رضوان حجازی

 رضوان حجازی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

رضوان حجازی

Rezvan Hejazi

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا بین سیستم های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
2 اثر تعدیل کنندگی مراحل چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین سرمایهگذاری در منابع انسانی و سیستم کنترلهای داخلی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 4
3 ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 1
4 ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
5 استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 4
6 اندازه گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
7 اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
8 Conceptual Design of Sustainable Outsourcing with Balanced Scorecard Using Analytic Hierarchy Process: A Case Study for Fajr Jam Gas Refining Company (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 33، شماره: 1
9 Effects of profitability on the Intellectual Capital Disclosure in listed Companies in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 5
10 Identification and Prioritization of Environmental Criteria of Sustainable Outsourcing Model in Fajr Jam Gas Refining Company with Analytic Hierarchy Process Method (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران دوره: 10، شماره: 3
11 Stock Exchange: Intellectual Capital Disclosure and Profitability (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی دوره: 1، شماره: 7
12 بررسی اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش عمده قیمت سهام با استفاده از روش رگرسیون کاکس (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی تاثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
14 بررسی دیدگاههای متفاوت در تاثیر پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه برسود حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری: با تایید بر نقش هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 3
16 بکارگیری رویکرد ارزیابی متوازن در شرکت های تولیدی: مطالعه موردی یک شرکت تولید خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 5، شماره: 2
17 به سوی شهروند شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
18 پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
19 تاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
20 تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 2
21 تاثیر عدم اطمینان های محیطی بر اجزای سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 2
22 جهان شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
23 چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
24 حسابداری کربن (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
25 حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
26 حسابداری مدیریت آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
27 سستم های حسابداری آب (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
28 سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تامین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 23
29 مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
30 مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
31 مقایسه روش های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
32 مقدمه ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
33 واکنش سرمایه گذاران نسب به انواع افشای رفتارهای اجتماعی شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان محور، تعدیل شده با منطق فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
2 ارتباط بین عناصر بنیادی حسابداری و پاداش مدیران در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
3 ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای بیمه با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
4 استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی کامل راهی به سوی افزایش شفافیت دستگاههای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
5 اسلام، طبیعت وحسابداری: اصول و مفاهیم اسلامی حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
6 اندازه گیری سرمایه فکری با ارقام مالی و بررسی تاثیر آن بر سودآوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
7 بررسی اثرپوشش رسانه ای برمشارکت دربازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
8 بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت ارشد شرکت با ریسک نکول آتی ورشد فروش شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 بررسی ارزش منابع انسانی در بانک تجارت ایران با استفاده از مذل منتخب حسابذاری منابع انسانی ورابطه ارزش بذست آمذه با معیارهای سودآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
10 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روش های محاسباتی (شبکه عصبی فازی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
11 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای کلاسیک سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
12 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای محاسباتی (شبکه عصبی مصنوعی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
13 بررسی تاثیر شاخص قدرت مالی بر بدهی های بانکی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
14 بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی بر بیش (کم) سرمایه گذاری در شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
17 بررسی تاثیرنوسانات مخارج سرمایه ای بربهره وری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
18 بررسی تأثیر رونق اقتصادی و تغییرات در فروش بر میزان چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
19 بررسی تأثیر سرمایه های انسانی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
20 بررسی تأثیر نوسانات مخارج سرمایه ای بر عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
21 بررسی رابطه آگاهی مدیران سطح بخش ها از صورت مالی با سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
22 بررسی رابطه تجدیدارائه سودوزیان انباشته بامولفه های حاکمیت شرکتی وحسابرسدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
23 بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و نرخ موثرمالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
24 بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم های مدیریت هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
25 بررسی عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتی در بانکهای مورد مطالعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
26 بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم هزینه یابی شرکت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
27 بررسی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی مبتنی بر روش امتیازی متوازن:نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
28 بررسی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در ایران با توجه به دیدگاه کارول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
29 بررسی و تعیین عوامل موثر شاخصهای حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
30 بکارگیری روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در آزمایشگاه کلینیک درمانی امام علی (ع) دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
31 تاثیر تغییرات سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
32 تغییر بنیادین در نحوه ارائه صورتهای مالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
33 تمکین مالیاتی شرکت ها، پذیرش مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
34 چشم انداز حسابداری و حسابرسی در عصر تحلیل داده های بزرگ (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
35 حسابداری از نگاهی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
36 حسابداری پایداری و چارچوب حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
37 حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
38 رابطه تکانه های لیمت نفت و تغییرات شاخص کل در بورس اوراق بهادار کشور های صادرکننده نفت اوپک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
39 رابطه ضوابط اخلاق حرفه ای حسابداری با آموزش های دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
40 رابطه همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
41 سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی کامل و قابلیت اتکای بهای تمام شده در دستگاههای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
42 شناسایی و اولویت بندی لزوم اجرای موارد افتراق استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به روش ویکور فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
43 کایزن ابزاری جهت مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
44 محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
45 نقد شوندگی سهام ریسک افت آتی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
46 نقش حسابداری مدیریت در افزایش تولید ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
47 نگاهی برنیازمندیهای آموزش حسابداری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
48 هزینه یابی کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری