دکتر رضوان حجازی

دکتر رضوان حجازی استاد دانشگاه الزهرا

دکتر رضوان حجازی

Dr. Rezvan Hejazi

استاد دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 .The Interrelationship between Management Ability and Market Value Added Using Simultaneous Equations (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 30
2 آیا بین سیستم های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
3 آیین رفتار حرفه ای حسابداری با تاکید بر اصول اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 5، شماره: 4
4 اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر تغییرات عمده قیمت سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 26
5 اثر پوشش رسانه ای بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 9، شماره: 33
6 اثر تعدیل کنندگی مراحل چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین سرمایهگذاری در منابع انسانی و سیستم کنترلهای داخلی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 4
7 اثر خط مشی تقسیم سود بر تغییرپذیری قیمت سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 3، شماره: 11
8 اثر رشد و رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 6
9 اثر سهامداران نهادی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 1
10 اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد اقتصادی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 5، شماره: 1
11 ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 30، شماره: 2
12 ارائه الگوی پیشنهادی امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
13 ارائه الگوی تعدیلی از مدل های ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 1
14 ارائه الگوی کاهشی مدیریت سود مبتنی بر نظریه داده بنیاد چند وجهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 12، شماره: 4
15 ارائه الگوی گزارشگری پایداری برای شهرداری ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 3
16 ارائه الگوی مفهومی مدیریت سود مبتنی بر روش نظریه داده بنیاد چند وجهی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 48
17 ارائه الگوی نقش فناوری های نوظهور در سیستم اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 13، شماره: 2
18 ارائه الگویی برای پیاده سازی و به کارگیری روش های نوین حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
19 ارائه سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی با استفاده از معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 3
20 ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
21 ارتباط بین سطح رقابت در بازار محصول و عدم تقارن اطلاعاتی؛ رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری The Relationship between the Product Market Competition and Information Asymmetry; Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 50
22 ارزیابی تطابق سیستم های اطلاعاتی حسابداری شهرداری تهران با اصول استاندارد ایزو ۹۲۴۱ (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
23 ارزیابی رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود مبتنی بر تحلیل حوزه دانش و الگوی تحلیل شبکه فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 5
24 استخراج مولفه های زیست محیطی از گزارشات فعالیت هیئت مدیره شرکت ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 4
25 الگوی اثر سطح رقابتی بورس اوراق بهادار بر عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 11، شماره: 4
26 الگوی رفتار ناکارآمد حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 4
27 اندازه گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
28 اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
29 Conceptual Design of Sustainable Outsourcing with Balanced Scorecard Using Analytic Hierarchy Process: A Case Study for Fajr Jam Gas Refining Company (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 33، شماره: 1
30 Effects of profitability on the Intellectual Capital Disclosure in listed Companies in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 1، شماره: 5
31 Financial Performance Evaluation of Companies Using Decision Trees Algorithm and Multi-Criteria Decision-Making Techniques with an Emphasis on Investor’s Risk-Taking Behavior (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 6، شماره: 3
32 Identification and Prioritization of Dimensions and Components Effective on Human Resources Valuation: A Case Study on National Iranian Oil Company and its Subsidiaries (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 2، شماره: 3
33 Identification and Prioritization of Environmental Criteria of Sustainable Outsourcing Model in Fajr Jam Gas Refining Company with Analytic Hierarchy Process Method (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 10، شماره: 3
34 Interpretive Ranking of Inertia Characteristics in the Auditing Profession to Enhance the Auditors’ Independence in Petrochemical Industry (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 6، شماره: 4
35 Investigating Predictability of Different "Forms of Return" in Tehran Stock Exchange: Some Rolling Regressions-based Evidence (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 4
36 Investment security determinants (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
37 Stock Exchange: Intellectual Capital Disclosure and Profitability (دریافت مقاله) مجله بین المللی آموزش و علوم شناختی دوره: 1، شماره: 7
38 Stock Price Momentum Modeling: A Grounded Theory Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 5، شماره: 2
39 بررسی اثر بازار، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش عمده قیمت سهام با استفاده از روش رگرسیون کاکس (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 2
40 بررسی اثرگذاری اطلاعات مالی بر تکانه بازده سهام در پرتفوی های برنده و بازنده با استفاده از روش های داده کاوی: شبکه های عصبی و درخت تصمیم (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
41 بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی های نامشهود در پیش بینی سود و جریان وجه نقد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 1
42 بررسی ارتباط پویابین قیمت سهام و حجم معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
43 بررسی ارتباط همزمان بین استراتژی رقابتی سازمان، طرح سازمانی و سیستم حسابداری مدیریت با عملکرد سازمان : رویکرد تناسب اقتضایی درصنایع شیمیایی و دارویی و وسایل نقلیه موتوری و خودرو (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
44 بررسی امکان استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بازار بورس اورا ق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 5
45 بررسی تاثیر پدیده شکست ساختاری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 30، شماره: 1
46 بررسی تاثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
47 بررسی دیدگاههای متفاوت در تاثیر پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه برسود حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
48 بررسی رابطه بین روش های تامین مالی (منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 6
49 بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و هزینه بدهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 10
50 بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری: با تایید بر نقش هزینه های نمایندگی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 9، شماره: 3
51 بررسی عوامل موثر بر هزینه ی سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 7، شماره: 24
52 بررسی ویژگی های شرکت و اثربخشی کمیته حسابرسی با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 3
53 بکارگیری تکنیک "تحلیل مولفه های اصلی" در داده کاهی متغیرهای موثر بر بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 37
54 به سوی شهروند شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
55 پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 12
56 پیش بینی چرخه عمر و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 15، شماره: 57
57 پیش‎بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه عصبی و درخت تصمیم در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 2
58 تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری دوره: 4، شماره: 3
59 تاثیر برآورد ارزش منصفانه پورتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها با رویکرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (مطالعه موردی: یک بانک ایرانی) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 4
60 تاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
61 تاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات و عکس العمل بیش از اندازه قیمت سهم در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 4
62 تاثیر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بر ارزش بازار شرکت با توجه به محدودیت تامین مالی شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 42
63 تاثیر سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) بر اثربخشی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 2
64 تاثیر عدم اطمینان های محیطی بر اجزای سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 2
65 تاثیر عناصر آموزش بر توسعه حسابداری در دانشگاه های ایران: تاریخ شفاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 2
66 تاثیر عوامل اقتصادی و ویژگی های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
67 تاثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت های مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 1
68 تاثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم شفافیت سود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 3
69 تبیین ابعاد پاسخگویی دولتی موثر بر عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی دوره: 1، شماره: 2
70 تبیین اثرتعدیلی راهبردها بر رابطه عوامل پذیرش فناوری های نوظهور وکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 15، شماره: 2
71 تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو های پیشرفته ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 4
72 تحلیل محتوای کمی و کیفی مقالات علمی پژوهشی حوزه فناوری در حسابداری و حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 14، شماره: 2
73 تدوین مدل رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 4
74 تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 29
75 تعیین شاخص های مدل ارزیابی متوازن در دانشگاه های دولتی- مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا(س) ( با تاکید بر منظر یادگیری و رشد) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 4
76 تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبتP/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 1
77 توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 3
78 جهان شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
79 چالش‌های ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 4
80 چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
81 حسابداری کربن (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
82 حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
83 حسابداری مدیریت آب (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 1
84 دلایل بی میلی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس .... (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 1
85 رابطه افشای اطلاعات مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و دقت پیش‌بینی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 10، شماره: 4
86 رابطه بین سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پایدار و گذرا (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 45
87 رابطه رهبری اخلاقی و رفتارهای شهروند شرکتی با نقش تعدیل گر خودکارآمدی، احترام و تعامل بین مدیر و کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
88 رتبه بندی ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری در شهرداری ها (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
89 سستم های حسابداری آب (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
90 سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تامین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 23
91 شناسایی عوامل موثر بر تمایل به تقلب در مدرسان حسابداری با تاکید بر نظریه مثلث تقلب (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 12، شماره: 2
92 شناسایی عوامل موثر بر سودمندی گزارشگری مالی تلفیقی و ارائه الگوی پیشنهادی با استفاده از رویکرد داده بنیان چندوجهی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
93 طراحی الگوی برندسازی موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
94 طراحی الگویی جهت قضاوت حرفه ای حسابرسان با تاکید بر ویژگی های شخصیتی آنان با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تحلیل بازار سرمایه دوره: 3، شماره: 1
95 طراحی مدل ارزش‎گذاری منابع انسانی و گزارشگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‎های تابع (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 26، شماره: 2
96 طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
97 علیت گرنجری تاثیر کیفیت گزارشات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی بر میزان پدیده لنگر ذهنی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 36
98 عوامل موثر بر افشای سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 16
99 غربال سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم­گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه­سازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 2، شماره: 8
100 مخارج تبلیغات و ارزش بازار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
101 مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
102 مدیریت منابع و مصارف بیمه کشاورزی از راه برآورد و تعادل حق بیمه و غرامت و ایجاد پورتفوی بیمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 10، شماره: 35
103 مطالعه تاثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل موثر بر بازده های مقطعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 1
104 مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
105 مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
106 مقایسه روش های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
107 مقدمه ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
108 نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظه کاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 2
109 نقش خصوصیات ادراکی در تداعی ذهنی برند موسسات حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
110 نقش ظرفیت بدهی در انتخاب استراتژی های موثر به منظور کاهش مشکلات سرمایه گذاری کمتر از حد (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 30
111 واکاوی تاثیر افشای موارد کلیدی گزارش حسابرسی بر کاهش عدم موفقیت کسب و کارشرکت های بازار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 4
112 واکنش سرمایه گذاران نسب به انواع افشای رفتارهای اجتماعی شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه الگوی بهایابی مبتنی بر فعالیت زمان محور، تعدیل شده با منطق فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
2 ارتباط بین عناصر بنیادی حسابداری و پاداش مدیران در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
3 ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای بیمه با استفاده از کارت ارزیابی متوازن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
4 استقرار سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی کامل راهی به سوی افزایش شفافیت دستگاههای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
5 اسلام، طبیعت وحسابداری: اصول و مفاهیم اسلامی حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
6 اندازه گیری سرمایه فکری با ارقام مالی و بررسی تاثیر آن بر سودآوری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
7 بررسی اثرپوشش رسانه ای برمشارکت دربازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
8 بررسی ارتباط بین تغییر مدیریت ارشد شرکت با ریسک نکول آتی ورشد فروش شرکت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
9 بررسی ارزش منابع انسانی در بانک تجارت ایران با استفاده از مذل منتخب حسابذاری منابع انسانی ورابطه ارزش بذست آمذه با معیارهای سودآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
10 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روش های محاسباتی (شبکه عصبی فازی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
11 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای کلاسیک سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
12 بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای محاسباتی (شبکه عصبی مصنوعی) در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
13 بررسی تاثیر حضور زنان در ترکیب هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی وحق الزحمه حسابرسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
14 بررسی تاثیر شاخص قدرت مالی بر بدهی های بانکی شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
15 بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی بر بیش (کم) سرمایه گذاری در شرکت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
17 بررسی تاثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی تاثیرنوسانات مخارج سرمایه ای بربهره وری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
19 بررسی تأثیر رونق اقتصادی و تغییرات در فروش بر میزان چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
20 بررسی تأثیر سرمایه های انسانی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 بررسی تأثیر نوسانات مخارج سرمایه ای بر عملکرد عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
22 بررسی رابطه آگاهی مدیران سطح بخش ها از صورت مالی با سود خالص شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
23 بررسی رابطه تجدیدارائه سودوزیان انباشته بامولفه های حاکمیت شرکتی وحسابرسدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
24 بررسی رابطه ترکیب هیات مدیره و نرخ موثرمالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
25 بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم های مدیریت هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
26 بررسی عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتی در بانکهای مورد مطالعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
27 بررسی عوامل موثر بر انتخاب سیستم هزینه یابی شرکت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
28 بررسی عوامل موثر بر توسعه عملکرد سازمانی مبتنی بر روش امتیازی متوازن:نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت،اقتصاد و حسابداری
29 بررسی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در ایران با توجه به دیدگاه کارول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
30 بررسی و تعیین عوامل موثر شاخصهای حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
31 بکارگیری روش بهایابی بر مبنای فعالیت زمانگرا در آزمایشگاه کلینیک درمانی امام علی (ع) دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
32 تاثیر تغییرات سیستم حسابداری مدیریت بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
33 تاثیر محیط اطلاعاتی بر ارتباط بین نفوذ مدیرعامل و ساختار بدهی شرکت ها (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران
34 تغییر بنیادین در نحوه ارائه صورتهای مالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
35 تمکین مالیاتی شرکت ها، پذیرش مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
36 چشم انداز حسابداری و حسابرسی در عصر تحلیل داده های بزرگ (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
37 حسابداری از نگاهی متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
38 حسابداری پایداری و چارچوب حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
39 حسابداری محیط زیست (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
40 رابطه تکانه های لیمت نفت و تغییرات شاخص کل در بورس اوراق بهادار کشور های صادرکننده نفت اوپک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
41 رابطه ضوابط اخلاق حرفه ای حسابداری با آموزش های دانشگاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
42 رابطه همزمانی قیمت سهام و افشای اطلاعات مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
43 سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی کامل و قابلیت اتکای بهای تمام شده در دستگاههای دولتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
44 شناسایی و اولویت بندی لزوم اجرای موارد افتراق استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به روش ویکور فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی «از نگاه معلم»
45 کایزن ابزاری جهت مدیریت کیفیت جامع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
46 محافظه کاری و محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
47 نقد شوندگی سهام ریسک افت آتی قیمت سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
48 نقش حسابداری مدیریت در افزایش تولید ملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
49 نگاهی برنیازمندیهای آموزش حسابداری (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
50 هزینه یابی کیفیت در آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری