سرتیپ پاسدار حسین دقیقی

 سرتیپ پاسدار حسین دقیقی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

سرتیپ پاسدار حسین دقیقی

Hosein Daghighi

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.