حبیب اله فصیحی

 حبیب اله فصیحی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

حبیب اله فصیحی

Habibollah Fasihi

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی نقش پیاده راه ها در سرزندگی فضاهای عمومی مطالعه موردی: پیاده راه حرم شهرری (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 12
4 تحلیل دسترسی به بوستان های شهری با رویکرد عدالت محیطی (مورد مطالعه: اسلامشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 21
5 تحلیل گستره فضایی عناصر و مواد آلاینده در محدوده شهری باقرشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی محیط زیستی صنعت در باقرشهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
2 آسیب شناسی محیطی و اجتماعی آرامستان بهشت زهرا در حریم شهرتهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
3 آینده قاچاق کالا؛ هشداری بر انحطاط شهری بانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
4 بررسی تطبیقی نقش و تاثیر مناطق آزاد در ایران و جهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
5 معرفی مدلی در سنجش میزان تاب آوری شهری با مطالعه موردی در باقرشهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران