حمیدرضا عظمتی

 حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

حمیدرضا عظمتی

Hamidreza Azemati

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شکاف بین ادراک و ترجیح مولفه امنیت محیطی در پارک­های محله ای (نمونه موردی: مجموعه پارک­های محله صابون پزخانه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
2 اصول طراحی موثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهایآموزشی(نمونه موردی: دبیرستانهای دخترانه شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی و بازخوانی مولفه های موثر بر ارتقاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
4 جستاری بر ویژگیهای معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی برتعالی معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
5 راهکارهای تامین آسایش محیطی در مدرسه بر اساس ویژگی های پایدار معماری بومی (نمونه موردی بندر گرم و مرطوب چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 8
6 شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ایمنی فیزیکی فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 2
7 مقایسه تطبیقی الگوی فضایی مسکن شهری مبتنی بر پیشینه تاریخی و اجتماعی شهر (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
8 نقش دانش طراحی معماری در توانبخشی حرفه ای مهندسان معمار (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 11، شماره: 1
9 نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل در معماری بیمارستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
2 ارتقاء امنیت کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی (مجتمع مسکونی آسمان تبریز و محله مسکونی مقصود به تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
3 ارتقای سرزندگی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی، با تاکید بر پیاده مداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
4 ارزیابی ارتباط معنایی میان کالبد و رمزپردازی معنوی دربناهای تاریخی ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
5 اصول معماری مساجد سنتی اسلامی مبتنی بر سرزندگی استفاده کنندگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
6 افزایش حس تعلق شهروندان و ارتقای هویت شهر در پیوند منظرشهری با بناهای تاریخی (مطالعه موردی: مجموعه تاریخی بسطام و خیابان طالقانی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
7 الگوی هم افزا در هم جواری آثار معماری نوین در حریم بناهای تاریخی مانذگار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
8 امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در راستای توسعه شهری پایدار نمونه موردی: شهمیرزاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
9 اولویت بندی مولفه رنگ در معماری مساجد مبتنی بر درک حس معنویت با بهره گیری ازمدل های رتبه بندی AHP ، ANP ، SAW ، TOPSIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
10 Mutual interaction and relationship between music and architecture with approach to composition quality (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 Satisfaction Rate in Project with no Aim Case study: Ardabil Mehr Housing in Ardabil province of Iran (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
12 The Study and Necessity of Infill Development in Urban Planning and Management with an Approach to Preserve Historical Texture Values (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
13 بازخوانی و ضرورت استانداردسازی فضاها و تجهیزات آموزشی در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
14 بررسی امنیت محیطی فضای بازی کودکان در راستای تحقیق شهر دوستدار کودک نمونه موردی: بوستان باصفا منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 بررسی امواج الکتروانسفالوگرام مغزی در مواجه با حس شنوایی جهت بهره برداری در مطالعات معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
16 بررسی ایجادحس تعلق به مکان درفضاهای مسکونی نمونه موردی شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی تاثیر رویکرد سالوتوژتیک در طراحی مراکز درمانی با تکیه بر اصول ارگونومی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تاثیرامنیت فیزیکی درارتقا آموزش درفضاهای بازایمنی درفضای باز آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
19 بررسی تطبیقی شاخص های طبیعی امنیت و زیبایی در پارک های شهری از دیدگاه زنان (نمونه موردی: پارک پلیس- منطقه 4 شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
20 بررسی خصوصیات معماری طبیعت گرا بر مبنای بسندگی عناصر محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
21 بررسی مفهوم سرزندگی وعوامل ارتقاء آن درمدارس دخترانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 بررسی مفهوم کیفیت محیطی و عوامل ارتقاء آن بر سرزندگی دانش آموزان در مدارس دخترانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
23 بررسی مقایسه ای آموزش مهندسی معماری و دبیری فنی معماری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
24 بررسی نقش نظام آب در منظر باغ ایرانی بر ارتقاء سلامت روان افراد (نمونه موردی: باغ فین کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
25 تاثیر رنگ محیط بر رفتار کودکان و نوجوانان در مکان های آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 تحلیل مولفه های موثر بر درک حس معنویت در کالبد معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
27 تطبیق زبان الگویی و مفاهیم آن درآثاراستاد میرمیران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
28 تفحصی در باب خود روحانی (معنوی) در محیط های داخلی: واکاوی کار هایدگر مبتنی بر تعریف رابطه ی انسان- شی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 تقویت حس طبیعت دوستی در بستر فضاهای باز شهری با نگاهی به نظریه بومشناختی ادراک (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
30 توسعه پایدار روستایی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری (نمونه موردی: روستای نوایگان از توابع داراب، فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 توسعه طبیعت گردی پایدار بر اساس رویکرد منظر اکولوژی (نمونه موردی: پارک جنگلی نور ) پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
32 جایگاه معنویت: ایجاد ارتباط بین معماری، طراحی و تجربه معنوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 چگونه ساختمانهای تاریخی را از آسیب های ناشی از حفر تونل حفظ کنیم مطالعه موردی در کشور چین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
34 چهارچوب نظری مسکن پایدار برپایه رضایتمندی سکونتی متاثر از معماری منعطف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
35 دلایل گسستگی معماری معاصر ایران ازاصول معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
36 رابطه ی میان پایداری اجتماعی و فضای آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
37 راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب ریز گردها (پدیده ی گردوغبار) بر ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 راهکارهای موثر در انعطاف پذیری مبلمان های فضاهای آموزشی جهت افزایش فعالیت و خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
39 ساختمان های مذهبی و عملکرد مغز: اثر مسجد سلطان حسن بر امواج مغزی کاربران آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
40 سیر دگرگونی فضای مدارس ایران در دوران اسلامی با توجه به نیازهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
41 ضرورت برنامه ریزی فیزیکی و استانداردهای طراحی در فضاهای نیایشی و آموزشی مسجد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
42 ضرورت پارادایم انعطاف پذیری در طراحی مسکن از منظر رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
43 طراحی فضای آموزشی مبتنی بررویکرد امنیت موردبررسی: دوره متوسطه خاص دختران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 طراحی مسکن دربافت فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی نمونه موردی:محله بریانک تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
45 طراحی معماری مهدکودک ها با هدف ارتقاء سرزندگی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
46 طراحی معماری مهدکودک ها مبتنی بر ارتقاء سرزندگی کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
47 طراحی منظر مناطق صنعتی با رویکرد ارتقا سلامت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
48 علم عصب شناسی و معماری اماکن معنوی ( بررسی سلسله مباحث و نشست های گروه انجمن اینترفیث، گروه دانشگاه و علوم، گروه عقیدتی، عصب شناسی و معماری ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
49 عوامل طراحی معماری موثر بر ارتقاء سرزندگی استفاده کنندگان در مساجد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
50 عوامل فیزیکی موثر بر ارتقاء سرزندگی در باززنده سازی فضاهای متروکه شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
51 عوامل کالبدی محیطی موثر بر ارتقاء امنیت خاطر هنرجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
52 عوامل کالبدی موثر بر ارتقاء سرزندگی نوجوانان در فضاهای فرهنگی اجتماعی - مبتنی بر دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
53 عوامل محیطی موثر بر ارتقا کیفیت یادگیری در معماری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
54 عوامل موثر بر ارتقاء سرزندگی در مجتمع های تفریحی - توریستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
55 عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان در باغ شفابخش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
56 عوامل موثر بر سرزندگی محیطی در مجتمع های مسکونی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
57 عوامل موثر بر فضای شخصی مطلوب در محیط های آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 کاربرد راز آمیز اعداد در نام گذاری بناها و مناظر تاریخی (نمونه موردی: سی و سه پل اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
59 کاربرد فناوری های نوین در طراحی کالبدی فضاهای آموزشی معاصر متکی بر دانش فنی بومی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
60 کالبد آموزشی پایدار تحت اثر عوامل امنیت آفرین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
61 گسست معماری معاصرایران از اصول معماری اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
62 لزوم سنجی ایجاد پاتوق های کار تیمی درراستای ارتقاء پایداری اجتماعی پردیس های دانشگاهی (نمونه موردی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
63 مبانی معماری مدرسه با رویکرد تربیت انسان صالح (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
64 مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) در مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
65 مدیریت پاسخده بر عوامل موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
66 مطالعه ای بر تاثیر سیگنال های EEG و ECG در هنگام مواجه با فضای معنوی (صدای قرآن و موسیقی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
67 مطالعه ای در باب علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) جهت بهره گیری در فضای معماری (بررسی سیگنال های EEG گیجگاهی و تاثیر صدا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
68 معماری پایدار مبتنی بر انرژی ژئوترمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
69 معماری مبتنی بر کاهش استرس و ارتقا سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
70 معماری معنوی (تحلیلی بر سلسله مباحث رمزپردازی قدسی و جایگاه حس معنویت در معماری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
71 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر ارتقاء اجتماع پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
72 مقایسه تطبیقی قابلیت های حسی باغ های قرون 14 تا 16 میلادی برپایه تفاوت های آیین های اسلامی و بودایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
73 نحوه ی تلفیق فضاهای کالبدی مدارس با عناصر طبیعی جهت تقویت خلاقیت در دانش آموزان نمونه موردی: دبیرستان دخترانه علامه طباطبائی لاهیجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
74 نقش پراهمیت مغز و سیستم عصبی انسان ها در فرآیند ادراک محیط (نقش کاربردی علوم اعصاب در معماری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
75 نقش فضاهای بازمجتمع های مسکونی درشکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
76 نقش مساجد به عنوان موزههای هنر اسلامی و تزئینی در معماری ایرانی اسلامی(نمونه موردی: مسجد گنجعلی خان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
77 نقش نور روز و چشم انداز طبیعی بر کاهش استرس در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
78 واکاوی و اهمیت توسعه میان افزا در حفظ و صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار