دکتر یعقوب حاجی زاده

دکتر یعقوب حاجی زاده گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر یعقوب حاجی زاده

Dr. Yaghoub Hajizadeh

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association of Exposure to Fine Particulate Matter and Risk Factors of Non-Communicable Diseases in Children and Adolescents (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 10
2 ارزیابی خطر سلامت انسانی ناشی از مواجهه با کادمیوم در گرد و غبار خشک اتمسفری (آنالیز عدم قطعیت) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 31، شماره: 199
3 ارزیابی کارآیی فرایند الکتروشیمیایی در حذف کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از الکترودهای آهن و کربن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 2
4 Influence of Air Pollution on Chemical Quality of Wet Atmospheric Deposition: a Case Study in Urmia, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
5 برآورد شاخص کیفیت هوا و مخاطرات بهداشتی منتسب به PM۱۰، PM۲.۵ و SO۲ در هوای شهر یزد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 131
6 بررسی روند تغییرات غلظت بنزن و تولوئن در هوای شهر یزد و پهنه بندی با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 138
7 بررسی کارایی فرآیند الکتروپرسولفات بهینه شده با پرکسیدهیدروژن در حذف COD فاضلاب بیمارستانی به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 5
8 بررسی میزان انتشار ترکیبات BTEX از جایگاه های سوخت رسانی منطقه خوراسگان اصفهان در سال های ۹۳-۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 2
9 تحلیل فضایی آلاینده های شاخص هوا و مرگ و میر منتسب در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 2، شماره: 4
10 تعیین میزان ترکیبات آلی فرار (VOCs) و هیدروکربن های کل (THCs) در هوای محیطی یک مجتمع پتروشیمی در ایران و متابولیت های ادراری آنها در کارکنان آن مجتمع (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of awareness, attitude, and performance of medical and nonmedicalstudents regarding COVID-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و پژوهشهای دانش بنیان در میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی
2 Effect of coagulation on different NOM fractions in spent filter backwash water (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
3 Production of Activated Carbon from RDF and Its Use for Dioxin Removal in Waste Incinerators (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
4 The knowledge level of Students and COVID-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و پژوهشهای دانش بنیان در میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی
5 برآورد اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با آلاینده NO2 و SO2 استفاده از مدل Air Q در شهر اصفهان در سال 1392 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
6 برآورد اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با آلاینده NO2 و SO2 استفاده از مدل Air Q در شهر اصفهان در سال 1392 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
7 برآورد اثرات بهداشتی ناشی از مواجهه با آلاینده ذرات معلق کمتر از 10میکرون با استفاده از مدل Air Q در شهر اصفهان در سال 1391 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 برآورد تعداد کل مرگ و میر منتسب به PM2.5 هوای شهر اصفهان در سال 92 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
9 بررسی غلظت نیترات در منابع آب شرب شهرستان لردگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
10 بررسی و تعیین غلظتهای SO(2),TSP و Smoke در هوای آزاد تنفسی تبریز در طول سالهای 1378، 1379، 1380 و شناسایی منابع آلوده کننده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی وضعیت مدیریت فاضلاب صنایع غذائی و نوشیدنی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
12 تبیین ضوابط بهداشت محیط در تخلیه و اسکان اضطراری جمعیت در معرض خطر در حوادث و بلایا (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
13 تجزیه دیکلوفناک از محلول های آبی بوسیله فرآیند الکتروفنتون کاتالیست شده با (MWCNTs/Fe(3)O(4 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور
14 تصفیه هوای آلوده به فرمالدئید به روش بیوفیلتراسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
15 تعین وضعیت کلر زنی در تاسیسات آب مناطق روستایی استان ایلام (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
16 حذف الکتروشیمیایی کروم شش ظرفیتی از فاضلاب مصنوعی با استفاده از الکترودهای آهن و کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار