نوشین پیمان

 نوشین پیمان استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوشین پیمان

Nooshin Peyman

استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان شهید مدرس شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 4
2 Application of Health Theories and Models of Health Education and Promotion in Nutritional Interventions for Pregnant Women in Iran: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 8، شماره: 1
3 Application of the Protection Motivation Theory in Predicting Preventive Behaviors from Children s Accidental Falls in Mothers with Children Less than Three Years Old Referred to Health Centers (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 1
4 Assessing Health Literacy and Its Relationship with Using Cell Phone among Adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 4، شماره: 4
5 ارتباط بین سواد سلامت و خودکارآمدی فعالیت جسمی در زنان پس از زایمان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 1، شماره: 1
6 ارتباط بین سواد سلامت و سازه‏های تئوری رفتار برنامه‏ریزی شده و انجام آزمون‏های غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی رشتخوار1393 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 3
7 eHealth Interventions in Prenatal and Postnatal Care in Iran: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 3
8 Measuring Maternal Health Literacy in Pregnant Women Referred to the Healthcare Centers of Mashhad, Iran, in 2015 (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 6، شماره: 1
9 Psychometric Characteristics of the Persian Version of the Self-Efficacy to Regulate Eating Habits Questionnaire among female adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 6، شماره: 2
10 Psychometric Characteristics of The Persian Version of The Self-Efficacy to Regulate Exercise Questionnaire Among Female Adolescents (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 5، شماره: 2
11 Relations between Breastfeeding Self-efficacy and Maternal Health Literacy among Pregnant Women (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 4
12 Rrelationship of health literacy and regular physical activity self-efficacy with body mass index in adolescent girls aged 15-18 years (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 5، شماره: 3
13 The Effect of an Educational Program based on Health Literacy Strategies on Physical Activity in Postpartum Women (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 5، شماره: 4
14 The Effect of Education to Increase the Awareness and Preventive Behaviors of Pediculosis in Female School Students According to the Health Belief Model in Mashhad (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دوره: 5، شماره: 2
15 The Effect of Educational Intervention Based on The Health Belief Model on using vitamin D Supplements Among Female High School Students in Mashhad (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 8، شماره: 1
16 The Effect of Educational Intervention based on the Self Efficacy and Health Literacy Theory on Health Promoting Lifestyles among Female Health Volunteers of Neyshabur, Iran (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 6، شماره: 4
17 The Relationship between Maternal Health Literacy and Nutritional Dietary Self-Efficacy with Pregnancy Outcome (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 1
18 بررسی ارتباط افسردگی پس اززایمان باخودکارآمدی و سوادسلامت روانی درزنان حاشیه نشین شهرمشهد (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 5، شماره: 1
19 بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کیفیت زندگی و سواد سلامت بیماران مبتلا به پرفشاری خون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
20 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگیری از پوسیدگی دندان های دائمی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در شهرستان خواف (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 39، شماره: 2
21 بررسی میزان سواد سلامت زنان یائسه تحت پوشش مراکز بهداشتی مشهد در سال 1397 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 3
22 بررسی وضعیت سواد سلامت بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری ،روستایی شهرستان خواف سال 1393 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی وضعیت یکی از بیمارستان های تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس شاخص بیمارستان های ارتقادهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 23، شماره: 75
24 پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان یائسه براساس سواد سلامت و خودکارآمدی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 1
25 تاثیر آموزش بر اساس استراتژی های افزایش خودکارآمدی بر فعالیت فیزیکی زنان پس از زایمان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 5
26 تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از پیام‌رسان شبکه اجتماعی بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از ابتلا به پدیکلوزیس در دانش‌آموزان دختر (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 4
27 تاثیر آموزش مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف غذاهای آماده در دانش آموزان دختر دبیرستانی سبزوار سال 1393 (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 3، شماره: 3
28 تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر مدیریت استرس دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 1
29 تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی در خودمراقبتی از بیماری آنفلوانزا در مدارس ابتدایی شهر مشهد: مطالعه کارآزمایی بالینی قبل و بعد (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 24، شماره: 78
30 تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه انگیزش محافظت بر ارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده از ابتلا به پدیکلوزیس در دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی نیشابور (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 2
31 دانشگاه ارتقاء دهنده سلامت، ضرورت و چهارچوب (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 4
32 عوامل مرتبط با میزان استفاده از خدمات بهداشتی در بین زنان یائسه شهر مشهد بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده: نقش زمینه‌ای سواد سلامت (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 2
33 کاربرد نظریه ها/ الگو های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تحقیقات سواد سلامت: یک مرور نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 2
34 مدارس ارتقادهنده سلامت در ایران: ویژگی ها و چالش ها (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 6، شماره: 3
35 نامه به سردبیر: مساجد ارتقا دهنده سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 4، شماره: 3
36 نقش شهرهای ارتقا‌دهنده سلامت در بهبود سلامت افراد جامعه (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط سواد سلامت مادری و خودکارآمدی تغذیه در مادران باردار (دریافت مقاله) همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)
2 ارزیابی عملکرد یک بیمارستان براساس بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
3 Investigating the relationship between knowledge and attitude with home quarantine behavior in Covid 19 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
4 The Effect of Education Based on the Theory of Planned Behavior on Promote Health Literacy and Breast Cancer Screening Among Rural Women Referred to Health Care Centers in Roshtkhar,Iran in 2015 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
5 The Effect of The Education Base on Social Cognitive Theory in Sun Protection Behaviors of Mothers and TheirTeens in Sabzevar 1393 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
6 The Relationship Between Health Literacy and TheTheory of Planned Behavior on Breast Cancer ScreeningPrograms Among Rural Women in Roshtkhar, Iran 2015 (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
7 بررسی تاثیر پیامهای آموزش الکترونیک با موضوع (فعالیت فیزیکی و ارتقاء سلامت) بر آگاهی و فعالیت بدنی زنان کارمند تربت حیدریه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
8 بررسی تاثیرنقاشی برکاهش اضطراب کودک مبتلا به سرطان در گروه سنی 4-12 سال بستری در بخش هماتولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهد سال1396 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
9 بررسی تاثیرنقاشی برکاهش اضطراب کودک مبتلا به سرطان در گروه سنی 4-12 سال بستری در بخش هماتولوژی بیمارستان دکتر شیخ مشهد.سال1396 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
10 بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی در دوران یائسگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
11 تبیین زندگی ورای محدودیت ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)
12 راهکارهای مواجهه با کرونا: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
13 سازمان سواد سلامت: یک مطالعه مروری نظامند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
14 عوامل مرتبط با سواد سلامت زنان در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور