احمد شعبانی

 احمد شعبانی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

احمد شعبانی

Ahmad Shabani

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نقش کتابداران در همکاری با اساتید برای پیشگیری از سرقت ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 3، شماره: 3
2 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان براساس مدل بکوویتز و ویلیامز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
3 امکان سنجی پیاده سازی سلامت سازمانی در کتابخانه های عمومی شهرداری اصفهان بر پایه مدل مایلز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
4 اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 4
5 اینفودمیولوژی در پایش الکترونیک سلامت عمومی: ضرورتی اجتناب ناپذیر در قرن 21 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 5، شماره: 1
6 Relationship between Emotional Intelligence and Creativity and Job Burnout among Primary Teachers (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 4، شماره: 4
7 Relationship between emotional intelligence and meta-cognition with problem solving skills of junior high school students of smart schools and ordinary schools (دریافت مقاله) مجله روانشناسی مثبت ایران دوره: 5، شماره: 3
8 بررسی تاثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
9 بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان نسبت به رعایت استانداردهای خدمات مرجع دیجیتال (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی رابطه بین مولفه ای رهبری معنوی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
11 بررسی رابطه تمایل به دورکاری و تعهد سازمانی در میان کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی مدیران مدارس شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 27
13 بررسی مقایسه ای مفهوم شان در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
14 بررسی موانع تاثیرگذار بر اجرای امانت بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک در کتابخانه های عمومی استان فارس از دیدگاه مدیران و کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 4
15 بررسی میزان انگیزش کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس تئوری نیازهای سه گانه مک کللند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کتابخانه ها ی دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی میزان و نحوه بکارگیری کتاب های الکترونیکی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هییت علمی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 3
18 بررسی نقش فاوا بر بهبود عملکرد سازمانی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر اصفهان با استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی وضعیت موجود و مطلوب کاربست شاخص های رهبری خدمتگزار در مدیریت کتابخانه ای دانشگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
20 تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 4، شماره: 7
21 تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
22 تبیین مولفه های تاثیرگذار در طراحی الگوی یکپارچه سازی نظام منابع مالی اسلامی و مالیات های متعارف در ایران و ارائه یک الگو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 22
23 تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان سالهای 1386- 1380 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
24 تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 2، شماره: 1
25 تقابل روش های کل گرایی و فرد گرایی در تحلیل مقایسه ای مطالعات بین رشته ای در مقابل نئو کلاسیک سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 3
26 جو سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان در سال تحصیلی 88-1387 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 23
27 چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
28 حد بهینه پیشگیری از اسراف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 6
29 درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 23
30 زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی مطالعه سال های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 6، شماره: 11
31 سنجش و رتبه بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان های کشور سال 1387 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
32 طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 16
33 قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
34 مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانههای عمومی و دانشگاهی شهراصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
35 مولفه های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان از منظر اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 10، شماره: 20
36 نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام های دستمزد با تاکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل کسب و کاری پایدار به منظور پیک سایی بر اساس آیین نامه افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری وزارت نیرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
2 از مدیریت فرهنگی تا رهبری جهانی(سیر تکاملی و انطباق) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
3 اعتماد سازی الکترونیکی شاخصی نو در استقرار اثر بخش استراتژی دولت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
4 اینترنت اشیا: فناوری کارآمد در کتابخانه ها و مراکز اطلاعرسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
5 بررسی تأثیر اجرای بازیهای آموزشی بر میزان مهارت خواندن و نوشتن درس فارسیپایه ششم دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
6 بررسی جمعیت شناختی راهکارهای بهبود مشارکت والدین در امور آموزشگاه در مدارس ابتدایی شهر شاهین شهر از دیدگاه والدین و مدیران (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
7 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی با خلاقیت معلمان ابتدایی شهرستان لنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
8 بررسی رابطه ابعاد هوش هیجانی و مهارت حل مساله در دانش آموزان دوره اول متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
9 بررسی راه های بهبود مشارکت والدین در امور آموزشگاه در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
10 بررسی رفتارخمشی تیر پروالاستیک اویلر - برنولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
11 بررسی میزان بکارگیری اصول مدیریت بحران بر اساس استانداردهای ارگونومی در کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
12 تاثیر انگیزش بر نگرش و عملکرد کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
13 رابطه مولفه های مدیریت دانش با عملکرد اجرایی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
14 طراحی جمع کننده های پیشوند موازی کم مصرف با بهره گیری از منطق دو فاز کلاک آدیاباتیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
15 فرآیند اندیشه مطالعه و خواندن در گستره معنابخشی به زندگی (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
16 معماری کم مصرف برای تبدیل گسسته کسینوسی بر پایه ساختار کوردیک پیش بینی جدید (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
17 مولکول هایی که آینده را تغییر خواهند داد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران