دکتر ابوالفضل مشکینی

دکتر ابوالفضل مشکینی دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

دکتر ابوالفضل مشکینی

Dr. Abolfazl Meshkini

دانشیار گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادارک امنیت محله ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
2 ارائه الگوی بومی شده شهر بیوفیلیک در مناطق ۹ و ۱۰ کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 45
3 ارزیابی آسیب پذیری کاربری آموزشی با رویکرد پدافند غیرعامل شهری دربرابر زلزله (مطالعه موردی: منطقه ۶ تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 2
4 ارزیابی الگوی سیاست گذاری مسکن بی خانمان ها(ساکنان مسکن نامناسب) در ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
5 ارزیابی تاب آوری انسانی در بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت ناکارآمد شهر سنندج ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 18، شماره: 1
6 ارزیابی تأثیر رسانه‌های مجازی در توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه‌های مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
7 ارزیابی تحقق سیاست کلی نظام (چشم انداز) در بخش مسکن نمونه: حفظ حرمت و ارزش های فرهنگی مسکن شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 2
8 ارزیابی تغییرات سلسه مراتبی شهرستان های استان کرمانشاه از نظر شاخص های جمعیتی مسکن در دوره های سرشماری 1375 تا 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
9 ارزیابی توسعه پایدار شهری با تأکید بر رویکرد تاب‌آوری در سکونتگاه-های غیررسمی (مورد مطالعه سکونتگاه‌های غیررسمی شهر سنندج ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 74
10 ارزیابی روند تغییرات فضای سبز در مناطق شهری با رویکرد عدالت فضایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 10، شماره: 36
11 ارزیابی شاخص های کیفی مسکن در برنامه ریزی مسکن (مطالعه موردی: نواحی شهری نظرآباد، استان البرز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
12 ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای غیر رسمی ایران مطالعه موردی جمشیدآباد خوی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
13 ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله ای ناحیه دو شهرداری منطقه۴تهران (محله های مجیدیه، شمس آباد و کالاد) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
14 ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 1
15 ارزیابی و سنجش فضایی محیط‌زیست شهری با رویکرد شهر سبز (مطالعة موردی: کلان‌شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 1
16 ارزیابی وضعیت مسکن در محله های شهر بناب با استفاده از تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 4
17 ارزیابی هویت اجتماعی در محله های شهری (مطالعه موردی: محله اوین شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 4
18 الگوی بهینه تاب آوری در بافت های مسئله دار شهری نمونه موردی: محله فرحزاد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 60
19 الگوی پراکنش فضایی و ساماندهی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل های GIS (مطالعه موردی: منطقه ۱۸ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 13
20 الگوی تحقق پذیری شاخص های بومی شهر بیوفیلیک مطالعه موردی: مناطق 9 و 10 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
21 الگوی سرمایه گذاری مسکن با رویکرد بازارهای موازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 2
22 الگوی مسکن زیست پذیر: گامی به سوی افزایش زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه: کلان شهر کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 3
23 امنیت سکونت، کلید ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مورد مطالعه: حوزه کلانشهر تهران (اسلامشهر، نسیم شهر و گلستان) و کرج در استان البرز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
24 اولویت بندی ذی نفعان گردشگری مذهبی کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 4
25 The process of cultural tourism development based on cultural development strategies (Case study: ۱۲ region of Tehran metropolis) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گردشگری و هتلداری ایران دوره: 3، شماره: 1
26 بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 1
27 برآورد کمی ظرفیت برد گردشگری حاشیه زنجانرود (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 3
28 بررسی اولویت ها ونیازهای پژوهشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری درایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 28، شماره: 88
29 بررسی تاثیر نورپردازی در بهبود امنیت فضاهای عمومی شهر مرزی کامیاران مطالعه مورد: خیابان امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 10، شماره: 3
30 بررسی تطبیقی الگوی رایج ریخت‏‌شناسی شهرهای ایران و اروپا در دورۀ مقارن با اسلام (مطالعۀ موردی: شهر ری در ایران و سیه‌نا در ایتالیا) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 4
31 بررسی توسعهیافتگی استانهای مرزی در راستای امنیت پایدار با استفاده از مدل ویکور (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 6، شماره: 2
32 بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری (مطالعه موردی: شهر طرقبه) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 3، شماره: 1
33 بررسی مداخله در ساماندهی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 7
34 بررسی وضعیت دسترسی به مراکز خدمات رسانی درمانی بارویکرد عدالت فضایی مطالعه موردی: منطقه 7 تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 1
35 تاثیر بانکداری الکترونیک در کاهش سفرهای درون شهری (نمونه موردی : بخش مرکزی شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 1، شماره: 3
36 تببین الگوی سازمان یابی فضایی زیست پذیری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 20
37 تبیین الگوی اکوشهری زیست پذیرکلانشهر تبریز با مدل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 12، شماره: 23
38 تبیین الگوی تاب آوری شهر در مقابله با بلایای بیولوژیکی و بیماری های واگیردار (مورد پژوهی: کووید ۱۹ در شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 11، شماره: 44
39 تبیین الگوی حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 1
40 تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 76
41 تبیین الگوی شهر شاد در ایران مطالعه موردی : شهر بابل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
42 تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 11
43 تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 18
44 تبیین راهبرد رشد هوشمند شهری در منطقه 19 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 20
45 تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
46 تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
47 تبیین سیاست های زمین شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
48 تبیین عوامل شکل دهنده بافت های ناکارآمد شهری ( مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 14، شماره: 1
49 تبیین عوامل موثر در شکلگیری بیخانمانی در مجموعه شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 57
50 تبیین فضایی رتبه‌بندی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مرزی ایلام (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 8، شماره: 1
51 تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلان شهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 1
52 تبیین نابرابری در توسعه صنعت گردشگری با نگاهی به ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
53 تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
54 تحلیل آثار سیاست های جهانی بر غیررسمی شدن فضای شهری (مطالعه موردی: کشورهای جنوب) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
55 تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 4
56 تحلیل اجتماعی- فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر مطالعه موردی: محله دباغ ها- زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 7، شماره: 5
57 تحلیل الگوی فضایی سرمایه گذاری مسکن از منظر اقتصاد سیاسی فضا مطالعه موردی: کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 1
58 تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
59 تحلیل تاب آوری شاخص های مسکونی در فضاهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعه: شهر قائم شهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
60 تحلیل توسعه گردشگری الکترونیک (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
61 تحلیل حکمروایی مطلوب شهری در پایداری شهرها مطالعه موردی: شهر عجب شیر (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 29
62 تحلیل زمینه های کالایی شدن مسکن در بازار مسکن ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 8
63 تحلیل ساختار فیزیکی و تصویر ذهنی موثر در شکل گیری هویت مکان فضای خیابانی آبرسان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 30
64 تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع محور در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله بان برز شهر ایلام) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 36
65 تحلیل ساختاری-کارکردی توسعه حمل و نقل محور در محدوده طرح ترافیک کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
66 تحلیل سیاست ها و برنامه های توسعه ی ایران با تاکید بر امنیت غذایی پایدار شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 4
67 تحلیل شاخص های ذهنی کیفیت محیط در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله آبکوه مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
68 تحلیل شاخص‎های مسکن پایدار و نقش آن در ارتقای امنیت کالبدی (موردپژوهی: محلات منطقه ۱۷ کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 13، شماره: 4
69 تحلیل ظرفیت نهادی مدیریت محلی جهت حکمروایی خوب زمین شهری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 1
70 تحلیل فضایی الگوی رشد شهری(مطالعه موردی:شهرکلاردشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 9، شماره: 34
71 تحلیل فضایی سنجش میزان تکه تکه شدن شهری (محلات ناحیه ۱ منطقه ۱۴ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
72 تحلیل فضایی شهر با تاکید بر رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 10
73 تحلیل فضایی عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
74 تحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 4، شماره: 2
75 تحلیل فضایی مناطق شهری قم به منظور احداث پروژه مسکن اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
76 تحلیل فضایی مولفه های تبیین کننده توسعه شهری در یک دیالکتیک اجتماعی-فضایی حق به شهر از نظریه تا عمل، موردمطالعه: شهر بندرعباس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 13، شماره: 3
77 تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 4
78 تحلیلی از نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 51
79 تحلیلی بر برنامه ریزی و رابطه میان عدالت شهری و سرمایه اجتماعی در محله های شهر فردوسیه – شهرستان شهریار (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 31
80 تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 29
81 تحلیلی بر توسعه فضایی- کالبدی برمبنای اصول شهر زیست پذیر (مطالعه موردی مناطق ۶ گانه اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 372
82 تحلیلی بر زیست پذیری مسکن شهر کرج با رویکرد عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
83 ترسیم نقشه دانشی شبکه ی همکاری های علمی بین المللی و داخلی برنامه ریزی مسکن در قرن ۲۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
84 تسکینی بر فقیران شهری: ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
85 تغییرات کاربری زمین شهری و اقتصاد سیاسی فضا: ارائه مدل مفهومی - تلفیقی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 3
86 توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر ابهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 47، شماره: 2
87 تهیه یک مدل پیش بینی ناپایداری بافت های کهن شهری در برابر زلزله با منطق سلسله مراتبی وارون (IHPW) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 87
88 جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیات نوین برنامهریزی شهری و منطقهای با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 44، شماره: 3
89 حق به شهر و الگوی برنامه ریزی مشارکتی (تحلیلی بر تولید اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر مجتمع های بزرگ تجاری کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
90 رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهرهای مرزی بانه و سقز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
91 رتبه بندی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از مدل تصمیم گیری ELECTRE III (نمونه مورد مطالعه محلات شهرکرج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
92 رتبه بندی شهرستان های استان خراسان رضوی از نظر شاخص های توسعه یافتگی با استفاده از روش تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان دوره: 10، شماره: 3
93 روندهای پرا کنده رو یی شهری و برنامه ریزی توسعه ی فضایی پایدار مطالعه موردی: منطقه 2 تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 4، شماره: 2
94 رهیافتی نو در توسعه شهری مبتنی بر رویکرد حق به شهر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
95 ساماندهی فضایی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با استفاده از تکنیک های تلفیقی مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل-های GIS مطالعه موردی: منطقه 18 شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 30
96 سنجش الگوی توزیع فضایی آسیب پذیری اجتماعی – کالبدی شهری در مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی منطقه هفت شهرداری تهران ) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
97 سنجش سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS_AHPدر محله عنصری مشهد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 11، شماره: 1
98 سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 6، شماره: 12
99 سنجش گستردگی فضایی کلانشهر تهران و تاثیر آن بر تغییرات محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 65
100 سنجش میزان توسعه یافتگی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
101 شناخت عامل های اثرگذار بر مسائل شهری ایران با رویکرد عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 1
102 شناسایی اولویت های کوچکسازی مسکن به منظور بهبود کیفیت کالبدی محلات حاشیه نشین شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 34، شماره: 151
103 شناسایی پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش افقی شهری بر مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 6، شماره: 4
104 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر شکوفایی شهری با رویکرد آینده نگاری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 32
105 شناسایی و تحلیل مکانی کانون های جرم خیز در کلان شهرها مطالعه موردی: منطقه ۱۲ کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 4
106 شهر به مثابه اثر هنری تبیین نظری رویکرد حق به شهر لوفور در برنامه ریزی و توسعه شهری (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 24، شماره: 2
107 شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 9، شماره: 36
108 طراحی فضایی محلات شهری با تاکید بر اصول دین اسلام در شهر ایرانی-اسلامی (مطالعه موردی : محله شهدای شهر زنجان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 22
109 فراتحلیل مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در داخل (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 2
110 فرصت ها و معضلات توسعه صنعت گردشگری شهر مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
111 کاربست جهان بینی اسلامی در شهرهای ایرانی- اسلامی با تاکید بر توسعه پایدار محله ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 12، شماره: 43
112 مدیریت زمین شهری راهبردی ویژه جهت ساماندهی سکونتگاه های خودانگیخته ی شهری با رویکرد آینده پژوهی (موردپژوهی: ناحیه منفصل شهری نایسر، سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 15، شماره: 56
113 مقایسه تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله های جدید و قدیم (محله جدید ظفریه و محله قدیمی قطارچیان سنندج) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 48، شماره: 2
114 مقیاس بندی مجدد دولت و حاکمیت شهری بنگاه مدار در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده دوره: 3، شماره: 1
115 نقد روش شناسانه مطالعات شهری با تاکید بر فلسفه رئالیسم انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 73
116 نقدی بر مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 4
117 نقش توسعه یافتگی کلاسیک در شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی شهری مطالعه موردی: شهر خوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 46
118 نقش گروه های قومی در هویت یابی سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهر ساوه) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 28
119 نوشهرگرایی و حس مکان: مطالعه موردی محله هفت حوض شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 3
120 نووارگی و ماهیت تولید فضای قدرت در ایران با تکیه بر آرای آنری لوفه ور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 47
121 واکاوی تاثیرات شهرسازی مدرن در ساخت اقتصادی و تجاری بافت های کهن شهری (مطالعه موردی: بافت کهن شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 3
122 واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه تطبیقی و مقابله ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
123 واکاوی زیست پذیری در فضاهای شهری با رویکرد کالبدی (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 32
124 واکاوی زیست پذیری شهری با استفاده از مدل ELECTRE (مورد مطالعه: نواحی شهرگرگان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 17، شماره: 1
125 واکاوی نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی (مورد مطالعه: محدوده ی مرکزی شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 3
126 هم افزایی کنشگران بازآفرینی پایدار شهری با رویکرد حکمروایی ارتباطی - شبکه ای مطالعه موردی (ستاد بازآفرینی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی پروژه های مسکن مهر نمونه موردی:شهر جدید شیرین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
2 آسیب شناسی سیاستگذاریها در زمین و مسکن شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
3 ارزیابی آسیب پذیری سکونتگاههای حاشیه ای و غیر رسمی در برابر زلزله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی اسکان غیر رسمی اسلام آباد شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
4 ارزیابی ابعاد شکوفایی شهری در شهر شهریار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
5 ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهر تبریز بر ساختارهای اکولوژیک شبه طبیعی پیرامون با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
6 ارزیابی توسعه گردشگری شهرسنندج بااستفاده ازمدل تحلیلی Swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
7 ارزیابی حقوق گردشگران خارجی در کشورهای اسلامی (مورد مطالعه :جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
8 ارزیابی خوداتکایی شهرهای جدیدبراساس سفرهای غیرکاری مطالعه موردی: شهرجدیدپردیس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 ارزیابی رضایتمندی مسافران از سیستم اتوبوسرانی سریعBRT) با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره: مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
10 ارزیابی سیاستها و راهکارهای مداخله در بافتهای کهن شهری جهان در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
11 ارزیابی کیفیت محیط بین محلات برخوردار و کمتر برخورداربا روش تلفیقی (TOPSIS وآنتروپی) مطالعه مقایسه ای بین محلات فرامرز و نوده (منطقه 2 شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
12 ارزیابی نحوه استقرار ایستگاه های پایش آلودگی هوا با استفاده از AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی آب،خاک و علوم محیطی
13 ارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های توسعه شهری نمونه موردی: شهرداری باقرشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
14 ارزیابی نقش گردشگری مذهبی در توسعه مراکز تجاری-تفریحی (مطالعه موردی: مرکز تجاری-تفریحی الماس شرق مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
15 ارزیابی و اولویت بندی شاخص های شهر سالم در نقاط شهری (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
16 استفاده از الگوی باغشهر صفوی برای توسعه شهری منطقه غرب کشور (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
17 اقتصاد غیررسمی فقرزدایی در سکونت گاه های غیررسمی و توسعه پایدار گذری بر الزامات و شیوه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 الگوی اکوشهری،راهبردی برپایداری زیست پذیری شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
19 امکان سنجی شکل گیری شهر خلاق در شهر سنتی زنجان (دریافت مقاله) چهارمین مجمع توسعه فناوری و کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران(Ircivil2019)
20 انگاره های شهرسازی پارادایم پسامدرن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 Giving identity to the city by utilizing the principles of naturalism corresponding to Iranian culture (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری
22 بررسی اثرات تفکر معادی در ساخت شهر اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
23 بررسی تاثیر اصول سنتی اسلام در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
24 بررسی تاثیر خدمات الکترونیک شهری در بهبود مدیریت شهری منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
25 بررسی تحول ساخت شهر ناشی از گسترش گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی: شهر کلاردشت (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
26 بررسی تحولات نخست شهری در نظام شهری استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
27 بررسی تطبیقی سیاست های مسکن کشورهای ایران و مالزی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
28 بررسی راهکارهای بهبود کیفیت فضایی در محور تاریخی- مذهبی با رویکرد توسعه گردشگری نمونه موردی: خیابان مسگرها حد فاصل بازارتا امامزاده سید ابراهیم شهر زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
29 بررسی سیر تحول سیاست های توسعه شهرهای جدید در ایران بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
30 بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درون شهری و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
32 بررسی مدل سیکل حیات مقاصد گردشگری با تاکید بر گردشگری خانه های دوم مطالعه موردی شهر کلاردشت (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
33 بررسی مولفه ها و شاخص های شهر اسلامی با تاکید بر نقش و اهمیت فرهنگ سازی در تحقق الگوی شهرسازی اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
34 بررسی میزان تحقق طبیعتگرایی در شهرهای جدید بر مبنای الگوی ایرانی اسلامی نمونه مطالعه: شهر جدید هشتگرد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
35 بررسی نقش نورپردازی در افزایش امنیت گردشگران و توسعه گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
36 بررسی نمونه های موردی خارجی و داخلی در زمینه مشارکت شهروندان درتوانمندسازی محلات شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
37 بررسی نمونه های موردی مشارکت شهروندان در توانمندسازی محلات شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
38 برنامه ریزی و مسائل مربوط به مدیریت خانه های دوم (مطالعه موردی: خانه های دوم کلاردشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
39 پایش سکونتگاههای غیر رسمی شهروبرنامه مداخله در آن (نمونه موردی :شهر اسلامشهر) (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
40 پایش محیطی توسعه شهری زنجان با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
41 تأثیر رویکرد زمینه گرایی کالبدی در توانمندسازی بافت فرسوده (نمونه موردی: محله آفخرای رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
42 تبیین استقرار بهینه ایستگاههای پایش ترافیکی آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
43 تبیین نقش عنصر آب در خلق منظر و ارتقاء کیفیت محیطی شهر ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
44 تجدید حیات بافت تاریخی شهر با رویکرد زمینه گرایی (نمونه موردی: محله صیقلان رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
45 تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر خطر زلزله، با استفاده از مدل فازی.(مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
46 تحلیل پایداری محله های شهی بر مبنای رویکرد توسعه پایدار محله ای (نمونه موردی: محله های فیروزنو و کلکته چی تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
47 تحلیل چالشهای پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
48 تحلیل سازگاری کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل GIS (نمونه موردی منطقه یک شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
49 تحلیل شهروندی از اثرات اقتصادی گردشگری شهری بر شهر آمل (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
50 تحلیل عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی شهر بابل با استفاده از مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
51 تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فلعه آبکوه، مشهد) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
52 تحلیل فضایی -مکانی مراکز خدمات شهری بازارقدیم درساماندهی بافت های فرسوده با تاکید برشبکه معابر مطالعه موردی: بافت قدیم شهرشیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
53 تحلیل فضایی توزیع خدمات آموزشی در شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
54 تحلیل ویژگیهای فردی موثربرمیزان ادراک محیطی دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله آبکوه مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
55 تحلیلی بر دگردیسی فضایی مناطق کلان شهری در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
56 توانمندسازی محلات شهری با رویکرد زمینه گرایی کالبدی (نمونه موردی: محله آفخرای رشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
57 توسعه درونی راهکاری برای باززنده سازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
58 توسعه میان افزا با رویکرد رشد هوشمند بافت فرسوده در راستای عمران شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
59 جستاری پیرامون سیاست های دولت در تامین مسکن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
60 حکمروایی خوب و کنشگران مدیریت شهری شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
61 درونگرایی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
62 دگردیسی شاخص های مسکن شهر کرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار (1390-1365) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 زمینه گرایی و نقش آن در توانمندسازی محلات شهری (نمونه موردی: محله آفخرای رشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
64 سکونتگاههای غیر رسمی چالش توسعه پایدار شهری (نمونه موردی :خط 4 حصار کرج ) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
65 سنجش توسعه میان افزا راهبرد پایداری بافت فرسوده شهری شهرکرمانشاه محله فیض آباد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
66 سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان با تاکید بر مدل موریس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
67 سنجش نابرابری و فقرشهری درمحلات اسکان غیررسمی و رسمی نمونه موردی شهرزنجان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
68 سیاست های راهبردی تمرکززدایی مدیریت شهری در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
69 شناخت رویکرد زمینه گرایی و بررسی نقش آن در توانمندسازی محلات شهری نمونه موردی: محله آفخرای رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
70 شناسایی راهبردهای ایجاد و توسعه منابع درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از روش QSPM (مطالعه موردی: شهر بابل) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
71 شناسایی زمینه گرایی کالبدی و بررسی تاثیر آن در مداخلات بافت فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
72 شناسایی زمینه گرایی کالبدی و تاثیر آن در مداخلات بافت فرسوده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
73 ضرورت شکل گیری حکمروای شهری در م دیریت شهری کلانشهرها (مورد مطالعه: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
74 کاربرد فناوریGISدر پیشگیری ازجرم وتوسعه فضای امنیتی شهر (نمونه موردی: شهرزاهدان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
75 کاربست رویکرد بیوفیلیک در کاهش تغییرات اقلیمی با تاکید بر کشور ایران (نمونه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
76 کاوشی در اندیشه های علوی در زمینه معماری و شهرسازی مسلمین (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران
77 مبانی جغرافیایی و فرهنگی درونگرایی و محرمیت در معماری و شهرسازی اسلامی (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
78 مدیریت یکپارچه مادرشهرها: از حکمروایی تا فراحکمروایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
79 مرور سیستماتیک ادبیات و شناسایی نماگرهای زیستی مسکن نامناسب اثرگذار بر سلامت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
80 معیارهای موثر برای مکانیابی ایستگاههای پایش آلودگی هوا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
81 مکانیابی بهینه فضا_مکانی پارکینگ های شهری در جهت حل حران ترافیک در کلانشهر ها مطالعه موردی(منطقه 8 تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
82 مکانیابی بهینه مراکز دفع پسماندهای شهری به منظور جلوگیری از بحرانهای زیست محیطی در شهرها (نمونه موردی بخش دماوند تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
83 نشانه های شهری عاملی هویت بخش درشهرهای جدید نمونه موردی: شهرجدیدهشتگرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری