دکتر مهدی شیبانی

دکتر مهدی شیبانی استاد بازنشسته گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی شیبانی

Dr. Mahdi Sheybani

استاد بازنشسته گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آوای هستی باغ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 2، شماره: 6
2 باغ ایرانی، هستی نوشونده (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
3 تبیین جایگاه کالبد‌ د‌ر اد‌راک حس مکان با تأکید‌ بر نظریات پد‌ید‌ارشناسان نمونه مورد‌ی: پیاد‌ه‌راه لاله مشهد‌ (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 87
4 تبیین شاخص های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 42
5 جویبارخاطره نقش جویبارهای تهران درساخت منظرشهر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 5، شماره: 22
6 خشکی و منظر ارزیابی شاخص های منظرین در بسترهای خشک (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 11، شماره: 49
7 درک سرشت الگوهای ماندگار معماری ایران (با انطباق مفهوم ماندگاری از دیدگاه کریستوفر الکساندر بر الگوهای معماری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 9
8 راهبردهای بهسازی رودخانه های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب آوری اکولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 60
9 شارباغ ایرانی جایگاه باغ ایرانی در منظر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 7، شماره: 33
10 شبکه مثمرشهری راهکاری برای دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 4، شماره: 20
11 شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 5، شماره: 16
12 طبیعت انسانی در نگاه عرفانی باغ در منظر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 8، شماره: 37
13 قیاس تطبیقی خوانش ساکنین از شهر (منظر شهری) با طرح های توسعه شهری بررسی انتقال منظر شهر سنتی به شهر معاصر شیراز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 96
14 منظرا دراکی شهرآسیب شناسی منظرشهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
15 منظرمثمر،توجه به محیط نقش کشاورزی درشکل گیری منظرشهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 4، شماره: 21
16 نظم ، عنصر اصلی در تحلیل علمی منظر خیابان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 23
17 نقش ارتفاع تاج پوشش گیاهی فضاهای سبز شهری بر آسایش زیست اقلیمی انسان (نمونه موردی: پارک ناژوان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 42
18 نقش محیط طبیعی در ایجاد حس مکان در مسکن شهری (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 9، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازنگری تاثیر طارحی فرهنگسرا درپایداری هویت فرهنگی نمونه موردی شهربوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
2 باغ ایرانی و مفهوم باغ از منظر مولانا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 بررسی اثرات پیوند منظر و کتابخانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 بررسی رفتارهای نوجوانان و سیستم های آموزشی ایران در گذشته و حال و ارایه ویژگی های ارتقا دهنده کیفیت آموزش متناسب با سیستم آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار
5 بررسی ساباط های استان خوزستان، راهکاری در جهت معماری پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
6 بررسی سرزندگی فضاهای شهری به عنوان اصلی مهم در طراحی منظر پایدار اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
7 بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیطی شهر کتاب تهران- ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
8 بررسی فضاهای پر و خالی در نماهای شهری و تاثیر آنها بر میزان ادراک بصری (نمونه موردی: بافت تاریخی بوشهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
9 بررسی کالبد باغ ایرانی با تکیه بر اصول نشانه شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 تاثیر عوامل اقلیمی موثر بر آسایش انسان بر طراحی (فرم و جهت گیری کلی)ساختمان مراکز آموزشی در بندر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
11 تأثیر نورپردازی براحساسات انسان در خلق منظرشبانه (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
12 تبیین راهکارهای احیاء و حفاظت منظرفرهنگی ( نمونه موردی روستای دشتک ابرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
13 تبیین عوامل شکل گیری فضاهای جمعی دربافت قدیم بوشهربا تاکید برنقش عوامل طبیعی نمونه موردی میدان شیخ سعدون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
14 تعامل منظر و کتابخانه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
15 حیاط خانه های دوره قاجار در شیراز نمودی از باغ ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و عمران شهری
16 راهکارهای آموزش هنربرای نوجوانان با بررسی مراحل تولید هنری گاردنر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
17 زیر ساخت سبز رهیافتی کارآمد در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
18 ساختارهای پیشنهادی توسعه مجدد اراضی قهوه ای شهری (مطالعه موردی: سیلوی گندم شیراز) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
19 ساختارهای طراحی سیلوهای واقع در اراضی قهوهای در فرآیند توسعه مجدد شهری مطالعه موردی: سیلوی گندم شیراز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 سیر باغ سازی ایرانی در گذر زمان (معاصرسازی باغ ایرانی با بهره گیری از درون مایه ساختاری آن) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
21 طبیعت مناظر روستایی به مثابه مکان بازنمایی هنر محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
22 کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم طبیعت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
23 گردشگری معلولین در فضاهای سبز شهری (نمونه موردی: پارک مشتاق اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
24 لزوم توجه به هنرمحیطی به منظور احیا هنر بومی-روستایی و احیا مناظر طبیعی روستا، نمونه موردی روستای قلات، شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان
25 مطالعه تحول باغ های تهران در نسبت با شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 معماری طبیعی ، پیوند دهنده رابطه انسان و طبیعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
27 معیشت و پیکرهبندی کالبدی مسکن سنتی ( مطالعه موردی: مسکن سنتی شهری بابل ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
28 مناظر آئینی و نقش آن در کیفیت بخشی به فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
29 نقش مسجد در توسعه پایدار شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
30 نقش نورپردازی در ارتقای کیفیت منظر شبانه در معابر شهری با توجه به توالی دید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران