دکتر علیرضا شیروانی

دکتر علیرضا شیروانی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان.

دکتر علیرضا شیروانی

Dr. Alireza Shirvani

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل هوش معنوی و هوش هیجانی به منظور افزایش خوداثربخشی و خودنظمی در کارکنان ادارات مرکزی بانک ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 6، شماره: 24
2 ارائه و تبیین مدل کاهش اضافه وزن سازمانی با رویکرد آزادسازی شرکت های دولتی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 0
3 ارزیابی پایداری مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 12
4 Designing and Explaining a Model for Organizational Ambidexterity with a Knowledge Commercialization Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 1
5 Improving Organizational Efficiency in Iran's Administrative System Based on Knowledge-Based Human Resource Management (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 1
6 Organizational Adequacy Promotion Model for Digital Maturity of Organizations in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 3، شماره: 1
7 Organizational ambidexterity model for digital innovation in the banking industry (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 3، شماره: 1
8 The Impact of Internal Marketing on Organizatioal Agility in Sales & Marketing department of Iran Khodro Company (IKCO) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 5
9 بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 3
10 بررسی تاثیر مولفه‎های هوش عاطفی بر رفتارهای کاری مخرب و رفتارهای شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
11 بررسی تاثیر نوسانات غیر سیستماتیک بر قیمت گذاری نادرست: شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 4
12 بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و نوآوری در مدیرت دانش بر قابلیت های تکنولوژی در شهرداری بهارستان و سازمان های تابع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 7، شماره: 4
13 بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و سازمان یادگیرنده (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 23
14 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی-درونگرایی) روسای کمیته امداد امام خمینی (ره) سراسر کشور با مهارتهای شغلی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 4
15 بررسی نقش اخلاق کار بررفتار سازمانی مثبت بر مبنای مدل فرد لوتانز (CHOSE) (مطالعه موردی گروه ۲۲ توپخانه شهرضا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 4
16 بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 4
17 تحلیلی بر روابط تعاملی عوامل موثر بر توسعه عملکرد مدیریت دولتی خدمت محور سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 2
18 راهبردهای توانمندسازی اجتماعی در مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان مطالعه مقایسه ای مناطق۱۰-۱۲ و ۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 4
19 شناسایی ابعاد رهبری اشتراکی در سازمان های دولتی به شیوه تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 3
20 طراحی الگوی بهبود تصویر ذهنی، آگاهی و شناخت برند پستبانک ایران در جذب مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 49
21 طراحی و آزمون الگوی بدبینی سازمانی با رویکرد قوم نگاری (مورد مطالعه شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 3
22 طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایه انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 1
23 طراحی و ارائه مدلی برای رهبری اصیل در سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 3، شماره: 2
24 طراحی و تدوین مدل راهبردهای نوین سرمایه انسانی مبتنی بر تحول فناوری دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
25 محاسبه دقیق بیشینه احتمالات پوشش بازه های اطمینان با کران های صعودی برای میانگین توزیع پوآسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 21، شماره: 1
26 مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 2
27 نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی موسسات فرهنگی هنری و بررسی راهکارهای ارتقاء آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
2 ارزیابی سیستم های اطلاعات منابع انسانی(HRIS)در سازمانهای بخش دولتی و ارائه مدلی برای استقرار آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 ارزیابی عملکرد مدیران در سازمان دولتی مورد مطالعه: مدیران و معاونان بانک کشاورزی استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 ارزیابی میزان مطلوبیت داده و ستاده و تاثیر آن بر عملکرد اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 ارزیابی وضعیت مدیریت انرژی های تجدیدپذیر و محدودیت های پیش رو در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
6 الگوی بهبود و توسعه خلاقیت و نوآوری در کارکنان بر اساس مدیریت عملکرد اورایز(ORISE) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
7 امپریالیسم زبانی،انسجام فرهنگی و زبان انگلیسی بعنوان یک زبان بین-المللی به قلم:مارکو مودیانو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
8 PROMOTING MARITIME SAFETY BY IMPLEMENTING DELPHIDECISION MAKING METHOD IN MARINE CASUALTIESMANAGEMENT, IN IRAN (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 بررسی اثرات فرهنگ یادگیری،گفتمان و ساختار اشتراک دانش برتعهد عاطفی نسبت به تغییر با درنظر گرفتن انعطاف پذیری کارکنان (مورد مطالعه: آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
10 بررسی ارتباط بین محرک های عاطفی مشتریان و درآمد و هزینه بانک قرض الحسنه رسالت (شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
11 بررسی ارتباط سبک رهبری تحولی و تعاملی بر یادگیری اکتشافی و استخراجی(ابتکاری) با در نظر گرفتن سرمایه انسانی (مورد مطالعه کارکنان استانداری البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
12 بررسی ارتباط عوامل موفقیت مدیریت دانش بر افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی (مطالعه موردی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
13 بررسی ارتباط میان انواع استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی با ساختار سازمانی در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 بررسی ارزیابی عملکرد R.T.C بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و ارئه راه کارهای تدوین نقشه استراتژی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 بررسی تاثیر استراتژی تنوع محصول بر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 بررسی تاثیر بکارگیری رویکرد مدیریت دولتی نوین، مطابق با نظریه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در سازمان های دولتی و ارائه راه کارهای پیاده سازی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 بررسی تاثیر روابط مبتنی بر اعتماد پذیری بر کیفیت خدمات در سازمان های بخش دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 بررسی تاثیر شایستگی های اصلی و تکمیلی مدیران حرفه ای در سطوح پایه و میانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
19 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر پیشگیری از تخلفات مالی (مطالعه موردی: اداره امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
20 بررسی دلایل اشتباه و تدوین استراتژی های یادگیری از اشتباه (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
21 بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی با مدیریت دانش (مورد مطالعه:کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
22 بررسی رابطه بین بی نزاکتی در محیط کار با روحیه کارکنان شهرداری شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
23 بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
24 بررسی رابطه بین قواعد سیزده گانه رهبری خوب با عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
25 بررسی رابطه تکنیک های مدیریت نمایش و عملکرد و کیفیت تصمیمات مدیران و ارایه راه کارهای آن (مطالعه موردی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
26 بررسی رابطه قواعد سیزده گانه رهبری خوب و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
27 بررسی ژرفای یادگیری در شرکت توزیع برق اصفهان و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
28 بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شعبات بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
29 بررسی طرح کارانه دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه آن با طرح های تشویقی مشابه درصنایع داخلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
30 بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر کارآفرینی روزمرهدر سازمان ها براساس مدل زامپتاکیسمطالعه موردی : ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
31 بررسی عوامل روانشناختی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ارشد بخش دولتی براساس سبک شناختی یونگ مطالعه موردی سازمانهای بخش دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
32 بررسی عوامل سازمانی موثر در تقویت خلاقیت کارکنان فولاد مبارکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
33 بررسی عوامل موثر بر جذب جوانان 28-18 سال استان اصفهان جهت فراگیری اموزشهای فنی و حرفه ای و ارائه راهکارهای بهبود در جذب انها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 بررسی عوامل موثر بر حفظ و نگهداشت کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
35 بررسی عوامل موثز ذز بهبود پاسخگوئی در سازمان های بخش دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
36 بررسی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نقش آن در سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی سالهای 90-1380 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
37 بررسی مؤلفه های ظرفیت سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد (در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
38 بررسی مؤلفه های ظرفیت سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد(در سازمان های بخش دولتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
39 بررسی مدیریت زنجیره تامین و منابع انسانی سبز بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی
40 بررسی موانع استقرار سازمانهای مبتنی بر توانمندی و ارائه راه کارهایی برای ایجاد آن ( مطالعه موردی در سازمانهای بخش دولتی شهرکرد) (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
41 بررسی میزان دوبعدصمیمیت وشایستگی درمیان مدیران بخش دولتی اصفهان و ارتباط آن بابرداشت مثبت ومنفی کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
42 بررسی نقش مدیریت بحران و تأثیرآن بر سلامت جسمی و روحی – روانی کارکنان بر اساس مدل میتراف(مطالعه موردی:جمعیت هلال احمر استان فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
43 بررسی و میزان رابطه عملکرد شعب تأمین اجتماعی بر مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل گاروین (مطالعه موردی کلیه شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 تاثیر ساختار بوروکراسی بر کیفیت ارائه خدمات در بیمارستانهای دولتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 تحلیل تاثیر مولفه های فرهنگی (سبک برقراری ارتباط، سبک اعتماد و سبک مخالفت ورزیدن) بر اساس مدل میر بر عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب اصفهان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
46 تحلیلی بر نقش ابعاد هوش سازمانی در افزایش سطح عملکرد کارکنان در شرکت توزیع برق استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس منطقه ای سیرد
47 دیدگاهی نوین بر استفاده ی بهینه از منابع انسانی (ارایه مدل و معیارسنجش) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
48 راهکارهای استفاده بهینه از منابع انسانی شاغل در بخشهای کلینیک و پاراکلینیک بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
49 راهکارهای پرورش رهبران یاددهنده بر مبنای مدل تیچی مطالعه موردی: شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
50 راهکارهای حرکت از مدیریت دولتی نوین (NPM)به طرف حکمرانی خوب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
51 شناسایی انواع پیروان (کارکنان) در مناطق شهرداری اصفهان و راه کارهای پرورش پیروان (کارکنان) موثر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
52 طراحی مدلی برای بلوغ مدیریت ثبت اختراعات در واحد تحقیقات، فن آوری و اختراعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
53 کاربرد مدیریت عملکرد اورایز در توسعه کارکنان (مطالعه موردی:شرکت پیشرو دیزل آسیا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
54 کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
55 گونهشناسی استعدادها در سازمانهای فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
56 مدیریت دولتی نوین و عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
57 مدیریت عملکرد در سطح تیم و شناسایی وتبیین ابعاد ،مولفه ها و شاخص های عملکردی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
58 مروری بر مفهوم DNA سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
59 موانع استقرار مدیریت استراتژیک براساس الگوی برایسون ( مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
60 موانع طراحی سازمان خلاق در سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
61 موانع طراحی سازمان خلاق در سازمانهای ایرانی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
62 موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیک درخوزستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
63 نقش پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
64 نقش فرهنگ سازمانی در کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
65 نقش موسسات فرهنگی هنری در ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
66 نقش نقد شوندگی سهام، تنوع درآمدی و تنوع مالکیتی در عملکرد بانک (مطالعه موردی :بانک های اقتصاد نوین،پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه،صادرات ایران و ملت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت