دکتر محمدسعید ذکایی

دکتر محمدسعید ذکایی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر محمدسعید ذکایی

Dr. SaeedMohammad Zokaei

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحول معنای شادی در گذار دوره زندگی: پژوهشی در میانزنان شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
2 تغییر رشته ای ها انگیزه ها، انتظارها و ارزیابی دانشجویان رشته های غیرمرتبط از تحصیل در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 20، شماره: 63
3 جامعه شناسی یک بحران: آسیب شناسی اجتماعی بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 4
4 جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
5 رابطه حضوردرفضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی د ربین کار بران اینترنتی جوان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 33
6 رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محلات شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 12، شماره: 32
7 رسانه های اجتماعی: مفهوم سازی و گونه شناسی (مطالعه دانشجویان دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 84
8 فرهنگ تلویزیونی؛بازنمایی روابط دختران و پسران جوان در سریال های ایرانی پربیننده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 21، شماره: 78
9 فرهنگ جوانان و تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 7
10 فرهنگ گذار و الزامات آن برای روابط بین نسلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 2، شماره: 2
11 فضاهای فراغتی شهری و زنانگی های جدید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 23، شماره: 73
12 فهم تاریخی فراغت ایرانی در آثار سفرنامه نویسان ایرانی و خارجی (1600 -1900) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 57
13 فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
14 فهم زمانی و تجربه حل مسیله؛ نمونه موردی پلیس نامحسوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 36
15 گونه شناسی مرد پنداری در اقوام استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 55
16 مصرف و سبک زندگی: رویکردها، مسایل و آسیب ها (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 3
17 مطالعات فرهنگى دانشگاهى در ایران: دستاوردها، چالش ها و افق ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 21
18 موج کره ای در ایران اندیشه ها و آثار اقبال به فرهنگ عامه پسند کره ای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 1، شماره: 3
19 نابرابری سرمایه های فرهنگی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 8، شماره: 32
20 نحوه بازنمایی سبک زندگی سلامت محور در رسانه های گروهی، تحلیل محتوای پیام های سلامت محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت؛ تلویزیون؛ وب سایت سلامت نیوز و هفته نامه سلامت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 85
21 نظریه و روش در تحقیقات کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژواک پترنالیسم در بخش اورژانس: یک مطالعه اتنوگرافی انتقادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب
2 مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران: دستاوردها، چالشها و افق ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی