پرهام مرادی

 پرهام مرادی دانشیار دانشگاه کردستان

پرهام مرادی

Parham Moradi

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Robust Digital Image Watermarking Algorithm Based on LWT-SVD and Fractal Images (دریافت مقاله) فصلنامه سیستم های اطلاعاتی و مخابرات دوره: 3، شماره: 1
2 بهبود عملکرد الگوریتم خوشه بندی فازی سی - مینز با وزندهی اتوماتیک و محلی ویژگی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 2
3 مدل سازی شبکه ژنی و کاوشگری در برخی از بافت های گونه گاو با استفاده از داده های ریزآرایه DNA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Feature Weighting Based Artificial Bee Colony Algorithm for Data Clustering (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
2 A Multi-objective Genetic Algorithm for Community Detection in Weighted Networks (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
3 A New Hybrid Clustering Algorithm for Improving Results of Recommender Systems (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
4 A trust-aware recommender system using the topological influence of users in social networks (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
5 آنالیز حساسیت الگوریتم ژنتیک ارایه شده برای مساله بخش بندی بهینه شبکه های اترنت صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
6 ارائه یک الگوریتم فاکتورسازی پیش تخمین برای بهبود دقت سیستم های پالایش گروهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
7 ارائه یک راهکارجدید برای افزایش کارایی سیستم های توصیه گربا استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
8 ارائه یک روش دو مرحله ای برای انتخاب ویژگی در طبقه بندی متن مبتی بر الگوریتم جفت گیری زنبورعسل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
9 ارایه ی یک روش ترکیبی ابتکاری مبتنی بر الگوریتم تجمعی زنبور عسل برای حل مسالهی جدول زمان بندی دروس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
10 Evolutionary Based Matrix Factorization Method For Collaborative Filtering Systems (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Feature selection based on hybridization of Information gain and graph clustering for text classification (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
12 Improving performance of collaborative filtering Systems with rating based similarity measure (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
13 بهبود عملکرد سیستم های پالایش گروهی با استفاده از روشهای خوشه بندی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
14 بهبود عملکرد سیستم‌های توصیه گر با استفاده از خوشه بندی فارسی و اطلاعات پرو فایل کاربران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
15 کسب خودکارمهارت دریادگیری تقویتی با استفاده ازمعیارمرکزیت درجه مسیر (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
16 مساله جدول زمان بندی دروس دانشگاهی با استفاده از ترکیب الگوریتم ابتکاری گروه بندی ژنتیکی والگوریتم تجمعی زنبورعسل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
17 مشاوره دانشجویی با استفاده از شبکه های بیزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
18 مطالعه عوامل مؤثر بر استقرار بانکداری الکترونیک در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات