دکتر حسین اعتمادی

دکتر حسین اعتمادی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین اعتمادی

Dr. Hossein Etemadi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود با تاکید بر نقش سهامداران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 3
2 اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
3 ارائه الگویی بهینه برای کمینه سازی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس مولفه های کیفیت محیط اطلاعات داخلی- رهیافتی کاربردی از روش درخت تصمیم فازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 4
4 ارزیابی توان پیش بینی سود فصلی هر سهم بااستفاده ازمدل های سری زمانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
5 ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
6 ارزیابی مقایسهای ساختار سرمایه شرکتهای با فناوری پیشرفتهو سنتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تجزیه و تحلیلرگرسیون خطی چند گانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 36
7 ارزیابی نقش چرخه حیات شرکت در طراحی بهینه الگوی ارزشگذاری مبتنی بر عایدات غیر عادی. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 1
8 The effect of the budget slack creation and budget internal control by managers on maximization of utility function in budgetary participation (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 2
9 The Value Relevance of Net Financial Expenses during the Period of Imposing Sanctions: The Case of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 4
10 بررسی اثر پیش اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به وسیله نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
11 بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
13 بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی تاثیر ساختارهای رقابتی بازار محصول بر سیاست های تقسیم سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
16 بررسی تاثیرات هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی؛ با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 5
17 بررسی تطبیقی عارفانه های عاشقانه عبدالوهاب البیاتی و سهراب سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 55
18 بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی رابطه بین سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 19
20 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر رقابت بازار تولید (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 3
21 بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 27
22 بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی نقش چرخه عمر در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
24 به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 10
25 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
26 تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدید ارایههایحسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 46
27 تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 3
28 چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
29 رابطه بین ویژگی کیفی پیش بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
30 زمان سنجی در ارزیابی پرتفوی سرمایه گذاری، شواهدی از بازار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
31 طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
32 فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
33 کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت های مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 4
34 گفتمان مالی سازی مستتر در روش های حسابداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 17، شماره: 67
35 محافظه‌کاری و عملکرد ارزش سهام در بحران مالی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
36 مدل سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 4
37 مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
38 معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 4
39 نقش پاسخگویی در کیفیت قضاوت حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
40 هموارسازی سود و عملکرد قیمت سهام در بحران مالی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ارزشی خالص هزینه های مالی طی دوره تحمیل تحریم ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری در زمان بروز بحران های مالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
3 Study of of knowledge assets with company performance improvement and also company added value and propose knowledge assets value creation map model (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
4 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و معیارهای اقتصادی و حسابداری ارزیابی عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء،ارزیابی ریسک و سودمندی گزارشات شرکت درتصمیم گیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 بررسی ارتباط بین محدودیت مالی و هزینه نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
7 بررسی عوامل اثر گذار بر محافظه کاری حسابداری در واحدهای تجاری با استفاده از شاخصهای مختلف محافظه کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
8 بررسی هزینه یابی برمبنای اهداف و دلایل عدم اجرای آن در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 تاثیر عوامل مالی بر تصمیمات گزارشگری مالی و مالیاتی شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
10 تاثیر فنآوری های نوظهور در حسابداری مدیریت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 تحلیل رابطه میان نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی، کیفیت اطلاعات مالی، و ارزش شرکت با استفاده از معادله یابی ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
12 درآمدی بر کارت امتیازی متوازن و ارائه معیار پنجم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع،اقتصاد و حسابداری
13 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی تقلب در صورت های مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 کیفیت سود و هزینه حقوق و مزایا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 مدل مفهومی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 مطالعه تطبیقی سیاست های تقسیم سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و بورس های خارجی، آزمون پایداری خط مشی تقسیم سود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
17 معیاربحران مالی درشرکت های ایرانی و پیش بینی آن با استفاده ازتحلیل تشخیصی خطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت