دکتر محمد رضا برزگر بفرویی

دکتر محمد رضا برزگر بفرویی استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

دکتر محمد رضا برزگر بفرویی

Dr. Mohammad Reza Barzegar Befroei

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.