دکتر عبدالرضا فرجی راد

دکتر عبدالرضا فرجی راد دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران

دکتر عبدالرضا فرجی راد

Dr. Abdul Reza Farajie Rad,

دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتحادیه چهار دریا (فرسیز) و نقش انرژی در همگرایی و ثبات منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 2
3 استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و امنیت ملی افغانستان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی پیامدهای سیاسی – اقتصادی تنش در تنگه استراتژیک هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 6
5 بررسی تطبیقی مفهوم «روابط استراتژیک» بر روابط جمهوری اسلامی ایران و فدارسیون روسیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی جایگاه ایران در ترانزیت گاز ترکمنستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی چالش ها و فرصت های فراروی ایران در حوزه خزر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی عوامل موثر ژئوپلیتیک عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 8، شماره: 28
9 بررسی قصد مسافران از بازدید هتل های سبز محور- بر اساس (تئوری رفتار برنامه ریزی شده و نظریه ارزش – باور – هنجار) مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی نقش اثرات گواهی نامه های استاندارد پایداری در اقدامات (رقابتی و عملکرد) در هتل های سبز - محور (مطالعه موردی: هتل پارسیان – استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی و اولویت بندی عوامل واگرای اثر گذار در روابط ایران و کشورهای اسلامی پیرامونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
12 بررسی و تحلیل موقعیت ژئوپلیتیکی کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 4
13 بسترهای تنش در جغرافیای سیاسی دریاها بر اثر بالا آمدن سطح آب دریاها با تاکید بر ژئوپلیتیک عراق در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 2
14 پهنه بندی مناطق کشور بر اساس شاخص های ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 27
15 تاثیرات منطقه ای ساختار ژئوپولیتیکی عراق با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 4
16 تببین عوامل ژیوپلیتیک موثر بر روابط ایران و عراق (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 5، شماره: 2
17 تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران پس از برجام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 10، شماره: 34
18 تبیین تاثیر طرح ابتکار کمربند-جاده چین بر ژئواکونومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 28، شماره: 22
19 تبیین ژئوپلیتیکی طرح «ابتکار کمربند- جاده» چین و تاثیر آن بر روابط ایران با چین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 3
20 تحلیل تاثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت (مورد مطالعه: استان کردستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 3، شماره: 4
21 تحلیل تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله روستا و توسعه پایدار فضا دوره: 3، شماره: 3
22 تحلیل راهبردی تحولات فضایی- کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان های ری و اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
23 تحلیل روند تحقق پذیری شهر همیار کودک (Cfc) مطالعه موردی: شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 15، شماره: 55
24 تحلیل رویکرد اسرائیل در قبال مذاکرات ۱+۵ با ایران بر پایه نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 6، شماره: 19
25 تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
26 تحلیل ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور یمن در تحولات سریع نظام بین الملل (پیچ تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
27 تحلیل نقش اکوتوریسم در پایداری منابع زیست محیطی و اجتماعی مناطق روستایی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی شهرستان خوانسار) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 1
28 تحلیلی بر نقش قومیت (اکراد) در سازمان میادین شهرداری تهران با توجه به تحولات خاورمیانه (با تاکید بر واگرایی و امنیت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 9، شماره: 4
29 تحلیلی برایجاد شهرهای شبه جهانی در سواحل شمال ایران و نقش آن در توسعه منطقه ای شمال کشور با استفاده از مدل ترکیبی (SWOT_AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 9، شماره: 34
30 جایگاه ژئواکونومی روسیه در کشورهای خارج نزدیک، با تاکید بر نقش نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 71
31 چشم انداز روابط ژئواکونومیکی روسیه با بازار آسیای شرقی در حوزه انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 8، شماره: 1
32 خطوط انتقال انرژی به شبه قاره هند و امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 4، شماره: 1
33 روند منطقه گرایی در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
34 ژئوتوریسم استان مازندران با تاکید بر بندر نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 8، شماره: 3
35 سناریو های محتمل درآینده پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر تحولات منطقه عربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 1
36 سناریو های محتمل درآینده پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر توافقات احتمالی هسته ای ایران و ۵+۱ با استفاده از روش تایدا(تا بازه زمانی ۲۰۲۵) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 18
37 سناریوهای ممکن در آینده پژوهی روابط خارجی ایران و عربستان مبتنی بر تحولات منطقه عربی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 6، شماره: 19
38 قدرت نرم و تاثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 7، شماره: 3
39 مطالعه تطبیقی کلانشهرهای ایران از لحاظ شاخص های توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 3
40 مقاله پژوهشی: بررسی ظرفیت های ژئوپلیتیکی سواحل مکران و نقش آن در امنیت پایدار منطقه جنوب شرق (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 3
41 مقاله پژوهشی:سناریوهای سیاسی متاثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی (۱۳۹۱ )تا بازه زمانی ۱۴۰۴هجری شمسی (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 17، شماره: 76
42 نقش طرح ابتکار کمربند- جاده چین در رقابت های منطقه ای آسیا (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 39
43 نقش مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهر و شهرنشینی (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
44 نقش نظام های سیاسی نامتجانس حوزه خلیج فارس در بی ثبات سازی امنیت منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 82
45 واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل های هیدرولوژی IHACRES و SWAT‬در شبیه سازی روان آب (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
46 واکاوی اهداف و اجزای طرح صلح ترامپ موسوم به معامله قرن و تاثیر آن بر جایگاه منطقه‌ای جبهه مقاومت (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 4، شماره: 7
47 واکاوی علائق مشترک و چالشهای ژئوپلیتیکی موثر بر روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جنوب خلیجفارس (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 82
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی تاثیر اندیشه های دینی بر تحولات خاورمیانه و پیامدهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
2 امنیت شهری، شهرهای مرزی ، امنیت و توسعه مطالعه موردی : شهر مرزی مهران در استان ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
3 بررسی جایگاه گردشگری نجومی در بخش سه قلعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
4 بررسی کارکردهای پدافند غیر عامل در حوزه ی امنیت ملی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
5 تحلیل بر رهیافت موازنه گرایی ایران در جنوب غرب آسیا و تاثیر آن بر امنیت منطقه ای (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
6 تحولات نوین جنوب غرب آسیا و سیاست های دوگانه بازیگران خارجی در بحرین (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
7 توسعه بنادر و شهرهای بندری در سواحل مکران عامل توسعه جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
8 جایگاه شهرهای ساحلی در عصر جهانی شدن و توسعه منطقه ای ایران؛مطالعه موردی: بندر انزلی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
9 چالش های ژیوپلیتیک زیست محیطی و امنیت خلیج فارس با تاکید بر منافع جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
10 دولت محلی و توسعه شهری با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
11 راهبرد توسعه شهر(CDS ) رویکردی نو برای رسیدن به توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: بندر انزلی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
12 ژئوپلیتیک جدید عراق و تاثیر آن بر منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
13 فرصتها و تهدیدهای فراروی ایران در صورت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
14 گردشگری، امنیت و توسعه پایدار شهری با تاکید بر سواحل و جزایر جنوب کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران