دکتر سعید شبستری

دکتر سعید شبستری استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سعید شبستری

Dr. Saeid Shabestari

استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عملیات پایدارسازی H۳۲۱ بر ریزساختار، سختی و مقاومت به خوردگی مرزدانه ای آلیاژ آلومینیم نوردی AA۵۰۸۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 23، شماره: 3
2 اثر فرآیند نیمه جامد محفظه چرخان بر مشخصه های انجمادی، کوهرنسی دندریت ها و ریزساختار آلیاژ منیزیم AZ۹۱ (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 2، شماره: 3
3 ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با تکنیک آنالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیم ۳۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی اثر عملیات حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر رفتار سایشی فولادهای کروم- مولیبدن دار(FMU-۲۲۶) مورد استفاده در آستری آسیاب ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 55
6 بررسی اثر فرایند نیمه-جامد دمش گاز خنثی بر ساختار و حساسیت به پارگی گرم آلیاژ Al-۴.۳%Cu (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی اثرات دمای ذوب بر رفتار انجمادی کامپوزیت درجا Al-Mg۲Si به روش آنالیز حرارتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی در حین انجماد بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A380 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 5
9 بررسی تاثیر عوامل انجمادی بر ویژگی های ریزساختاری و سختی آلیاژ آلومینیم- آهن تولید شده با فرآیند انجماد جهت دار در کوره بریجمن (دریافت مقاله) پژوهشنامه ریخته گری دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی تاثیر مقدار فلاکس بر فرآیند تصفیه مذاب آلومینیم (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 5
11 بررسی تجربی و عددی ایجاد دانه سرگردان در فرآیند رشد تک بلور سوپرآلیاژ پایه نیکل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 28، شماره: 2
12 بررسی رفتار ترشوندگی نانوکامپوزیت فوتوکاتالیست CuxO/blackTiO۲ بر روی فوم مسی توسط تلفیق روشهای آندایزینگ و سل- ژل (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 10، شماره: 4
13 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al2024-CNT فرآوری شده به روش متالورژی پودر پولک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی سختی و تخلخل نانوکامپوزیت های Al-CNT و Al۲۰۲۴-CNT تولید شده به دو روش پرس سرد- تف جوشی و تف جوشی با جرقه پلاسما (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 20، شماره: 3
15 بررسی مکانیزم توزیع نانوتیوب های کربن در زمینه آلومینیم طی فرآیند ساخت نانوکامپوزیت Al-CNT به روش تر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 17، شماره: 56
16 بررسی مکانیزم های استحکام دهی در کامپوزیت زمینه آلومینیمی تقویت شده با ذرات آمورف Al-Cu-Ti و متراکم سازی شده به روش پرس در قالب زاویه دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 4، شماره: 2
17 تاثیر جهت برس کاری و عملیات بازپخت بر ریزساختار و استحکام حاصل از فرایند اتصال نورد تجمعی آلیاژ آلومینیم AA۶۰۶۱ (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 12، شماره: 1
18 تاثیر محیط های نیتروژن و خلاء و افزودن قلع بر فرایند چگالش پودر پیش آلیاژ Al-Cu-Mg حین تف جوشی فراجامد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 22، شماره: 2
19 مطالعه و آنالیز فازی پودر نانوکامپوزیت Cu-Al۲O۳ ساخته شده با روش ترموشیمیایی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اکسیداسیون ذرات تقویت کننده بر پایداری حرارتی کامپوزیت Al/NiAl در دمای 500 °C (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 اثر پارامترهای لیزری در آلیاژ سازی سطحی آلومینیوم با لیزر Nd-YAG تپی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
3 ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با استفاده از روش میدان فازی و مدل های تحلیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
4 بررسی اثر برگشتی بر روی خواص و ریزساختار سوپرآلیاژ اینکونل 713LC (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی اثر تر شوندگی در فصل مشترک بر کارایی محافظ کامپوزیتی آلومینیوم -آلومینا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 بررسی اثر ریخته گری بر روی سطح شیبدار و حرارت دهی مجدد در دمای نیمه جامد بر ریز ساختار کامپوزیت Al/ Mg2Si (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی اثر عملیلت حرارتی آستمپرینگ و مارتمپرینگ بر میزان آستنیت باقیمانده در فولادهای کروم - مولیبدن دار (FMU-226) مورد استفاده در آستری آسیابها (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
8 بررسی پارمترهای انجمادی و ریزساختاری آلیاژ آلومینیم مورد استفاده در ساخت سرسیلندر موتور از طریق تکنیک آنالیز حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
9 بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن بر سیالیت آلیاژ LM13 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
10 بررسی تاثیر ریزساختار بر رفتار خوردگی آلیاژ AZ91D منیزین در محیط 3.5%NaCl (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
11 بررسی تاثیر عملیات محلول سازی و بهسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم AI319 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
12 بررسی تاثیر غلظت سیلیسیم بر رفتار سایشی آلیاژهای Al-Si غنی از آهن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
13 بررسی تاثیر فرآیندهای متالورژیکی بر ساختار و خواص مکانیکی سر سیلندر آلومینیومی پیکان 1600 (دریافت مقاله) اولین همایش موتورهای درونسوز
14 بررسی تأثیر ضخامت پوسته سرامیکی و فوق‌ذوب بر ریزساختار و خواص مکانیکی قطعات تولید شده از آلیاژ آلومینیم A356به روش ریخته‌گری دقیق (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 بررسی تأثیر عملیات حرارتی رسوبسختی بر ریزساختار و مقاومت به ضربه آلیاژA 356 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
16 بررسی تشکیل ذرات اکسید آلومینیوم درجا حین متراکم سازی پودر آلومینیم توسط فرایند پرس در قالب زاویه دار ECAP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
17 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای Al/SiCp ، مورد استفاده درقوای محرکه (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
18 بررسی رفتار تشکیل آلومینا در دماهای مختلف جهت سنتز پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 با روش ترموشیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
19 بررسی ریزساختار فولادهای کرم-مولیبدن دار، فولادهای منگنزی آستنیتی و فولادهای TRIP با استفاده از محلول های اچ رنگی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
20 بررسی سینتیک واکنش آلومینیوم مذاب و آهن جامد (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
21 بررسی عملکرد حلقه نشیمنگاهی چدن آلیاژی در بهبود کارآیی موتور گازسوز CNG (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
22 بررسی عملکرد عناصر بهساز منگنز و برلیم در بهسازی ترکیبات فلزی غنی از آهن در آلیاژ های هیپویوتکتیک Al-Si با بهره گیری از رهیافت آنالیز آماری وایبل (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
23 بررسی عوامل موثر در فرآیند تبلور مجدد آلیاژ Al-6.5Mg-0.5Mn (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
24 بررسی عوامل موثر در فرآیند ریخته گری نیمه جامد آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از روش تولید محفظه چرخان (RCP) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
25 بررسی مبانی تئوری و ملاحظات صنعتی سایش در سیستم تریبولوژیک آلیاژ سیلندر و پیستون (LM28,LM13) (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
26 بررسی و تعیین نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با استفاده از تکنیک آمالیز حرارتی در آلیاژ آلومینیوم 319 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 بررسی و تعیین نرخ بهسازی سیلیسیم یوتکتیک با استفادها ز تکنیک آنالیز حرارتی درآلیاژ آلومینیوم 319 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
28 بهسازی ترکیبات بین فلزی حاوی آهن با کمکروشهای نیمه جامد در آلیاژ آلومینیوم A380 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
29 بهینه سازی پارامترهای عملیات حرارتی رسوب سختی در آلیاژ آلومینیوم Al319 به روش تاگوچی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
30 بهینه سازی سیکل عملیات حرارتی فولادهای کم کربن کرم بالا (FMU-29) مورد استفاده در آستری آسیابها (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
31 بهینهسازی عوامل موثر بر تولید پانل های فوق سبک آلومینیومی (AFS) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
32 تاثیر دما و زمان بر خواص مکانیکی آلیاژ بستار موتور پایه گازسوز (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
33 تاثیر عملیات حرارتی پایدارسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای نوردی آلومینیم - منیزیم (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
34 تاثیر کار سرد دمای آنیل میانی بر ریزساختار سختی آلیاژ آلومینیم 5083 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
35 تأثیر دما و محیط های متفاوت بر تف جوشی فراجامد کامپوزیتAl2024-SiC تولید شده به روش مایکروویو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
36 تأثیر عملیات جوانه زایی، بهسازی و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و مقاومت به ضربه ی آلیاژ آلومینیمA356 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
37 تأثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی و ساختار سامانه‌های مغناطیسی آلیاژ نانوکریستالین نرم مغناطیس Fe72Si12.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
38 تعیین دمای کاری پیستون با استفاده از منحنی های پیرنرمی (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
39 تعیین نقطه کوهیرنسی دندریت DCP) با استفاده از تکنیک آنالیز حرارتی در فرآیند انجماد آلیاژ آلومینیم 319 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
40 تعیین نقطه کوهیرنسی دندریت درفرایند انجماد آلیاژ آلومینیوم 2024 ازطریق تکنیک آنالیزحرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
41 سنتز پودر نانوکامپوزیت Cu-Al2O3 با روش ترموشیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
42 سینتیک تشکیل ترکیبات بین فلزی درآلیاژهای آلومینیوم (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
43 کاهش آستنیت باقیمانده با استفاده از بهینه سازی دمای آستنیته کردن و تمپر فولاد کروم- مولبیدن دار FMU29 مورد استفاده در ساخت آستری آسیابها (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
44 مدل سازی جریان مذاب و انتقال حرارت در فرایند مذاب ریسی آلیاژهای آلومینیوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
45 مدلسازی فیزیکی سرعت انجماد قطعات آلومینیومی آلیاژ AS5U3G از طر یق آنالیز حرارتی (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
46 مدلسازی فیزیکی سرعت انجماد قطعات آلومینیومی آلیاژ AS5U3G از طریق آنالیز حرارتی (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران