حسین ترابزاده خراسانی

 حسین ترابزاده خراسانی

حسین ترابزاده خراسانی

Hoseein Torabzadeh khorasani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی ترکیبی جهت کلاسبندی تصاویر ماهوارهای چند طیفی به منظور کشف تغییرات کاربری اراضی شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 برآورد بهترین مدل درونیابی فضایی جهت تهیه نقشه بهینه پهنه بندی سرعت باد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 برآورد حجم تغییرات توسعه شهری با استفاده از نقشه های سال های قبل و تصاویر هوایی پهپاد فتوگرامتری (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
4 بررسی روند تغییرات اراضی تحت کشت در جنوب شرق دریاچه ارومیه با استفاده از توابع آمار منطقه ای از سال 81 تا 96 (حوضه قلعه چای) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
5 پتانسیل یابی زمین های کشاورزی مناطق گرمسیری مستعد آبیاری تحت فشار در دشت با استفاده از AHP و GIS ( مطالعه موردی: بخش سومار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
6 شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرمخیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7 مکانیابی محل های مناسب جهت احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش AHP مطالعه موردی استان همدان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان