سعید جعفری

 سعید جعفری دانشگاه باهنر کرمان

سعید جعفری

Saied Jafari

دانشگاه باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از داده های تابلویی استانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 8
2 بررسی تاثیر توسعه مالی و مصرف انرژی بر تخریب زیست محیطی در ایران در چارچوب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 2، شماره: 6
3 بررسی عددی نشست و حذف ذرات جامد آلاینده روی یک فیلتر مربعی به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 2
4 تحلیل عددی ته نشینی ذرات داخل اتاق بااستفاده از مدل ادی های بزرگ بر پایه روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 30، شماره: 2
5 محاسبه کارایی زیست محیطی در صنایع انرژی بر ایران با استفاده از رویکرد تابع فاصله جهت دار (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز اثر نرمالسازی میدان چگالی بر تولید خواص هیدرودینامیکی جریان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
2 ارزیابی پتانسیل امواج فراصوت در بهبود فرایندهای مرتبط با بهره افزایی درمهندسی نفت و گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
3 ارزیابی عملکرد حرارتی سیستم ذخیره سازی انرژی گرمایی محسوس بستر فشرده با پیکربندی لایه های مختلف (دریافت مقاله) سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
4 بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد نانوسیال آب/مس با روش شبکه بولتزمن در حفره های L شکل (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
5 بررسی تاثیر عیوب ساخت بر مچالگی لوله جداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
6 بررسی تاثیر مدول یانگ و نسبت پواسون سیمان برپایداری چاه با استفاده ازآنالیز المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
7 بررسی تجربی تاثیر امواج فراصوت بر گرانروی نفت میدان مارون (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
8 بررسی جریان سیال درمحیط متخلخل سه بعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن و روش نمایه هموار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
9 بررسی جریان مغشوش وحرکت ذرات داخل اتاق باروش شبکه بولتر من بر پایه مدل ادی های بزرگ و زمان آرامش چندگانه (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی حرکت و نشست ذرات آئروسل بر روی یک مانع مربعی درون کانال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
11 بررسی رفتارحلالیت فازی گاز co2 به منظورذخیره سازی آن درسفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
12 بررسی عددی جریان و توزیع غلظت درون کانال با المان استوانه ای به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
13 بررسی عملکرد و تحلیل حساسیت فرآیىد استخراج توسط بخار هیدروکربىی در یک میدان نفت سىگین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
14 بررسی و تحلیل پایداری لایه های شیلی با استفاده از نرم افزارFLAC3D (در یکی از میادین نفتی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
15 بررسی وتقسیم بندی عوامل موثربرتوزیع تنشهای واردبردیواره چاه های تولید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 پیشبینی تشکیل تجمع مایع در چاههای گازی با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
17 پیشبینی مقدار انحلال گاز متان در آب شور سازند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
18 تحلیل عددی جریان مغشوش با استفاده از مدل هیبریدیLES/RANS برپایه روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
19 تحلیل عددی جریان مغشوش و ته نشینی ذرات با روش شبکه بولتزمن و مدل معادلات متوسط گیری شده ناویر استوکس(RANS) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
20 تعیین حداقل وزن مجاز گل در حفاری تحت تعادل به روش تحلیلی در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
21 تعیین واحدهای جریانی با کمک روش خوشه بندی سلسله مراتبی در مخزن کربناته گازی در خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
22 شبیه سازی جریان درون حفره با دیواره نوسانی از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
23 شبیه سازی حرکت ذرات جامد در سیال با روش شبکه بولتزمن و نمایه هموار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
24 شبیه سازی سه بعدی جریان نوسان کننده در کانال با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
25 شبیه سازی فرایند تزریق آب با شوری کم در یکی از مخازن جنوب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
26 مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت در یک میکروکانال T-شکل به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
27 مطالعه عددی حرکت و ته نشینی ذرات ایروسول درداخل حفره با دیواره فوقانی متحرک به وسیله روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
28 مطالعه ی شبیه سازی تاثیر تراوایی مغزه بر روی میزان بازیافت نهایی در ازدیاد برداشت شیمیایی نفت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
29 مقایسه نتایج حاصل از معادله رینولدز با نتایج حاصل ازحل معادلات ناویر- استوکس در تعیین مشخصه های هیدرودینامیکی یاتاقان ژورنال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
30 نشست ذرات آئروسل در یک میکروکانال زانویی شکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی