دکتر یعقوب بدری آذرین

دکتر یعقوب بدری آذرین استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

دکتر یعقوب بدری آذرین

Dr. Yaghob Badriazarin

استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 63
2 بررسی تاثیر نقش میانجی گری کیفیت خدمات الکترونیکی بلیت فروشی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی لیگ برتر فوتبال ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 19
3 بررسی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی دختران مقطع دبیرستان (مورد مطالعه: شهرستان های جنوب استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 7، شماره: 18
4 بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 20، شماره: 53
5 تاثیر تمرین بر انتقال یادگیری دوطرفی قدرت از دست برتر به غیربرتر و بالعکس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 7، شماره: 26
6 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر آسیب های اجتماعی کاربران ورزشکار در دوران کووید-۱۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 8، شماره: 19
7 تاثیر یک ماه فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی معتادان تحت درمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 6، شماره: 15
8 تبیین تجربه زیسته انجام فعالیت های ورزشی شهروندان در همه گیری کووید-۱۹: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 6
9 تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
10 تبیین مولفه های هوش سازمانی(OI) در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 1، شماره: 1
11 تحلیل اثر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر موفقیت آن در سازمان های خدماتی با رویکرد فراتحلیل (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 2
12 تدوین مدل استراتژی های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
13 تدوین مدل بازگشت سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش داوطلبین ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 2
14 تدوین مدل یکپارچگی ارتباطات در زنجیره تامین خدمات ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 11، شماره: 2
15 تعیین تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار هواداران رویداد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 3
16 تعیین مولفه های مفهومی و کیفی دیوارنگاره ها و نوشته های مدارس ابتدایی در آموزش و ترغیب دانش آموزان به تحرک بدنی و ورزش (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
17 رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 9، شماره: 33
18 رابطه بین سبک های مدیریتی با رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان اداره کل استاندارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 7، شماره: 17
19 رابطه بین مدیریت دانش و خودکارآمدی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 10، شماره: 37
20 رابطه توانمندی روان شناختی با رضایت شغلی داوران فوتبال (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 29
21 راهکارهای توسعه منابع انسانی ورزش ژیمناستیک (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 19
22 مدل سازی درآمدزایی ورزش دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سایش اجتماعی بر رفتارهای نوآورانه با نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
2 ارتباط بین کیفیت خدمات با وفاداری والدین شرکت کنندگان در مدارس فوتبال شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
3 ارتباط بین کیفیت خدمات با وفاداری والدین شرکت کنندگان در مدارس فوتبال شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
4 ارتباط فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
5 بررسی اثرگذاری عملکرد تیم والیبال بر ادراک از موفقیت بازیکنان (مورد مطالعه: هیأت والیبال استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
6 بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در تربیت بدنی شهر زنجان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
7 بررسی ارتباط کیفیت محصول (بازی) با رضایتمندی و مقاصد رفتاری تماشاگران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 بررسی تاثیر تبلیغات برمشارکت ورزشی زنان شهرتبریز برمبنای الگوی AIDA (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
9 بررسی رابطهی فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی تربیت بدنی دانشگاههای شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 بررسی میزان رضایت مندی مشتریان باشگاه های بدن سازی با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی:باشگاه های خصوصی و دولتی شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
11 بررسی میزان رضایت ورزشی دانشجویان دانشگاه تورنتو کانادا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
12 بررسی نحوهی گذران اوقات فراغت پرستاران بیمارستانهای تأمین اجتماعی شهرستان تبریز با تأکید بر نقش ورزش و فعالیتهای بدنی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
13 تاثیر بازاریابی اجتماعی بر وفاداری مشتریان کالاهای ورزشی با نقش میانجی اعتبار برند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
14 تاثیر برگزاری مجازی ساعات تربیت بدنی در مدارس بر انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی در دوران بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
15 تاثیر برگزاری مجازی ساعات تربیت بدنی در مدارس بر سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان در دوران بیماری کووید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با رویکرد سلامت سازمانی
16 تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی آموزش و پرورش شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
17 تاثیر منابع قدرت مربیان بر انگیزش پیشرفت ورزشی و تعهد ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت
18 توسعه مدل ایمنی در ورزش با تاکید بر ابعاد فیزیکی و روانشناختی : بر اساس تحلیل محتوای ده مقاله برتر در حوزه مدیریت ایمنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت
19 توصیف ادراک کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان شرقی نسبت به تغییر تکنولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
21 رهیافتی برای ترغیب دانش آموزان به فعالیت های جسمانی در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش های همگانی
22 طراحی مدلی برای سنجش اثربخشی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS برعملکرد سازمان (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
23 مقایسه نگرش های فرهنگی بین ورزشکاران کشور ایران و ترکیه با تاکید بر مرد سالاری در مقابل زن سالاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
24 نقش فضای مجازی در بازاریابی ورزشی از دیدگاه واحدهای فعال در زمینه لوازم ورزشی در شهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی