردمطالعه: فیس بوک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
4 اخلاق حرفه ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 98
5 ارائه الگویی برای شکل گیری تنوع دوسوتوانی در شرکت های چند کسب وکاره در ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
6 ارایه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول در سازمان های دانش بنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 53
7 ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تاثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
8 Evaluation of influential factors on development of E-commerce: Case of Tehran SMEs (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
9 Servant leadership and organizationalidentity: The mediating role of jobinvolvement (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 3، شماره: 2
10 The effect of strategic leadership and empowerment on job satisfaction of the employees of University of Guilan (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی تاثیر ارتباطات موثر و مشارکت بر کاهش انحرافات و فساد کاری حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی تاثیر اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران بر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 15
13 بررسی تاثیر برتری طلبی اجتماعی مصرف کنندگان بر انتخاب کالای لوکس با فناوری بالا با تعدیل گری درگیری ذهنی محصول (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 52
14 بررسی تاثیر برداشت نخستین مشتری از شخصیت تبلیغ کننده بر اثربخشی تبلیغ: نقش تعدیلگر تجانس خودانگاره مشتری با تبلیغ کننده (مطالعه موردی: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه گیلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 2
15 بررسی تاثیر رهبری آینده نگر بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
16 بررسی تاثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری» (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 74
17 بررسی تاثیر سبک رهبری راهبرد ی بر چابکی سازمانی با رویکرد «منبع محور»(مورد مطالعه: د انشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 4
18 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار هتل ها بر پویایی اقتصادی کلان شهرها (موردمطالعه: عملکرد بازار هتل های تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی تاثیر صمیمیت در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 43
20 بررسی تاثیر فرهنگسازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
21 بررسی تاثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه یافتگی کشورها (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 91
22 بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
23 بررسی تاثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 30
24 بررسی تاثیر محتوای دروس و خودرهبری بر امید به اشتغال دانشجویان مدیریت بازرگانی: نقش میانجی خودکارآمدی و خودتعیین کنندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 34
25 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
26 بررسی تاثیر میزان تقلید، نوع تقلید و نقش زبان برند در تشخیص تقلید از برند اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 2
27 بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
28 بررسی تاثیر نوستالژی درک شده بر دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
29 بررسی تاثیر ویژگی های جامعه آنلاین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران: مورد مطالعه هوادران باشگاه پرسپولیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 6، شماره: 1
30 بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای دوره: 1، شماره: 2
31 بررسی تاثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه اجتماعی بر رفتار مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 63
32 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت دانشجویان با میانجی‌گری رضایت شغلی کارکنان و کیفیت خدمات دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 1، شماره: 2
33 بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل‌کنندگی کیفیت افشای اطلاعات: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 1
34 بررسی رابطه بین انتقال فناوری، برون سپاری، قابلیت های سازمانی و عملکرد نوآورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
35 بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 17
36 بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات: مطالعه موردی یک مرکز تحقیقاتی – آموزشی - مشاوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 1
37 بررسی عوامل موثر بر رفتار ناکارآمد و تاثیر آن بر تغییر شغل حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 3
38 بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و عملکرد مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
39 بررسی نقش تعدیل گری ماکیاول گرایی بر رابطه بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 3
40 بررسی نقش فشار زمانی پیام کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه با تعدیل گری سن مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
41 بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 50
42 بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ارزش ویژه برند با میانجیگری شخصیت و خوشنامی برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 18
43 بررسی نقش میانجی تعهد عاطفی و تعدیلگری حمایت سرپرست در رابطه ناامنی شغلی و رفتارهای بازدارنده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 2
44 بررسی نقش میانجی قابلیت های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
45 بررسی نقش و اثرات تیپ های شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری استرس ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 9، شماره: 39
46 بررسی وضعیت استراتژی های مسئولانه شرکت ها در صنعت غذایی ایران: مطالعه چند موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 1
47 برند، کیفیت خدمات و تبلیغات شفاهی در توریسم: فرصتهای پادگانهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 31
48 بهبود جایگاه ذهنی برند با استفاده از توسعه شخصیت برند: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 1
49 تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 72
50 تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 73
51 تاثیر باورهای مصرف کنندگان بر رفتار خرید آنی آن ها در محیط آنلاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 3
52 تاثیر پویایی فناورانه بر کارایی عملیاتی: نقش میانجی انعطاف پذیری تولید (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 14، شماره: 27
53 تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرفگرایی و وابستگی عاطفی بین افراد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 56
54 تاثیر تقلید برند بر اجتناب از برند تقلیدی: نقش تعدیل گر اخلاق گرایی مصرف کننده (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
55 تاثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
56 تاثیر رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 6، شماره: 2
57 تاثیر سرمایه روانشناختی و جو ارائه خدمات به کارکنان در تمایل به ترک شغل با توجه به نقش میانجی گری اشتیاق و رضایت شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 7، شماره: 1
58 تاثیر طفره روی اجتماعی بر عملکرد تیمی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی تیمی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 2
59 تاثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
60 تاثیر عوامل نهادی بر عملکرد بازار شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری با نقش قابلیت های دانش و فناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
61 تاثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 28
62 تاثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 101
63 تاثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
64 تأثیر دوسوتوانی نوآوری بر دانش صادراتی و عملکرد محصولات جدید در بازارهای صادراتی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 42
65 تأثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی با میانجی‌گری ارزش برند در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
66 تبیین الگوی رهبری راهبردی برای ارتقای سطح عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 22
67 تبیین نقش رهبری آینده نگر در بهبود بهره وری سازمانی با میانجیگری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 1
68 تجزیه و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
69 تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود: ارزیابی نقش تصمیمات ناکارای سرمایهگذاری و محدودیتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 3
70 ترویج رفتارهای فرانقش و همکاری کارکنان از راه ارتباطات درون سازمانی: مطالعه میانجی گری ابهام نقش و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 10، شماره: 2
71 تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 26
72 حجم مبادلات بازار سهام و رشد اقتصادی: نقش تعدیل گر فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به توسعه یافتگی کشورها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 40
73 رابطه میان زیرساخت ها و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل کننده شاخص های اقتصاد دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 4
74 رتبه بیدی شاخص های انتخاب تامین کنندگان جهت برون سپاری خدمات در دانشگاه گیلان تحت شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 17، شماره: 65
75 شناسایی اولویت های رقابتی و تعیین رابطه آن با مزیت های رقابتی منبع محور (مطالعه موردی: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
76 شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک چین: توسعه ی مدل با نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 45
77 شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 36
78 شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 90
79 شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 56
80 طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
81 طراحی الگوی پایداری منابع انسانی در کسب وکارهای خانوادگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
82 طراحی الگوی راهبردی بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 1
83 طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 103
84 طراحی الگویی جهت پیاده سازی استراتژی در بخش عمومی نمونه مورد بررسی: برون سپاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضاییه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
85 طراحی مدل ریسک ادراک شده خریداران کالاهای برند غیر معروف در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 1
86 عوامل موثر سه گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام مند (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 101
87 کنترل راهبردی در بانکداری ایران: نگاهی تاریخی به الگوهای پیشین و ارائه مدلی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
88 مدل عوامل موثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تاثیر آن بر موفقیت بازاریابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
89 مطالعه تجربی تاثیر استراتژی های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه ای منفی مصرف کنندگان در زمان شکست محصول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
90 مطالعه تجربی تاثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
91 مفهوم پردازی راهبردهای اجتماع محور بنگاه های کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
92 نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
93 نقش تاثیر ارتباط دانشگاه و صنعت در بهبود عوامل موثر در عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
94 نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 27
95 نقش قابلیت های پویا در خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
96 نقش قابلیت های سازمانی در کاهش ریسک های فناورانه و بهبود عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان با میانجی گری هوشمندی فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 61
97 واکاوی نقش زیست بوم صادرات کالاهای صنعتی بر کسب وکارهای بخش خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و انواع دوسو توانی سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 ارایه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
3 ارایه چهارچوبی جهت ارزیابی عملکرد مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
4 ارزش های عاطفی مشتریان، تعاریف و ابعاد آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
5 ارزیابی صنوبر کاری در استان گیلان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 الگوی ارتقای عملکرد پایدار شرکت ها باتوجه به ارتباط دانشگاه صنعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
7 اهمیت شخصیت خرده فروش در تصمیم گیری مصرف کنند گان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
8 ایجاد برند ملی و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
9 Checking the relationship between strategic leadership, competitive advantage and organizational performance with mediating role of innovation (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
10 Evaluation the relationship between strategic leadership, organizational performance and competitive advantage with mediating role of entrepreneurship (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
11 Tehran Stock Exchange Daily Index Forecasting By Adaptive Network-based Fuzzy Inference System (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 بازاریابی رابطه مند و ارتباطات دهان به دهان: بررسی نقش میانجی وفاداری مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
13 بخش بندی مشتریان بر اساس الگوی ارزش چرخه عمر(مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
14 بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره شرکت و ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
15 بررسی تاثیر ارزش نام و نشان تجاری بر رابطه بین هزینه تبلیغات و جریان نقدی آزاد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
16 بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات و جذب گردشگران سلامت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
17 بررسی تاثیر باورهای اعتمادی و بی اعتمادی بر نیت اعتماد در خریدهای آنلاین: نقش میانجی اعتماد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 بررسی تاثیر تکرار پیام کوتاه بر نگرش به برند و قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
19 بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
20 بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
21 بررسی تاثیر رابط احساسی بین خریدار و فروشنده بر قصد خرید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
22 بررسی تاثیر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات کارکنان دانشگاه گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
23 بررسی تاثیر روابط تامین کننده و خریدار بر رفتار هموارسازی درآمد شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
24 بررسی تاثیر شخصیت و خوشنامی برند بر ابعاد ارزش ویژه برند (مورد بررسی: شرکت گلرنگ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
25 بررسی تاثیر عدالت سازمانی درک شده بر طفره روی اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
26 بررسی تاثیر عوامل موثرتصویر برند بر کیفیت خدمات الکترونیک مطالعه موردی: شرکت ایرانسل (دریافت مقاله) تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت
27 بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
28 بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی بر تشکیل اتحاد برند. مورد مطالعه: صنایع غذایی استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
29 بررسی تاثیر کیفیت برند مقصد گردشگری بر وفاداری گردشگران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
30 بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر عوامل موثر تصویر برند مطالعه موردی: شرکت ایرانسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
31 بررسی تاثیر کیفیت خدمات دانشگاه بر ارتباطات دهان به دهان با میانجی گری رضایت دانشجویان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
32 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان گیلان با میانجی گری عملکرد کارکنان و نوآوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
33 بررسی تاثیر نام برند و حروف به کار گرفته شده در آن بر انتخاب مشتری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
34 بررسی تاثیر نوستالژی درجذب گردشگران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
35 بررسی تاثیر هیجانات مثبت و منفی بر رفتار خرید ناشی از انگیزه ناگهانی مصرف کنندگان در خرید آنلاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
36 بررسی تاثیرات رهبری اخلاقی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکىان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
37 بررسی تأثیر انگیزش بر مدیر یت با رویکرد مبتنی بر تئوری نمایندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
38 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی با توجه به ساختارهای پیشین و متعاقب آن در شرکت مخابرات استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 بررسی تأثیر تبلیغات شفاهی برنگرش به برند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
40 بررسی تأثیر سوابق تجربی مشتری بر قصد خرید مشتریان بر اساس نقش میانجی نگرش و نتایج مشتری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
41 بررسی داده کاوی در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
42 بررسی رابطه بین سن نام تجاری و ترجیح نام تجاری مورد: مایع ظرفشویی ریکا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
43 بررسی رابطه نقش رهبری در ایجاد تحول سازمانی: مدیران ارشد و میانی شعبه های بانک ملی استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
44 بررسی عوامل موثر بر انتخاب سبک های رهبری در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
45 بررسی عوامل موثر بر به کارگیری سیستم شناسایی با فرکانس امواج رادیویی (RFID) در فروشگا های زنجیره ای شهر رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
46 بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های یکپارچه مبتنی برفناوری اطلاعات(سازمان مورد مطالعه : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم انسانی و وقف
47 بررسی عوامل موثر بر درگیری مشتری در جامعه برندی آنلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
48 بررسی میزان ارتباط دهان به دهان در میان مصرف کنندگان محصولات لبنی مطالعه موردی(محصولات لبنی خاتون گیلان (سارا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
49 بررسی میزان تاثیر گذاری تبلیغات تلویزیون های شهری نسبت به سایر تبلیغات محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران
50 بررسی نحوه تاثیرگذاری برنامه های بازاریابی اجتماعی بر ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
51 بررسی نقش میانجی وفاداری شخصی درتاثیرصداقت کارکنان و تعهدمشتری بررفتارشهروندی مشتری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
52 بررسی نقش ویدئوهای تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی بر قصد بازدید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
53 برند شهری و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
54 بکارگیری مدل احتمال تجزیه و تحلیل در فرایند پردازش اطلاعات دهان به دهان الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
55 بکارگیری نوآوری مبتنی برکاربر پیشرو در خدمات گردشگری: رویکرد BWM در اولویت بندی عوامل تاثیر گذار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
56 پیش ران ها و پس ران های قابلیت فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
57 تاثیر ارتباط دانشگاه و صنعت بر عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط با میانجی گری نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
58 تاثیر استفاده از اینستاگرام بر عملکرد مالی و غیرمالی زنان خانه دار با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
59 تاثیر تصویر ذهنی برند شهر بر دلبستگی به شهر : با توجه به تجانس خودپنداری مصرف کننده (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
60 تاثیر سبک رهبری (تحول گرا و تعامل گرا) بر کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
61 تاثیر عدم اطمینان محیطی بر عملکرد مالی، بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری تولید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
62 تاملی بر چالشهای ارزیابی سیستمهای مدیریت با تکیه بر رویکرد BSC-DEMATEL- GAHP (مطالعه موردی: شرکت پالایش و پخش استان قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
63 تبیین نقش و جایگاه برندهای تقلیدی یاکپی کت دربازارهای رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
64 تحلیل تاثیرگذاری تبلیغات و بازاریابی الکترونیک بر جذب گردشگران سلامت درایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
65 چگونه بحران بر شهرت و چگونه شهرت بر بحران تاثیر می گذارد: تبیین استراتژی های پاسخگویی تیوری ارتباط بحران وضعیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
66 حمایت ورزشی؛ عنصر توانمند ارتباطات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
67 رقابت پذیری صنایع نفت و گاز دریای خزر بر مبنای مدل رقابتی پورتر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
68 شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در بین دانشجویان با استفاده از متدولوژی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
69 شهرت برند وعوامل موثر بر آن بررسی مدلها و سنجه های اندازه گیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
70 شهرت برند؛ مدل ها و روش های اندازهگیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
71 صادرات دانش بنیان، ضرورتی برای پایداری کسب و کار های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
72 صمیمیت میان مصرف کننده و بنگاه: مروری بر تحقیقات گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
73 طراحی مدل عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مشتری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
74 قصد خرید کالای لوکس: شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
75 کاربرد نظریه ارزش-باور-هنجار در مطالعه رفتار گردشگران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
76 گرایش مشتریان به ماکیاولیسم درصنعت بیمه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
77 گردشگری لوکس و تاثیر سازگاری بر تعهد و وفاداری گردشگران لوکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
78 مدیریت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
79 مروری بر روشهای هوشمند استخراج خودکار الگو در نمودارهای مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
80 معماری نقشه استراتژی صادرات سطح شرکت بر مبنای اکوسیستم صادرات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
81 نقش تعدیل گری پویایی محصول در رابطه بین یادگیری بین سازمانی و توسعه مشترک محصول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
82 نقش فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع در بهبود مزیت رقابتی و عملکرد بنگاه: بر مبنای دیدگاهمبتنی بر منبع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
83 نقش مدیریت روابط با مشتری در تصویر برند در مؤسسات حسابرسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
84 هدیه دادن: اثر برند محصولات روی قصد خرید هدیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت