دکتر رضا غفارپور

دکتر رضا غفارپور

دکتر رضا غفارپور

Dr. Mohammadreza Ghafarpoor

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه شاخصی برای ارزیابی امنیت شبکه قدرت با استفاده از تئوری مجموعه فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 4
2 ارائه طرح حفاظت ویژه در سامانه قدرت جهت کاهش خسارت ناشی از حملات گرافیتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 1
3 ارائه طرحی برای کاهش خسارات ناشی از بمبهای گرافیتی با در نظر گرفتن پایداری سیستم قدرت (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 4، شماره: 1
4 ارتقا شاخص های پدافند غیر عامل با استفاده از برنامه ریزی بهینه منابع تجدیدپذیر انرژی در شبکه های هوشمند توزیع برق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 1
5 ارزیابی شبکه به‌هم‌پیوسته سیستم قدرت و شبکه مخابراتی با استفاده از نظریه تراوش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 3
6 ارزیابی، مدل سازی و رتبه بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری های عمدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 6، شماره: 2
7 استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر به منظور تامین انرژی امن در مراکز حساس (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 3
8 اعمال رویکرد دفاعی در برنامه ریزی مشارکت نیروگاه ها و ارائه مدل احتمالی نوین دسترس ناپذیری آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 4
9 افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت های ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 4
10 افزایش مقاومت شبکه برق آذربایجان در برابر بمب گرافیتی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 6، شماره: 3
11 الزامات پدافند غیرعامل در ارتباط با انواع داراییهای صنعت توزیع برق ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۸۴۹.۱۳۹۹.۱۱.۴.۱.۶ :DOR (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 11، شماره: 4
12 انتخاب ترکیب بهینه منابع تولید پراکنده به منظور افزایش امنیت انرژی در سایت های دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی آسیب پذیری شبکه ی های برق: رویکردها، مدل ها و روش های حل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی پایداری دینامیکی ریزشبکه ی اینورتری با در نظر گرفتن مجموعه ی بارهای دینامیکی و استاتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 11، شماره: 44
15 بررسی روش های تخصیص بهینه ی منابع برای دفاع از شبکه های برق در مقابل حملات عامدانه (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 10، شماره: 2
16 برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدهای تولیدی و ارایه مدل احتمالی دسترس ناپذیری نیروگاه ها در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 3
17 برنامه ریزی بهینه سیستم های انرژی تجدیدپذیر با در نظر گرفتن عدم قطعیت و مفهوم احتمال هدررفت توان: مطالعه ی موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 1
18 برنامه ریزی هماهنگ منابع انرژی نوظهور در جهت بهبود تاب آوری ریزشبکه های جزیره ای تحت یک رویکرد تصمیم گیری دومرحله ای (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 12، شماره: 3
19 بهبود تاب آوری زیرساخت وابسته به شبکه الکتریکی با استفاده از مدل گراف هندسی در مواجهه با انواع حملات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 12، شماره: 4
20 بهبود تاب آوری شبکه قدرت در مواجهه با حملات متمرکز با استفاده از آنالیز پیشامد (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 13، شماره: 3
21 بهینه‌سازی سه سطحی مقاوم مشارکت واحدها با هدف تاب‌آوری در سیستم‌ قدرت با نفوذ بالای منابع اتکاناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 2
22 پاسخ گویی هوشمند بار الکتریکی به منظور تداوم برق رسانی در شرایط جنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 1
23 پیاده‌سازی سامانه زمین بهینه به‌منظور حداقل‌سازی ولتاژ گام و تماس سایت‌های مخابراتی در محیط‌های صخره‌ای و ارتفاع بالا (مورد مطالعاتی: سایت بمو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه الکترومغناطیس کاربردی دوره: 8، شماره: 2
24 پیش بینی تاخیر در سیستم های کنترل مبتنی بر اینترنت با استفاده از روش های فرا ابتکاری و مقایسه آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی دوره: 0، شماره: 1
25 تاب آوری، پاسخی برای نگرانی های موجود در حوزه پدافند غیرعامل شبکه برق (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 10، شماره: 1
26 تبیین مفهوم تاب آوری در شبکه برق و ارتباط آن با پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر تاب آور دوره: 2، شماره: 1
27 تعیین استراتژی بهینه تخصیص منابع مالی با هدف حفاظت سیستم قدرت در برابر خرابکاری‌های عمدی مبتنی بر تئوری بازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 17، شماره: 2
28 تعیین اولویت قطع خطوط متصل به پست برای کاهش خسارات ناشی از بمب های گرافیتی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 2
29 تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص های پایداری خطوط و معیارهای پدافند غیرعامل به منظور حل مسئله برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 9، شماره: 2
30 تعیین میزان اهمیت اجرای پدافند غیرعامل در پست های برق فشارقوی 400 کیلوولت با استفاده از روش های تصمیم گیری چندشاخصه (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 9، شماره: 1
31 تقویت پدافند غیرعامل شبکه های برق با پیش بینی میرایی، نوع و محل نوسانات سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 6، شماره: 1
32 جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 3
33 راهبردهای نوین حفاظت از زیرساختهای حیاتی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 11، شماره: 3
34 رویکردهای مدل سازی سیستم های زیرساخت دارای وابستگی متقابل از منظر تاب آوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 12، شماره: 3
35 سرمایه گذاری یک سیستم تجدیدپذیر ترکیبی با در نظر گرفتن واحدهای آب شیرین کن جهت تامین انرژی الکتریکی و آب شیرین موردنیاز جزیره ابوموسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
36 طبقه بندی منشاء ریسک در رشته های بیمیه آتش سوزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 2
37 طراحی بهینه تجهیزات تامین انرژی به روش هاب انرژی با در نظر گرفتن مشخصه کاری واحدهای CHP (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 19، شماره: 4
38 طراحی بهینه سامانه های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه های مرزی با در نظر گرفتن سامانه سوخت رسانی بین پایگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 2
39 طراحی بهینه سپهر انرژی برای بهره برداری توام از سیستم های برق و گاز با درنظرگرفتن شاخص قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 7، شماره: 3
40 طراحی بهینه و اجرای سیستم تامین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 10، شماره: 3
41 طراحی بهینه و پیاده سازی عملی سیستم های انرژی تجدید پذیر ترکیبی در مناطق دور افتاده: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 18، شماره: 2
42 طراحی سامانه اندازه گیری فراگیر در سامانه قدرت جهت حفظ رویت پذیری شبکه در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 8، شماره: 2
43 طراحی و بهینه سازی یک سیستم ترکیبی فتوولتاییک باتری دیزل ژنراتور به منظور تغذیه یک شبکه دورافتاده جزیره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 7، شماره: 2
44 گروه بندی پست های شبکه برق بر اساس پاسخ سیستم به حملات گرافیتی (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 1
45 مروری بر روشهای طراحی سیستم زمین و حفاظت صاعقه سایتهای مخابراتی در ارتفاع بالا و زمینهای صخرهای DOR: ۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۰۰۸۶۸۴۹.۱۳۹۹.۱۱.۴.۲.۷ (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 11، شماره: 4
46 مروری جامع بر کارهای صورت گرفته در زمینه تاب آوری شبکه قدرت در برابر حوادث با احتمال وقوع کم و خسارت تحمیلی شدید (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات بهداشتی آلودگی هوا و ضرورت کنترل کیفیت آن در مراکز نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه
2 اجرای سناریوهای مختلف اتوماسیون در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به منظوربهبود قابلیت اطمینان سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
3 ارائه یک روش بهینه سازی سیستم زمین حفاظت در برابر صاعقه برای پایگاه های نظامی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
4 ارزیابی احتمالاتی شکنندگی شمع اسکله ها تحت بار زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران
5 ارزیابی تاثیر مدل رفتاری خاک در عملکرد گود مهار شده به روش انکراژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله
6 ارزیابی عملکرد زیست محیطی بتن پارچه ای در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
7 استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به منظور بهینه سازی مسیر راه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
8 استفاده از سیستم خورشیدی متصل به شبکه در طراحی شبکه برق به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
9 بررسی آسایش حرارتی و معیارهای اقتصادی در استفاده از سقف سرد نسبت به روشهای معمول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
10 بررسی تاثیر هندسه و فرم ساختمان در تغییرات اقلیمی و طراحی تجدیدپذیر به منظور کاهش مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
11 بررسی ساختار نظام برچسبدهی و ارتقا برچسب انرژی ساختمان براساس الگوی سازمان بینالمللی استاندارد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
12 بررسی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه جهت استفاده در نقاط مرتفع کوهستانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
13 بررسی عملکرد انرژی ساختمانها و برچسب انرژی EPC در کاهش الگوی مصرف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اتوماسیون برق و کنترل صنعتی
14 بهره گیری از فرم ساختمان در راستای کاهش مصرف انرژی ساختمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 تاثیر نوسازی ساختمان در کیفیت هوای داخل: مطالعه موردی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه
16 تحلیل و بررسی جامع انواع قطعات پیش ساخته دیوار در سازه های مدولار باقابلیت برچیدن وبرپایی مجدد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
17 تحلیل و شبیه سازی میکرو گرید به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مناطق دورافتاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی
18 تحلیل و شبیه سازی میکرو گرید به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مناطق دورافتاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
19 تشریح رویکرد نوین توسعه ی مبتنی بر حمل ونقل همگانی محور و مروری بر اصول و مزیت های آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
20 تعیین شعاع بهینه قوس های افقی در راه های با کاربری نظامی با استفاده از شبیه سازی دینامیکی خودرو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
21 تعیین مقدار اثر حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی
22 تعیین نوع و مقدار بهینه ظرفیت سیستم ذخیره سازی انرژی با هدف ارتقا قابلیت اطمینان در ریزشبکه های مستقل از شبکه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
23 روش ترکیبی برای حذف همپوشانی درتنظیمات رله های دیستانس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
24 شبیه سازی کنترلر هوشمند مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت ردیابی نقطه توان ماکزیمم یک سیستم خورشیدی منفصل از شبکه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
25 شبیه سازی مساله در مدار قراردادن نیروگاه ها و نتایج عددی به روش الگوریتم pso (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
26 شناسایی شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد HSE در چرخه حیات استحکامات دفاعی با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
27 شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد HSE دفاعی در مدیریت پروژه های راه سازی با رویکرد چرخه عمر پروژه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
28 طبقه بندی و طراحی پل های ثابت غیرمتعارف نظامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
29 طراحی بهینه سیستم تامین انرژی الکتریکی پایگاه های دور از شبکه با استفاده از انرژی های تجدیدپذیرمطالعه موردی: یکی از پایگاه های تیپ انصارالحسین (ع) استان همدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
30 طراحی بهینه سیستم تامین انرژی تجدیدپذیر ترکیبیدر مناطق دور از شبکه برق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
31 طراحی بهینه منابع ترکیبی تامین انرژی به منظور تامین انرژی نقاط دورافتاده با در نظر گرفتن معیارهای قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
32 طراحی سیستم انرژیهای تجدید پذیر فتولتاییک-باتری برای کاربرد های مستقل از شبکه در مناطق دورافتاده: مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
33 طراحی سیستم مستقل از شبکه جهت تامین انرژی نقاط دورافتاده با استفاده از روش برنامه ریزی ترکیبی خطی-عدد صحیح MILP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق
34 طراحی مدل مهندسی پدافند غیر عامل AMSGH در مقابله با تهدیدات سایبری ایستگاه های تقویت فشار گاز و ارایه راهکارهای مهندسی پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی 2016
35 طراحی و شبیه سازی سامانه ی درایو موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور رانش الکتریکی پهپاد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
36 طراحی و کنترل جبران ساز موازی فعال برای بهبود عملکرد و افزایش طول عمر میکرو ژنراتورها در بار نامتعادل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق
37 کره شمالی و اقدامات پدافند غیرعامل در جهت افزایش قدرت بازدارندگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
38 مطالعه و بررسی راهکارهای کلان بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه ساختمان با توجه به استاندارد CIBSE انگلستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
39 مطالعه ی عملکرد لرزه ای ایستگاه مترو با روش ساخت حفر و پوش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
40 معرفی نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه و تاثیر آن برپایداری شبکه برق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور