دکتر مجید ابن علی حیدری

دکتر مجید ابن علی حیدری دانشیار  مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید ابن علی حیدری

Dr. Majid Ebneali heydari

دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر توجه تقسیم شده حاصل از درگیری شناختی بر عملکرد رانندگان افراد بالای 65 سال (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثرغیرخطی کر درفیلترهای فوتونیک کریستالی کانال فرود با فیدبک بازتابی حساس به طول موج (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 بهبود کارایی سلول های خورشیدی پروسکایت با استفاده از اثر پلاسمونیک نانوذراتنقره آلومینا با ساختارهسته غشاء (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
3 بهینه سازی خمش 60 درجه در بلور فوتونی با استفاده از تزریق سیال نوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
4 تحلیل و شبیه سازی بلور های فوتونی مبتنی بر نانولوله های کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 تولید طیف ابرپیوستار در محدوده نور مرئی با استفاده از فیبر بلور فوتونی لانه زنبوری (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 حذف خطا و بهبود بازدهی در فیلتر جداکننده کانال بر اساس ساختار بلور فوتونی شبکه مثلثی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
7 حسگر دمای فیبر کریستال فوتونی بر پایه تشدید پلاسمون های سطحی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
8 شبیه سازی بلور های فوتونی مربعی بر پایه ی نانولوله های کربنی چند دیواره در پاسخ به تابش امواجTE و TM (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 طراحی مبدل طول موج در ناحیه نور کند بلورهای فوتونی تیغه ای سیلیکونی مهندسی شده براساس جذب الکترون های آزاد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
10 مهندسی پاشندگی در بلورهای فوتونی تیغه‌ای با حفره‌های دایره‌ای و مربعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
11 مهندسی پاشندگی و طراحی فیبرهای بلور فوتونی با پاشندگی شیفت یافته و تخت به روش تزریق سیال نوری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
12 مهندسی نور کند با پاشندگی ناچیز در کریستال فوتونی پر شده با مایع نوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو