دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری

دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری مدیر گروه کارشناسی ارشد کسب وکار - دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا دهقانی اشکذری

Dr. mohammad reza dehghani ashkezari

مدیر گروه کارشناسی ارشد کسب وکار - دانش آموخته رشته کارآفرینی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب ایجاد کسب وکارهای جدید با رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 13، شماره: 50
2 ارائه مدل موفقیت توسعه محصولات جدید با رویکرد ارزیابی محصولات سبز در صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 3
3 Identifying and analyzing open innovation strategies and providing a relative model in small and medium-sized manufacturing enterprises using fuzzy cognitive mapping (FCM) technique (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 6
4 Visual representation of the process of scientific production in the field of value co-creation in fintech startups (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 3، شماره: 4
5 پیش بینی موفقیت شغلی بر پایه هوش اخلاقی، شفقت و باورهای دینی در مشاوران (دریافت مقاله) فصلنامه ایده های نوین روانشناسی دوره: 17، شماره: 21
6 پیشایندها و پسایندها در توسعه اقتصادی شهرهای صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (مورد مطالعاتی : صنایع دستی و پوشاک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
7 تاثیر رفتار اخلاقی زنان کارافرین با نقش میانجی گری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
8 تاثیر رفتار اخلاقی زنان کارافرین با نقش میانجی گری هوشیاری کارافرینانه بر عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 12، شماره: 41
9 تدوین مدل پویایی توسعه اقتصادی شهر های صنعتی با تاکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار (بررسی نقش منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 8، شماره: 8
10 ترسیم نقشه علم حوزه برند بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه علمی WoS (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 8، شماره: 1
11 رابطه بازارگرایی داخلی، سیستم های کاری کارمند محور و رضایت شغلی با توجه به جذابیت در کار در مرکز آموزشی- درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 2
12 مفهوم سازی سلامت اجتماعی از طریق تبلیغات ویروسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی استقرار مدیریت دانش بین شرکت های خصوصی و دولتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
2 اثربخشی آموزش هوش مالی برخودکارآمدی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
3 اراده الگویی موثر از نقش خویشاوندی و خانواده در انجام کسب وکارهای کارآفرینانه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
4 ارزش آفرینی منابع انسانی با رویکرد خلاقیت و نوآوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
5 ارزیابی تولیدات علمی بازاریابی رسانه های اجتماعی در صنعت مد اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر
6 بحران صنعت نساجی و ارایه راهکارها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
7 بررسی تاثیر اجرای برنامه ۵s بر عملکرد سازمانی مدیریت توزیع برق ابرکوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
8 بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بر فرهنگ سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی یزد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، اجتماعی و سبک زندگی
9 بررسی تاثیر سرمایه فکر ی بر چابکی سازمان با نقش میانجی گرایش کارآفر ینی کسب و کارهای الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت های فعال در پارک علم و فناور ی شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
10 بررسی تاثیر موانع فردی و محیطی بر کارآفرینی معلولین استان یزد با توجه به نقش تعدیلگر خودباوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات کاربردی در علوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت ریسک و استراتژی سازمان (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
12 بررسی تاثیراخلاقیات کسب وکار و مسئولیت اجتماعی برنگرش به برند (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
13 بررسی رابطه استرس شغلی و قصد ترک خدمت با توجه به نقش رضایت شغلی و خود انگیزشی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
14 بررسی عوامل تعیین کننده جایگاه رقابتی در بخش خدمات مالی با استفاده از تکنیک FAHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی نقش حمایت مدیران ارشد و قابلیت های سازمانی در دستیابی به کارآفرینی تجارت الکترونیک با نقش میانجی یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های فناور در شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
16 بررسی و شناسایی هنجارها و معیارهای ارزشی در کارآفرینی با رویکرد اخلاق حرفهای (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
17 پوشش ایرانیان در بستر تاریخ و تحلیل تطبیقی با فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
18 پیش بینی موفقیت شغلی بر پایه هوش اخلاقی، شفقت و باورهای دینی در مشاوران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
19 تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیلگر فعالیت های کارآفرینانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 رتبه بندی هوش معنوی کارکنان سپه شهرستان یزد با تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
21 شناسایی و اولو یت بندی عوامل محرک توسعه گردشگر ی در استان یزد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فاز ی (دریافت مقاله) دومین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
22 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
23 عوامل موثر بر بر قصد رفتاری مصرف مواد غذائی با تاکید بر مولفه های شخصیتی و علائق بیماران دیابتی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیک پژوهشهای مدیریت کسب و کار اخلاقی
24 مدیریت چالشهای پولشویی در نظام پولی – مالی کشور (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
25 مدیریت کیفیت خدمات درموسسات آموزش عالی بزرگ به روش سروکوال موزون (مدل تحلیل شکاف) با رویکرد AHP (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
26 مروری بر سایرلوفینگ، عملکرد شغلی و بهره وری کارکنان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
27 نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه در ارتباط جو خانواده با عملکرد شغلی در معلمان ابتدایی استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و کیفیت زندگی