پاکزاد آزادخانی

 پاکزاد آزادخانی استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

پاکزاد آزادخانی

Pakzad Azadkhani

استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مکانی مجتمع های مسکن مهر ایلام و تعیین پهنه های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب با رویکرد کالبدی و زیست محیطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
2 ارزیابی و تحلیل گردشگری شهری در توسعه کارآفرینی زنان (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
3 ارزیابی و مقایسه دو راهبرد پیاده راه سازی و پیاده مداری در مراکز شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری شهری ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی الگوی توسعه کالبدی-فضایی شهر ایلام با مدل آنتروپی شانون و هلدرن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از ارگونومی شهری محله سعدی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 6
7 بررسی میزان زیست پذیری فضایی - مکانی مناطق شهری ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 9
8 بررسی نقش اکولوژی اجتماعی در بافت های فرسوده هسته مرکزی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 1
9 تحلیل جایگاه شاخص های توسعه راهبرد شهری (CDS) در شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 2
10 روش های نوین بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 1، شماره: 2
11 شناسایی و تعیین پهنه های مناسب مخاطرات محیطی موثر در توسعه کالبدی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
12 کاربرد شاخص های آسایش حرارتی در طراحی مسکن پایدار (مطالعه موردی شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
13 نابرابری های شهری تهدیدی برای امنیت اجتماعی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
14 نقش راهبردی توسعه شهری (CDS) در توسعه گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
15 نقش گردشگری در کارآفرینی و توسعه پایدار گردشگری شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات اقتصادی طرح جامع گردشگری استان ایلام بر ساکنان شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
2 ارزیابی اثرات اقتصادی طرح جامع گردشگری استان ایلام بر ساکنان شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
3 ارزیابی زمینه های توسعه گردشگری درسکونتگاههای روستایی و تاثیر آن در توسعه روستاهای شهرستان دهلران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
4 ارزیابی عملکرد شهرهای جدید در جذب جمعیت کلانشهر ها ( مطالعه موردی : شهرجدید رامین اهواز ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی میزان تاثیر بام سبز در کاهش دمای محیط داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
6 ارزیابی و تحلیل مکانی استقرار مراکز نظامی (نیروی پلیس) در شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
7 ارزیابی و تحلیل مکانی کاربری مراکز درمانی در شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
8 اصول طراحی بناهای مسکونی در مناطق سرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
9 اکوتوریسم، نگاهی به توسعه پایدار (مطالعه موردی استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
10 الگوهای مدیریت گردشگری با تأکید بر رویکردهای اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
11 الگوهای مناسب اقلیمی دربافت های مسکونی بررسی تطبیقی شهرهای با اقلیم سردوکوهستانی: همدان، تبریز، ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
12 بررسی اثرات اقتصادی طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه مطالعه موردی: شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
13 بررسی اثرات توسعه فیزیکی در بستر محیط طبیعی مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
14 بررسی اثرات زیست محیطی توسعه گردشگری شهری ازدیدگاه شهروندان مطالعه موردی شهرایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
15 بررسی اثرات مخرب ریزگردها بر محیط زیست شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
16 بررسی الگوی توسعه کالبدی فضایی شهر ایوان غرب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
17 بررسی برنامه ریزی کالبدی معماری فضاهای آموزشی شهر ایلام (مطالعه موردی موسسه آموزش عالی باختر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
18 بررسی پارامترهای تاثیر گذار در اقلیم سرد و کوهستانی بر طراحی معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
19 بررسی تاثیر ساختار سازمانی در چابکی سازمان(مطالعه موردی:سازمان میراث فرهنگی استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
20 بررسی توزیع فضایی_مکانی کاربری فضای سبز منطقه چهار شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
21 بررسی جمعیت شهرنشین تا پدیده شهرگریزی درکلانشهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
22 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
23 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
24 بررسی رضایتمندی اقشار کم درآمد از طرح مسکن مهر در شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
25 بررسی شاخص های اجتماعی طرح مسکن مهر در شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
26 بررسی عملکرد انواع بادگیر ها بر اساس رابطه فضایی با بخش داخلی بنا (نمونه موردی: معماری اقلیم گرم و خشک، شهر یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
27 بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت مردم شهرستان ایوان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
28 بررسی عوامل مؤثر در مهاجرت مردم شهرستان ایوان (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
29 بررسی قائم اقلیم برمعماری وبافت شهری ایلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
30 بررسی قابلیت های طبیعت گردی ایلام با استفاده از روش SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
31 بررسی معماری پایدار بارویکرداکولوژیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
32 بررسی مکانی کاربری درمانی(بیمارستان) شهر پاوه و چالش و مشکلات آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
33 بررسی مناطق شهر ایلام از لحاظ توزیع خدمات عمومی نمونه موردی: منطقه یک شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
34 بررسی میزان رضایت مندی مردم از پارکینگ عمومی مطالعه موردی شهر پاوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
35 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از شاخص های عینی وذهنی کیفیت محیط شهری مطالعه موردی: شهرایوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
36 بررسی نقش اقلیم در انتخاب نوع مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
37 بررسی نقش جاذبه های تاریخی و فرهنگی در جذب و توسعه گردشگری شهرستان دره شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
38 بررسی نقش جاذبه های جنگ در جذب و توسعه گردشگری شهرستان مهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
39 بررسی نقش فضاهای شهری در تامین رضایتمندی شهروندان شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
40 بررسی نقش مبلمان شهری بر ضایتمندی شهروندان شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
41 بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
42 بررسی نقش مشارکت مردمی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده مطالعه موردی : محله اسدی منطقه 31 تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
43 بررسی نقش مهاجرت در توسعه کالبدی- فضایی شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
44 بررسی نقش میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری در توسعه گردشگری( نمونه موردی شهرستان گیلانغرب) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
45 بررسی نقش و جایگاه منابع و جاذبه های فرهنگی درتوسعه گردشگری شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
46 بررسی نقش و کیفیت مبلمان شهری بر رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی : منطقه 4 شهرداری کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
47 بررسی و ارزیابی اثرات توسعه شهرهای جدید بر محیط زیست شهرجدید پرند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
48 بررسی و تحلیل توزیع فضایی مکانی کاربری های ورزشی در شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
49 بررسی و تحلیل کاربری اراضی با تاکید بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
50 بررسی وتحلیل مکان یابی کاربری مراکز درمانی بهداشتی و ارزیابی آن نمونه موردی بیمارستان امام علی سرابله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
51 بررسی وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهرستان مهران با تاکید بر گردشگری مذهبی عتبات عالیات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
52 بررسی وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر ایلام با تاکید بر شاخص های اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
53 بررسی وطراحی منازل مسکونی متناسب بافرهنگ ومعماری اقلیمی درمناطق گرم وخشک (نمونه موردی شهریزد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
54 بهینه سازی مصرف انرژی براساس اصول طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی مطالعه موردی: شهرایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
55 بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی ساختمان های شهر ایلام بر اساس طراحی اقلیمی در غرب کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
56 پیامدهای ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ در مجتمع های آپارتمانی ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
57 تاثیر مدیریت کارآفرینی در توسعه صنایع دستی و جذب بیشتر گردشگر نمونه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
58 تاثیراقلیم برمعماری مناطق معتدل ومرطوب مطالعه موردی: دواستان گیلان و مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
59 تأثیر اقلیم بر اسلوب ساختمان سازی در مقیاس بافت مسکونی مناطق سرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
60 تحلیل روش های تأمین مسکن گروه های کم درآمد در شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
61 تحلیل کاربری اراضی شهری اسلام آباد غرب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
62 تحلیل مکانی کاربری های آموزشی دبستان شهید نادری، مطهره وامیر کبیر در شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
63 تحلیل و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر اشتغال زنان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
64 تحلیل و ارزیابی مکانی کاربری های آموزشی شهر ایلام مطالعه موردی: دبستان شهیدوحیدنیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
65 تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست محیطی شهری مطالعه موردی: شهر ایلام سال 1394 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
66 توسعه گردشگری شهری راهبردی مناسب برای توسعه پایدار شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
67 رابطه اقلیم با طراحی معماری مسکونی، در مناطق سرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
68 روش های نوین بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
69 سنجش کیفی فضای سبز و پارکهای شهری در رضایتمندی شهروندان شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
70 سنجش کیفیت محیط بافت های بازسازی شده(مطالعه موردی بازار توپخانه کرمانشاه ) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
71 شهرها و پایداری زیست محیطی در جهان سوم (توسعه پایدار شهری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
72 صنعت گردشگری وبررسی نقش آن در تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
73 طراحی معماری براساس داده های اقلیمی هم سوبا توسعه پایدار(مطالعه موردی: شهرایلام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
74 گردشگری انگیزه ها وعوامل مرتبط با آن مطالعه موردی شهرقصرشیرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
75 گردشگری روستایی ونقش آن درتوسعه پایدارروستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
76 گردشگری سیاه و فضاهای آن در ایران به عنوان گردشگری مدرن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
77 گردشگری مذهبی و جایگاه آن در صنعت توریسم نمونه موردی مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
78 مبانی نظری مدیریت گردشگری در جهت توسعه روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
79 مشارکت زنان و ضرورت آن در ارتقاء کیفی فضاهای شهری مناسب زنان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
80 مطالعه و امکان سنجی توانمندی های سد سیمره در جذب و توسعه گردشگری شهرستان بدره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اکوتوریسم،فرهنگ و توسعه گردشگری
81 مطلوبیت سنجی کیفیت محیط شهری در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
82 معماری و شهرسازی اسلامی در شهرهای اندلس (اسپانیا) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
83 نظام مدیریت توسعه شهری و ضرورت اصلاح آن در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
84 نقش اثر تاریخی کاخ اربابی در جذب گردشگر نمونه موردی:روستای نمونه گردشگری سراب شهرستان گیلانغرب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
85 نقش اعتقادات و باورها در سیاستگذاری جهانگردی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
86 نقش انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
87 نقش توسعه گردشگری در توسعه اقتصادی و محرومیت زدایی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
88 نقش صنایع دستی در توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست نمونه موردی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
89 نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری فرهنگی نمونه موردی گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
90 نقش طرح مسکن مهر در توسعه مسکن شهری با تاکید بر شاخص های اجتماعی مسکن شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
91 نقش فرهنگی نمونه موردی گیلان صنایع دستی در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
92 نقش گردشگری روستایی و عشایری در توسعه استان لرستان (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
93 نقش مبلمان شهری در رضایتمندی شهروندان و جذب گردشگر (نمونه موردی: منطقه 2 کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
94 نقش مدیریت کارآفرینی در توسعه صنایع دستی و جذب گردشگری بیشتر شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
95 نقش مشارکت شهروندان و ضرورت آن در توسعه ی پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
96 نقش و اثرات کیفیت محیط شهری بر رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: شهرک پردیس کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
97 نقش و تاثیر هوش معنوی بر مسئولیت اجتماعی مطالعه موردی بیمارستا فارابی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
98 نقشمنابع،جاذبه ها و میراث فرهنگی در جذب توریست نمونه موردی :استان کهکیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
99 نگاهی به جایگاه گردشگری ادبی درایران و جهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
100 نوسازی بافت فرسوده و تاثیر آن بر کیفیت زندگی محله بان برز شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار