طوبی امیرعضدی

 طوبی امیرعضدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

طوبی امیرعضدی

Toba Amirazoudi

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان رودزیر) (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 بررسی تحلیلی- تطبیقی توسعه گردشگری بین ایران (شهر سرعین) با کوالالامپور مالزی (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
3 بررسی توا نمندیهای اقتصادی و طبیعی ژئوپارک قشم (مدل تحلیلSWOT) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
4 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کارآفرینی در اعضاء شرکت های تعاونی روستایی (مطالعه موردی: قلعه نو) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
5 بررسی فضای سبز درون شهری وتاثیرآن برکیفیت زندگی شهروندان با مطالعه موردی باقرشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
6 بررسی مولفه های موثر بر کیفیت پیاده راه های شهری نمونه موردی پیاده راه 17 شهریور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط
7 تاثیر فضای سبز درون شهری برکیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
8 تحلیلی بر کاربری اراضی ( مورد مطالعه شهرک واوان ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
9 تخصیص کاربری اراضی با توجه به اهمیت مسجد و جایگاه آن در سیمای شهر ( مورد مطالعه شهرک واوان ) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
10 تدوین ضوابط معطوف به امر احیا، در خصوص بافت های تاریخی کاشان (نمونه موردی: محله محتشم کاشان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
11 گردشگری الکترونیک رویکردی نوین در همگرایی کشورهای اسلامی، با تاکید بر نقش محوری ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
12 مقایسه تطبیقی مقاصد گردشگری ماسال ایران و آناتولی ترکیه با رویکرد رقابت پذیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
13 نقش مشارکت در توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط