پروفسور محمد نمازی

پروفسور محمد نمازی استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

پروفسور محمد نمازی

Prof. Mohammad Namazi

استاد، گروه حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون "الگوی کاربردی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری" با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 43
2 آزمون نظریه جریان نقدی آزاد و نظارت بستانکاران با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (۳SLS): مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
3 اخلاق حرفه ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 59
4 ارائه چارچوب جامع کنترل مازاد بودجه ای در دستگاه های دولتی با استفاده از حسابداری مدیریت راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 25، شماره: 3
5 ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با هزینه یابی سنتی در بانکداری الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 3
6 افشا و گزارشگری ریسک شرکت ها: ارائه چارچوب جامع (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 2
7 الگوی جامع رتبه بندی شرکت ها با استفاده از اطلاعات حسابداری، ارزیابی متوازن و تکنیک پاپریکا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 27
8 الگوی سرمایه گذاری و شیوه تامین منابع مالی در مناطق جنگزده (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 4، شماره: 2
9 Investigating the Empirical Effect of ABC Stages on the Performance of Companies (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 1
10 Time Driven Activity Based Costing : Theory,Applications and Limitations (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 9، شماره: 3
11 بررسی اثر سرمایه فکری و جریان نقد آزاد بر چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
13 بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 44
14 بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی اطلاعات حسابداری مورد علاقه سرمایهگذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تیپ شخصیتی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 4
16 بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت های مالی به عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 26
17 بررسی تاثیر ترکیب سهامداران ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) شرکتها بر حجم مبادلات نقد شوندگی سهام آنها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
18 بررسی تاثیر تعدیل کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و چسبندگی هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 2
19 بررسی تاثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر افشای ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 30
20 بررسی تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 3
21 بررسی تاثیر سازه های مربوط به رشد نوآوری و نقش میانجی چالش های نوآوری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر چسبندگی هزینه‎ها در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 3
23 بررسی تأثیر حدود عملیات شرکت بر ساختار هیأت ‌مدیره (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 7
24 بررسی تجبری سازه های موثر در تعیین پاداش هییت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 10
25 بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 4
26 بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها، شاخصها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکتها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 5
27 بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها. شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 11، شماره: 2
28 بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 7، شماره: 1
29 بررسی تعامل سازه های الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری با استفاده از فن دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 2
30 بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش سالانه شرکت ها و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 2
31 بررسی رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 4
32 بررسی رابطه بین نسبت های مالی و نرخ بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 13، شماره: 2
33 بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
34 بررسی رابطه ی ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 12، شماره: 4
35 بررسی سازه های اقتضایی موثر بر اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت عملگرا: شکاف بین تئوری و عمل (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 27، شماره: 2
36 بررسی سازه های موثر بر دقت پیش بینی سود توسط مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 1، شماره: 1
37 بررسی سیستم "هزینه یابی بر مبنای فعالیت" در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 7، شماره: 2
38 بررسی عملکرد شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 13
39 بررسی کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 7
40 بررسی کارایی بانک های ایران با استفاده ازتکنیک DEA به روش پله ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
41 بررسی کاربرد های منطق فازی در حسابداری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
42 بودجه ریزی عملیاتی و کنترل عملکرد در دستگاه های اجرایی ایران با استفاده از ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 20، شماره: 77
43 پیش بینی بازده روزانه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 9، شماره: 24
44 پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 1
45 پیش بینی فرار مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 36
46 تاثیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 1
47 تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد با تاکید بر کارایی ارزشافزوده منابع شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 40
48 تاثیر جنبه های آموزشی نگرش، حمایت مدیران و همکاران با نقش واسطه ای خودکارآمدی بر گسترش اخلاق حرفه ای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
49 تاثیر دارایی های نامشهود بر عملکرد مالی شرکت ها و نقش میانجی گری چسبندگی هزینه ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 2
50 تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 34
51 تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 4
52 تاثیر فشارهای نهادی و اطلاعات حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
53 تاثیر مالکیت نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 4
54 تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 17
55 تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 1
56 تاثیر نوآوری سبز و حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 19، شماره: 74
57 تاثیر نوآوری و نقش تعدیلی مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‎ها در صنایع مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 2
58 تئوری چشم انداز و مدلسازی الگوی تصمیم گیری مدیران در بخش صنعت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
59 تحلیل محتوای نظریه‌های تقلب مالی و ارائه فراالگوی چندبعدی تقلب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 1
60 تدوین الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
61 تعیین ارزیابی سودمندی اطلاعات بهایابی و عوامل موثر در بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت از دیدگاه مدیران (مورد مطالعه بانک کشاورزی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 3
62 تعیین معیارهای ارزیابی متوازن و رتبهبندی آنها با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 35
63 رابطه اخلاق و سازه های جامعه شناختی با سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
64 رابطه بین ویژگیهای هیئت مدیره و انتخاب حسابرس (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 22
65 رتبه بندی شرکت ها بر اساس سنجه های ارزیابی عملکرد با استفاده از تکنیک چند شاخصه TOPSIS و مقایسه معیارهای ارزیابی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 2
66 زندگی نامه آیت الله نمازی شاهرودی (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 9، شماره: 34
67 طراحی الگوی جامع فازی ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با استفاده از روش های ترکیبی ارزیابی متوازن پایدار، سوارا و مالتی مورا (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 12، شماره: 2
68 طراحی الگوی حسابداری مدیریت یکپارچه آب با استفاده از مدل ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 72
69 طراحی و آزمون تجربی الگوی «تعیین مصادیق افشا» در گزارش تفسیری مدیریت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 30، شماره: 1
70 گسترش مبانی علوم عصب شناسی در حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 4
71 مدل بندی و تعیین اولویت عوامل موثر بر قصدگزارش تقلب های مالی توسط حسابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 49
72 مدل بندی و تعیین اولویت معیارهای موثر مدیریت سود واقعی بر پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 4
73 مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 3، شماره: 11
74 مروری بر پژوهشهای حسابداری انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه و سرمایه دوره: 1، شماره: 2
75 مطالعه جنبه های اخلاقی و اجتماعی فناوری های جدید ( با تاکید بر فناوری نانو ) (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
76 مطالعه ی پدیده ی فرآیند آشوب در شاخص قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 9، شماره: 33
77 مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 29
78 نقش اطلاعات حسابداری (هزینه یابی) منابع انسانی روی سازه های سیستم ارزیابی متوازن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
79 نقش پژوهش های کیفی در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 1، شماره: 1
80 نقش تعدیل کننده حاکمیت شرکتی در رابطه بین سیکل عمر محصول یک شرکت و ریسک پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 83
81 نگرش رفتاری، رویکردی نوین در مدلسازی تصمیمات سازمانی (مورد مطالعه: مدیران صنایع استان فارس) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
82 واکاوی الواح گلی استحکامات تخت جمشید با تمرکز بر شیوه حسابداری و دفترداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 4
83 واکاوی برنامه ریزی درسی حسابداری مدیریت حرفه ای و سرفصلهای آن با استفاده از تحلیل محتوا (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش عدالت در شبکه های بی سیم چندگامی IEEE802,11e با استفاده از روش زمان بندی مبتنی بر فرصت انتقال (دریافت مقاله) اولین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در ۲۰۳۰
2 الگوبندی محرک های اثرگذار بر گزارشگری مالی متقلبانه با تاکید بر لوزی تقلب: روش رگرسیون فرا تحلیل (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
3 بررسی اجرای استاندارد حسابداری شماره 28 با عنوان فعالیت های بیمه عمومی در شکرتهای فعال در صنعت بیمه کشور (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
4 تاثیر سیستم های مغزی رفتاری بر فعالیتهای تصمیم گیری حسابداران مدیریت (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
5 تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
6 سازه های موثر بر آموزش حسابداری مدیریت و ارایه راهکارها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
7 طراحی مدل ارزیابی پروژه های فناوری اطلاعات با روش بودجه بندی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
8 کابرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ارزیابی متوازن جهت دسترسی به مزیت رقابتی استراتژیک پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 نقش فرهنگ و آموزش سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش استانی (شیراز)