مهدی سبحانی نژاد

 مهدی سبحانی نژاد

مهدی سبحانی نژاد

Mahdi Sobhani Nejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی برنامه درسی دروس عمومی معارف اسلامی دانشگاهی به منظور ارائه راهکارهای کیفیت بخش (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 4
2 ارزشیابی وضعیت یاددهی – یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر یزد بر اساس مدل اشور و ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
3 اعتبار سنجی روش های سنجش سطح خوانایی کتاب های درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
4 انعکاس جایگاه و اهمیت میان رشته ای ها در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های توسعه کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
5 بررسی جایگاه الگوی مفهومی فرهنگ ایثار و شهادت و ارزیابی میزان تحقق آن در اهداف مصوب دوره متوسطه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 12
6 بررسی راهکارهای عملی تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
7 بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی مؤلفه های برنامه درسی پنهان با ابعاد نگرش جامع پژوهشگری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاههای دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
8 بررسی رویکرد برنامه درسی غالب اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد با عنایت به ماهیت رشته های تخصصی و سطح تحصیلات آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
9 بررسی مؤلفه های مورد نیاز معلمان جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )در فرایندبرنامه ریزی درسی مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
10 بررسی میزان کاربست اخلاق حرفه ای تدریس در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 2
11 پیش نیازها و سازوکار برنامه درسی میان رشته ای دانشگاهی برای تقویت آینده پژوهی در راستای تحقق معرفت جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
12 تبیین بازتولید فرهنگی طبقاتی دانشگاهی با تاکید بر مولفه های ناهمسوی برنامه درسی پنهان به منظور طرح ملاحظات کاربردی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
13 تبیین محتوای برنامه درسی تربیت اخلاقی از منظر تحلیل مقایسه ای آرای کانت و ملا احمد نراقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 56
14 تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن (با تاکید بر نظریه پساساختارگرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 7، شماره: 21
15 تبیینی نو از مولفه های برنامه درسی پنهان با تاکید بر پدیدارشناسی ون منن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 54
16 تحلیل ابعادشناسانه ی مسیولیت پذیری در سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 5، شماره: 16
17 تدوین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در راستای بازگشت سرمایه در توسعه منابع انسانی با تأکید بر مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
18 دلالت های برنامه درسی چندفرهنگی میشل فوکو و هنری ژیرو بر اصلاح و بازطراحی برنامه درسی دوره ابتدایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
19 شناسایی ابعاد معلم اثربخش و اعتبار سنجی مولفه های آن توسط دبیران دوره متوسطه شهریاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
20 مصون سازی جامعه از مضرات برنامه های انحرافی رسانه های نوین با توجه به راهکارهای قرآنی (دریافت مقاله) فصلنامه سراج منیر دوره: 4، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فضای مجازی در عرصه یادگیری های نوین و راهکارهایی مبتنی بر قرآن کریم (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 ارتقاء سواد اطلاعاتی پیش بایست بهره گیری از ICT در دست یابی به آموزش و پرورش پیش رو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 ارزیابی چگونگی تربیت جنسی درخانوادههای شهر اصفهان بر اساس مدل کرکلر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
4 ارزیابی کیفیت مدیریت ارشد، دانشکده و گروه آموزشی دانشگاه اصفهان ( با تاکید بر روابط انسانی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
5 بازشناسی ترکیب کننده های محیط آموزشی اثربخش بر پایه ادراکات دانشجویان رشته پزشکی عمومی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی چالشها و راهکارهای توسعه کیفی در نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران سازمانهای صنعتی استان اصفهان با سبک رهبری آنها-Relationship among manager’s emotional intelligence and Leadership style in Isfahan industrial companies (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
8 بررسی رویکرد تغییر برنامه درسی به سوی آموزش چند فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
9 بررسی عوامل موثربرپرورش خلاقیت دانش آموزان دوره ی ابتدایی وارائه راهکارهای بهبودبخش (دریافت مقاله) همایش سلامت اخلاقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده ، مدرسه و جامعه
10 بررسی کیفی پیامدهای علمی جهانی شدن و تغییرات بنیادی متضمن آن درمحتوای برنامه های درسی آموزش عالی ازدید اعضای هییت علمی دانشگاه های شهرتهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
11 بررسی منابع کسب اطلاعات جنسی دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان در سال تحصیلی 84-83 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
12 به سوی تجاری سازی فناوری و تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی (Towards Commercialization of Technology and Research Results ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
13 تبیین ابعاد راهبرد ارتقاء سطح امنیت اجتماعی از منظربهبود سبک تربیت دینی خانواده (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
14 تبیین تاثیرات فرهنگی جهانی شدن برآموزش عالی به منظورتصریح بازنگریهای ضروری دراهداف برنامه های درسی آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
15 تبیین ریوس محتوای برنامه ی درسی تربیت شهروندبومی درعصرجهانی شدن ازدید اعضای هیات علمی دانشگاه های شهرتهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
16 تبیین ماهیت، جایگاه و چالش های مؤسسات آموزش عالی در بهره گیری از مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
17 تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن با تاکید بر نظریه پساساختارگرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت شناسی و تاثیر گذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش های دینی
18 توانمندسازی تربیت دینی معلمان به عنوان عاملین تحقق تمدن نوین اسلامی در نظام مدرسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
19 توسعه مولفه های ذهنیت فلسفی ضرورت تحقق یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
20 چالشهای حاشیه نشینی و مدیریت شهری (با در نظر گرفتن تجارب برخورد) (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها
21 چگونگی مؤلفه های اساسی آموزش شهروندی در حیطه های سه گانه در ایران (افق 1404) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
22 چگونگی مداخله در بافت تاریخی شهرها باتاکید بر مداخله گام به گام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی
23 زمینه های موثر در اختلال خواندن و نوشتن پایه های اول و دوم مقطع ابتدایی از دید معلمان ابتدایی شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
24 زمینه های موثر در اختلال خواندن و نوشتن پایه های اول و دوم مقطع ابتدایی از دید معلمان ابتدایی شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
25 سلوک اجتماعی زنان در تفسیرالمیزان (دریافت مقاله) همایش ملی تحکیم بنیان خانواده و نقش زن
26 شناسایی کمی شایستگی های دانشی مورد نیاز معلمان جهت تدریس در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
27 نقش سرمایه اجتماعی سازمانی برنوآوری درسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
28 نقش یادگیری سازمانی برنوآوری درسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
29 هویت برنامه درسی دانشگاهی تمدن ساز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی