دکتر حمیدرضا عظمتی

دکتر حمیدرضا عظمتی دانشیار، دانشگاه شهید رجایی

دکتر حمیدرضا عظمتی

Dr. Hamidreza Azemati

دانشیار، دانشگاه شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study on the Effect of Spatial desirability of Collective Arenas in Residential Complexes on Women's Social Empowerment (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 3
2 آموزش مفاهیم توسعه پایدار با طراحی معماری و منظر دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 2، شماره: 3
3 ابعاد تاثیرگذار بر خودشکوفایی در مجتمع های مسکونی از نگاه متخصصان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
4 ارتقاء سلامت جسمی-روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
5 ارتقای سلامت جسمی روانی شهروندان با طراحی محیط و منظر شهری (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 7، شماره: 1
6 ارتقای کیفیت تهویه طبیعی در کلاس های مدارس استان مازندران بر اساس وضعیت بازشوها با روش CFD (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
7 ارزیابی شکاف بین ادراک و ترجیح مولفه امنیت محیطی در پارک­های محله ای (نمونه موردی: مجموعه پارک­های محله صابون پزخانه تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 14
8 اصول طراحی موثر در ارتقای خلاقیت دانش آموزان در فضاهایآموزشی(نمونه موردی: دبیرستانهای دخترانه شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 2
9 Examining common features of Persian gardens and healing gardens (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 7
10 بررسی تاثیر متغیرهای کالبدی پنجره کلاس درس بر بازسازی تمرکز ذهنی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 3
11 بررسی مولفه های موثر بر ارتقاء احساس امنیت زنان و پیشگیری از جرم در طراحی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 11، شماره: 1
12 بررسی میزان ارتباط حس تعلق به مکان و سطح امنیت اجتماعی شهروندان -مطالعه موردی: شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
13 بررسی و بازخوانی مولفه های موثر بر ارتقاء حس معنویت در معماری مساجد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
14 پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
15 تاثیر شرایط محیطی مسکن بر میزان سازگاری افراد با قرنطینه در دوران کرونا (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 6
16 تحلیل عوامل موثر در مدیریت برنامه ریزی ساخت و ساز مجتمع های مسکونی مبتنی بر پایداری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 68
17 جایگاه رفتار قلمروپایی در محیط های دانشگاهی جهت مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان (بررسی نمونه موردی دانشگاه رجایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 1، شماره: 1
18 جایگاه نیازهای بنیادین انسان در سیر تحولات مسکن (مطالعه موردی: شهر اردبیل مبتنی بر پیشینه تاریخی) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 2
19 جستاری بر ویژگیهای معماری ایرانی- اسلامی و هنرهای قدسی مبتنی برتعالی معماری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 5، شماره: 10
20 دیدگاه متخصصان درباره معماری مدارس ایرانی- اسلامی مبتنی بر کاهش استرس استفاده کنندگان به مثابه فلسفه جاودانگی آرامش (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
21 رابطه سلامت ساکنان و کیفیت فضای همسایگی:یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 12، شماره: 1
22 راهکارهای تامین آسایش محیطی در مدرسه بر اساس ویژگی های پایدار معماری بومی (نمونه موردی بندر گرم و مرطوب چابهار) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 3، شماره: 8
23 راهکارهای تطبیق فضاهای سکونتی با شرایط خاص دوره پاندمی کرونا (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 4
24 رتبه بندی شاخص های آرامش معنوی در معماری مساجد سنتی مبتنی بر ادراک حس معنویت با بهره گیری از روش VIKOR (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 14
25 رویکرد انسانی – محیطی در طراحی معماری منظر (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 2
26 شناسایی و دسته‌بندی الگوهای ذهنی معماران در قضاوت زیبایی‌شناسانه نمای ساختمان‌های مسکونی آپارتمانی با کاربست تحلیل عامل Q (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 5
27 شیوه های آموزش بازسازی به دانشجویان معماری، نمونه موردی (کارگاه مقدمات بازسازی، گروه بازسازی پس از سانحه دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 1
28 طراحی بوستان هـای شهـری و رشدخـلاقـیت کودکـان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 1
29 عوامل کالبدی و محیطی موثر بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
30 عوامل موثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط های آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی : دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
31 گسترش فضاهای آیینی در مجتمع های مسکونی با رویکرد افزایش توانمندی اجتماعی بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 50
32 گونه شناسی کالبدی و سازه ای بناهای عام المنفعه روستایی در اصفهان و آناتولی مرکزی (نمونه مورد بررسی: بنای کبوترخانه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 31، شماره: 137
33 مبانی هستی شناسی کمال آفرینی در طراحی مکان های آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 1
34 مدرسه به مثابه بستر رشد خلاقیت (رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خلاقیت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 15
35 مدل علی نفوذپذیری بصری فضاهای آموزشی بر بازسازی تمرکز ذهنی (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 38
36 مدل یابی عوامل کالبدی موثر بر طراحی فضاهای درمانی با تاکید بر کاهش میزان افسردگی بیماران با بهره گیری از روش تحلیل مسیر (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 6
37 مدلیابی روابط علی مولفه های محیطی مدارس در جهت کاهش پرخاشگری دانش آموزان با میانجی گری نقش تنوع پذیری و فعالیت پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 44
38 مدلیابی ساختاری رضایت مندی کودکان از فضاهای باز مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
39 مقایسه تطبیقی الگوی فضایی مسکن شهری مبتنی بر پیشینه تاریخی و اجتماعی شهر (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 8، شماره: 13
40 مقایسه تطبیقی رابطه میان نوع سکونت گاه و سطح خلاقیت دانش آموزان دبستانی دختر در نمونه های ویلایی و آپارتمانی شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
41 مقبولیت و چالش برانگیزی عوامل موثر بر استرس کاربران در فضاهای آموزشی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
42 مقدمه ای بر شناخت رویکردها و ارزش های معماری منظر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
43 نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 4، شماره: 8
44 واکاوی نشانه های امنیت زبان منظر در ادراک کودک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار روان تنی فضاهای آموزشی در تحقق خلاقی ت فراگیران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
2 آموزش طراحی معماری بر مبنای تکنیک های افزایش خلاقیت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
3 ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل در معماری بیمارستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
4 ارتقاء امنیت کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی (مجتمع مسکونی آسمان تبریز و محله مسکونی مقصود به تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
5 ارتقای سرزندگی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی، با تاکید بر پیاده مداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
6 ارزیابی ارتباط معنایی میان کالبد و رمزپردازی معنوی دربناهای تاریخی ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
7 اصول طراحی مجتمع مسکونی مبتنی بر بازجست معماری بومی (نمونه موردی :شهر پاوه) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
8 اصول معماری مساجد سنتی اسلامی مبتنی بر سرزندگی استفاده کنندگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
9 افزایش حس تعلق شهروندان و ارتقای هویت شهر در پیوند منظرشهری با بناهای تاریخی (مطالعه موردی: مجموعه تاریخی بسطام و خیابان طالقانی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
10 الگوی هم افزا در هم جواری آثار معماری نوین در حریم بناهای تاریخی مانذگار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
11 امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در راستای توسعه شهری پایدار نمونه موردی: شهمیرزاد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
12 اولویت بندی مولفه رنگ در معماری مساجد مبتنی بر درک حس معنویت با بهره گیری ازمدل های رتبه بندی AHP ، ANP ، SAW ، TOPSIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
13 Enhancement of human perception according to an Ecorevelatorydesign approach in urban landscape (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
14 Mutual interaction and relationship between music and architecture with approach to composition quality (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
15 Satisfaction Rate in Project with no Aim Case study: Ardabil Mehr Housing in Ardabil province of Iran (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
16 The Study and Necessity of Infill Development in Urban Planning and Management with an Approach to Preserve Historical Texture Values (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
17 بازخوانی و ضرورت استانداردسازی فضاها و تجهیزات آموزشی در مدارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
18 بررسی نقش کشاورزی شهری در افزایش تاب آوری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
19 بررسی امنیت محیطی فضای بازی کودکان در راستای تحقیق شهر دوستدار کودک نمونه موردی: بوستان باصفا منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 بررسی امواج الکتروانسفالوگرام مغزی در مواجه با حس شنوایی جهت بهره برداری در مطالعات معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
21 بررسی ایجادحس تعلق به مکان درفضاهای مسکونی نمونه موردی شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی تاثیر رویکرد سالوتوژتیک در طراحی مراکز درمانی با تکیه بر اصول ارگونومی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
23 بررسی تاثیرامنیت فیزیکی درارتقا آموزش درفضاهای بازایمنی درفضای باز آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
24 بررسی تطبیقی شاخص های طبیعی امنیت و زیبایی در پارک های شهری از دیدگاه زنان (نمونه موردی: پارک پلیس- منطقه 4 شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
25 بررسی خصوصیات معماری طبیعت گرا بر مبنای بسندگی عناصر محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
26 بررسی مفهوم سرزندگی وعوامل ارتقاء آن درمدارس دخترانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
27 بررسی مفهوم کیفیت محیطی و عوامل ارتقاء آن بر سرزندگی دانش آموزان در مدارس دخترانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
28 بررسی مقایسه ای آموزش مهندسی معماری و دبیری فنی معماری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
29 بررسی نقش نظام آب در منظر باغ ایرانی بر ارتقاء سلامت روان افراد (نمونه موردی: باغ فین کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
30 تاثیر رنگ محیط بر رفتار کودکان و نوجوانان در مکان های آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 تاثیر معیارهای محیط کالبدی بر رشد صفات خلاقیت (نگاهی بر تحقیقات انجام شده در حوزه معماری ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 تحلیل مولفه های موثر بر درک حس معنویت در کالبد معماری مساجد ایرانی دوره اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
33 تحلیل و استخراج عوامل کالبدی موثربرارتقاء رضایتمندی دانشجویان در فضاهای دانشگاهی مبتنی بر نظر متخصصان و دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
34 تطبیق زبان الگویی و مفاهیم آن درآثاراستاد میرمیران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
35 تفحصی در باب خود روحانی (معنوی) در محیط های داخلی: واکاوی کار هایدگر مبتنی بر تعریف رابطه ی انسان- شی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 تقویت حس طبیعت دوستی در بستر فضاهای باز شهری با نگاهی به نظریه بومشناختی ادراک (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
37 توسعه پایدار روستایی و تاثیر آن بر صنعت گردشگری (نمونه موردی: روستای نوایگان از توابع داراب، فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 توسعه طبیعت گردی پایدار بر اساس رویکرد منظر اکولوژی (نمونه موردی: پارک جنگلی نور ) پارک جنگلی نور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
39 جایگاه معنویت: ایجاد ارتباط بین معماری، طراحی و تجربه معنوی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 چگونه ساختمانهای تاریخی را از آسیب های ناشی از حفر تونل حفظ کنیم مطالعه موردی در کشور چین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
41 چهارچوب نظری مسکن پایدار برپایه رضایتمندی سکونتی متاثر از معماری منعطف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
42 در جستجوی سرزندگی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی هساء شهر پردیس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
43 دلایل گسستگی معماری معاصر ایران ازاصول معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
44 رابطه ی میان پایداری اجتماعی و فضای آموزشی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
45 راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب ریز گردها (پدیده ی گردوغبار) بر ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 راهکارهای موثر در انعطاف پذیری مبلمان های فضاهای آموزشی جهت افزایش فعالیت و خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
47 ساختمان های مذهبی و عملکرد مغز: اثر مسجد سلطان حسن بر امواج مغزی کاربران آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
48 سیر دگرگونی فضای مدارس ایران در دوران اسلامی با توجه به نیازهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
49 شاخص های موثر در طراحی معماری فضای مدارس، مبتنی بر رضایتمندی دانش آموزان (نمونه موردی دبیرستان در منطقه ۲۲ تهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
50 شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تعاملات اجتماعی در پیاده راه های شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
51 ضرورت برنامه ریزی فیزیکی و استانداردهای طراحی در فضاهای نیایشی و آموزشی مسجد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
52 ضرورت پارادایم انعطاف پذیری در طراحی مسکن از منظر رضایتمندی سکونتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
53 طراحی فضاهای آموزشی بارویکردکاهش آسیب های اجتماعی مبتنی برارتقاسلامت روان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
54 طراحی فضای آموزشی مبتنی بررویکرد امنیت موردبررسی: دوره متوسطه خاص دختران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 طراحی مسکن دربافت فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی نمونه موردی:محله بریانک تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
56 طراحی معماری مبتنی بر رضایت مندی کاربران در مقطع دبیرستان (دخترانه) نمونه موردی منطقه ۲۲ تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
57 طراحی معماری مهدکودک ها با هدف ارتقاء سرزندگی کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
58 طراحی معماری مهدکودک ها مبتنی بر ارتقاء سرزندگی کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
59 طراحی منظر مناطق صنعتی با رویکرد ارتقا سلامت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
60 علم عصب شناسی و معماری اماکن معنوی ( بررسی سلسله مباحث و نشست های گروه انجمن اینترفیث، گروه دانشگاه و علوم، گروه عقیدتی، عصب شناسی و معماری ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
61 عوامل طراحی معماری موثر بر ارتقاء سرزندگی استفاده کنندگان در مساجد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
62 عوامل فیزیکی موثر بر ارتقاء سرزندگی در باززنده سازی فضاهای متروکه شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
63 عوامل کالبدی محیطی موثر بر ارتقاء امنیت خاطر هنرجویان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
64 عوامل کالبدی موثر بر ارتقاء سرزندگی نوجوانان در فضاهای فرهنگی اجتماعی - مبتنی بر دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
65 عوامل محیطی موثر بر ارتقا کیفیت یادگیری در معماری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
66 عوامل موثر بر ارتقاء سرزندگی در مجتمع های تفریحی - توریستی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
67 عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان در باغ شفابخش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
68 عوامل موثر بر سرزندگی محیطی در مجتمع های مسکونی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
69 عوامل موثر بر فضای شخصی مطلوب در محیط های آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
70 کاربرد راز آمیز اعداد در نام گذاری بناها و مناظر تاریخی (نمونه موردی: سی و سه پل اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
71 کاربرد فناوری های نوین در طراحی کالبدی فضاهای آموزشی معاصر متکی بر دانش فنی بومی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
72 کالبد آموزشی پایدار تحت اثر عوامل امنیت آفرین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
73 گسست معماری معاصرایران از اصول معماری اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
74 لزوم سنجی ایجاد پاتوق های کار تیمی درراستای ارتقاء پایداری اجتماعی پردیس های دانشگاهی (نمونه موردی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
75 مبانی معماری مدرسه با رویکرد تربیت انسان صالح (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
76 مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) در مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
77 مدیریت پاسخده بر عوامل موثر در طراحی فضاهای عمومی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
78 مروری بر تاثیر رنگ در فضاهای آموزشی مبتنی بر رضایتمندی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
79 مطالعه ای بر تاثیر سیگنال های EEG و ECG در هنگام مواجه با فضای معنوی (صدای قرآن و موسیقی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
80 مطالعه ای در باب علوم اعصاب شناختی (Cognitive neuroscience) جهت بهره گیری در فضای معماری (بررسی سیگنال های EEG گیجگاهی و تاثیر صدا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
81 معماری با هدف ارتقا سرزندگی در فضاهای اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری ،شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
82 معماری پایدار مبتنی بر انرژی ژئوترمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
83 معماری مبتنی بر کاهش استرس و ارتقا سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
84 معماری معنوی (تحلیلی بر سلسله مباحث رمزپردازی قدسی و جایگاه حس معنویت در معماری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
85 معماری نور طبیعی در ساختمان های شهری و تاثیر آن بر حس سرزندگی (توجه به نور طبیعی در معماری نوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
86 معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر ارتقاء اجتماع پذیری دانش آموزان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
87 مقایسه تطبیقی قابلیت های حسی باغ های قرون 14 تا 16 میلادی برپایه تفاوت های آیین های اسلامی و بودایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
88 منظر چند منظوره رویکردی پایدار جهت جلوگیری از رشد فضاه ای مرده شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
89 نحوه ی ارجاع به مصادیق معماری در فرآیند آموزش طراحی در راستای احیای هویت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
90 نحوه ی تلفیق فضاهای کالبدی مدارس با عناصر طبیعی جهت تقویت خلاقیت در دانش آموزان نمونه موردی: دبیرستان دخترانه علامه طباطبائی لاهیجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
91 نقش پراهمیت مغز و سیستم عصبی انسان ها در فرآیند ادراک محیط (نقش کاربردی علوم اعصاب در معماری) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
92 نقش تعاملات اجتماعی گروه همسالان در ارتقاء حضورپذیری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
93 نقش ساماندهی کالبدی خیابان در تشویق معلولین برای حضور در فضاهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
94 نقش فضاهای بازمجتمع های مسکونی درشکل گیری تعاملات اجتماعی ساکنین بارویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
95 نقش مساجد به عنوان موزههای هنر اسلامی و تزئینی در معماری ایرانی اسلامی(نمونه موردی: مسجد گنجعلی خان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
96 نقش نور روز و چشم انداز طبیعی بر کاهش استرس در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
97 واکاوی و اهمیت توسعه میان افزا در حفظ و صیانت از بافت های ارزشمند تاریخی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار