دکتر معصومه شجاعی

دکتر معصومه شجاعی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

دکتر معصومه شجاعی

Dr. Masoumeh Shojaei

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الگوی ترجیح جانبی چشم و دست، تکلیف و سطح مهارت بر عملکرد بازیکنان تنیس روی میز (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 15
2 اثر تمرین های چرخشی بر تعادل با دستکاری حس بینایی و حس عمقی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 12، شماره: 41
3 اثر تمرینات بازخورد زیستی عصبی بر اضطراب ورزشکاران تکواندوکار تیم ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 7، شماره: 18
4 اثر تمرینات ورزشی برای تونیک، ایروبیک و طناب زنی بر رشد اجتماعی و انگیزش مشارکتی در دختران ۱۰ ساله خانواده های شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 15، شماره: 58
5 اثر خستگی ایزوکینتیک عضلات اطراف مچ پا، زانو و ران بر شاخص های پایداری پاسچر پویا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 7، شماره: 19
6 اثر دستورالعمل کانون توجه بر سینماتیک و دقت پرتاب طی یادگیری پرتاب دارت در افراد مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 3، شماره: 9
7 اثر سن بر مهار تهای روانی کشتی گیران آزادکار پیشکسوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 4
8 اثر فعالیت بدنی و واقعیت مجازی بر تعادل کارکردی کودکان فلج مغزی همی پالژی اسپاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 14، شماره: 48
9 اثر کانون توجه خود گفته ها در تمرینات بسکتبال براضطراب حالتی بازیکنان مبتدی هنگام پرتاب آزاد با حضور تماشاگران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 3، شماره: 8
10 اثر کانون توجه و سطح مهارت بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال تحت شرایط فشار روانی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 2، شماره: 6
11 اثر نوع الگوسازی بر یادگیری الگوی مهارت پاس فوتسال در زنان جوان مبتدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 7، شماره: 17
12 اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پس نوجوان: نقش برخی متغیرهای واسطه ای انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 4، شماره: 9
13 اثربخشی تمرین تکنیک های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 10، شماره: 39
14 اثربخشی یک برنامه تمرینی منتخب و توانبحشی و برنامه تمرینی منتخب همراه با توانبخشی بر مهارتهای حرکتی دودستی کودکان همی پلژی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 65، شماره: 3
15 ارتباط جو انگیزشی ادراک شده,هدف گرایی و عملکرد کشتی گیران نخبه ۱۵ تا ۲۰ سال مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 6
16 Calculating the Center of Mass, and Introducing its Pattern of Changes for Adolescents in Format of Equations (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 6
17 Does Maternal Exercise Program During Pregnancy Affect Infants Development? A Randomized Controlled Trial (دریافت مقاله) مجله علوم ورزشی و سلامت دوره: 1، شماره: 3
18 Effect of Perceptual-Motor activities on the Mirror Neurons Training, Behavioral Disorders and Social development in Children with High Functioning Autism (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 1، شماره: 2
19 The Effect of Selected Motor Program on Neuropsychological Variability and Motor Function at Children with Developmental Coordination Disorder (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 3، شماره: 3
20 The Effect of Verbal and Analogical Learning on the Accuracy and Angular Velocity of Dart-Throwing in Children (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 16، شماره: 1
21 The Effect of Video Feedback of Social Comparison on Activity of Mirror Neurons and Golf putt Learning in Young Girls (دریافت مقاله) مجله کنترل و یادگیری حرکتی دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی ارتباط بین فعالیت نورون های آینه ای و فعالیت الکتریکی عضلات در بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی ضربه پات گلف (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 4، شماره: 12
23 بررسی تاثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد زنجیره تامین شرکت نیکان طب کیمیا (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 9، شماره: 3
24 بررسی تاثیر فعالیت های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 21، شماره: 3
25 بررسی تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص رفاه اقتصادی پایدار در کشورهای در حال توسعه (۲۰۱۸-۱۹۹۰) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 10، شماره: 4
26 بررسی رابطه فشار خون با چگونگی توزیع چربی در مردان جوان ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 3
27 بررسی عملکرد روسای هایت های ورزشی بانوان استان تهران ورابطه آن با اثر بخشی از دیدگاه کارکنان,مربیان , داوران و ورزشکاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 2، شماره: 3
28 تاثیر آموزش تکنیک های کاتا بر عادت های خواب پسران با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 7، شماره: 4
29 تاثیر تمرینات تعادلی اختلالی و غیر اختلالی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 5، شماره: 13
30 تاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی: بررسی نقش نورون های آینه ای (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 7
31 تاثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد دریبل بسکتبال در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه روان شناسی ورزش دوره: 2، شماره: 1
32 تاثیر فعالیت بدنی طی بارداری بر رشد مهارت های اجتماعی اطفال: یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 16، شماره: 4
33 تمرین طی بارداری: مطالعه ای تجربی از اثرات آن بر رشد شناختی در اوایل طفولیت (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 19، شماره: 0
34 حساسیت و ویژگی فرم کوتاه آزمون تبحرحرکتی Bruininks–Oseretsky ویرایش دوم در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 1
35 رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان ۷ تا ۱۰ ساله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 4
36 رابطه فعالیت بدنی و سلامت روان در طی موج اول کووید ۱۹ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 66، شماره: 3
37 طراحی الگوی دیپلماسی فوتبال ایران براساس نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 41
38 عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری های جنسیتی در ورزش حرفه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 10، شماره: 4
39 فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 57
40 مطالعه ای بر ویژگی های پیکری منتخب دختران و پسران در دوران کودکی و نوجوانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 3
41 نقش نورون های آینه ای در سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل بسکتبال (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نوع پوشش بر تبحر حرکتی دختران ورزشکار نوجوان (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
2 اثر نوع نقاشی بر گرایش به ورزش در کودکان 6-4 ساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
3 انگیزش شرکت در فعالیت بدنی و خودپنداره جسمانی در زنان جوان چادری و غیرچادری (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 بررسی ارتباط بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی با رشد حرکتی درشت نوزادان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
5 بررسی ارتباط بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی با رشد حرکتی درشت نوزادان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
6 بررسی چهار برنامه حرکتی(مختص ساعات ورزش مدارس) بر تبحر حرکتی دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 بررسی غلظت نیترات آب آشامیدنی و حذف آن بارزین های مبادله کننده آنیون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
8 تاثیر سامانه جامع بر ارزش ادراکی و رضایت ارباب رجوعان گمرک تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
9 مروری بر مولفه های رشته ی جدید برایتونیک و بررسی تاثیرات احتمالی آن بر رشد حرکتی کودکان دبستانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
10 مزاج و توانایی های شناختی در زنان غیرورزشکار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
11 مقایسه تأثیر چهار برنامه حرکتی بر تبحر حرکتی پسران 9-7 ساله (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
12 مقایسه ی اثر پیچیدگی و دشواری تکلیف بر زمان واکنش، خودکارآمدی و تلاش ذهنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
13 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس 42 گویه ای حالات خلقی برونل BRUMS-24 item (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه