دکتر آرزو جعفری

دکتر آرزو جعفری دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر آرزو جعفری

Dr. Arezo Jafari

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پارامتر های ژئومکانیکی آبخوان در فرآیند ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن پسماندهای الکترونیکی حا وی عناصر محرک در تولید پلیمر زیستی توسط سویهسودوموناس آتاکامنسیس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
2 اثر نانوذره سیلیکا بر سیلاب زنی آلکالین در ازدیاد برداشت نفت سنگین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
3 ارزیابی روش های متفاوت تعریف کاتالیست در شبیه ساز کامسول به منظور بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک راکتور بستر ثابت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
4 استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی در مطالعه فرآیند انتقال خرده های حفاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
5 امکانسجی استفاده از گاز احتراق به جای گاز طبیعی در فرایند فرازآوری با گاز در جهت کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
6 بررسی آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی در سیلاب زنی نانولوله کربنی عامل دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
7 بررسی اثر پارامترهای تخلخل و تراوایی در افزایش برداشت نفت از مخازن هیدروکربوری با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی اثر دما در سیلاب زنی نانوذره/ ماده فعال سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
9 بررسی اثر محلول حاصل از فروشویی شیمیایی پسماند غبارکوره آهن و بردهای مخابراتی درارتقاء نفت خام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
10 بررسی انتقال حرارت نانوسیال TIO2/ آب در لوله پر شده با فوم متخلخل آلومینیومی با درصد تخلخلهای متفاوت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
11 بررسی پارامترهای طراحی چاه استخوان ماهی به عنوان روش جایگزین عملیات شکاف هیدرولیکی در جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
12 بررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخوار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
13 بررسی رو شهای نوین گوگردزدایی از نفت خام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
14 بررسی عددی تاثیر دما بر پدیده جذب گاز طبیعی در نانولوله کربنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
15 بررسی عملکرد بیوسورفکتانت تولیدی از سویه بومی cloacae Entrobacter به منظور ازدیاد برداشت نفت در میکرومدل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
16 بررسی کارایی بیوپلیمرتولیدی توسط یک سویه بومی به منظور ازدیاد برداشت نفت در میکرومدل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
17 بررسی کارایی بیوسورفکتانت تولیدی درحالت تزریق برون جا به منظور ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 بررسی کارایی محلول فروشویی شیمیایی حاصل از پسماند بردهای مخابراتی در ازدیاد برداشت از مخازن نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
19 بررسی کارایی نانوذره سیلیکا برای ازدیاد برداشت نفت سبک و سنگین درمیکرومدل با حفرات مثلثی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
20 بررسی کاربرد روش ارتقای درجای زیستی نفت به عنوان روشی سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
21 بررسی نقش سرمایه اجتاعی در توسعه پایدار محله ای نمونه موردی: محله گلستان اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
22 تغییرات ترشوندگی ناشی از حضور نانو سیالها در فرایند جذب و ذخیره سازی کربن دی اکسید در مخازن زیر زمینی در جهت کاهش گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
23 تهیه نرم افزار مناسب به منظور انتخاب بهترین روش برای ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
24 چشم انداز صنعت پتروشیمی در ایران، منطقه و جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
25 ذخیره سازی گاز طبیعی در نانوذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
26 رابطه فعالیت با مقدار کک تشکیل شده بر روی کاتالیست درالکیلاسیون ایزوبوتان با بوتنها در فاز مایع (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 سنتز درجای نانو ذره سریم اکسید با هدف کاربرد در فرآیند ازدیاد برداشت نفت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 سنتز نانو ذرات اکسید مولیبدن بر پایه گاما آلومینا با استفاده از روش نوین نفوذ-تبخیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
29 سنتز نانو کامپوزیت اکسید روی / پلی اتیلن گلیکول و بررسی کارایی آن در ازدیاد برداشت ازمخازن نفتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
30 سیلاب زنی نانوسیلیکا/ماده فعال سطحی در شوری بالا به منظور افزایش برداشت نفت سنگین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
31 شبیه سازی اثر امواج الکترومغناطیس بر روی نفت خام سنگین جهت فرایند ازدیاد برداشت (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
32 شبیه سازی بخش جابه جایی کوره های اولفین در پتروشیمی مارون با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
33 شبیه سازی فرایند ذخیره سازی گاز طبیعی در آبخوان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
34 کاربرد نانو کاتالیست ها در ارتقاء کیفیت هیدروکربن های سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
35 مدیریت پسآب حفاری با استفاده از تبخیر در گودال پسماند: مطالعه موردی میدان منصور آباد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
36 مطالعه عددی عملکرد زیست واکنشگاه نوری بستر کف مرطوب به منظور تثبیت زیستی CO۲ در حضور ریزجلبک کلرلا سوروکینیانا (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 نشاندن نانو ذرات کربن فعال بر روی لیکا با روش نفوذ-تبخیر و بررسی اثر آن در جذب یون های Pb2+ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران