دکتر محمدتقی پیربابایی

دکتر محمدتقی پیربابایی استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر محمدتقی پیربابایی

Dr. Mohamad Taghi Pirbabaei

استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی مسکن شهری برنامه ریزی شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 3
2 ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین روستای سرند از مساکن احداثی بعد از زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 160
3 انواع تغییر در شکل دهی به فضای ساخته شده معماری (موردپژوهی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 7، شماره: 14
4 بازآفرینی فرهنگ مبنای بافت تاریخی با تاکید بر جذب گردشگران(نمونه موردی: محور خاقانی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره: 4، شماره: 2
5 بازخوانی ساختار شهر اردبیل دوره صفویه بر اساس تطبیق متون تاریخی در نقشه آدام اولئاریوس (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 4
6 بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دوره صفویه با نظریه فرهنگی هال (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی (موردپژوهی: محله قره باغیها در تبریز) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در معماری با رویکرد معرفتی از منظر تعقل در مساجد تاریخی و معاصر شهر تبریز (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روان شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 1
10 بررسی نقش رویکرد شهر نرم در جهت ارتقای تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری پس ازکرونا (نمونه موردی: محله هاشمیه مشهد) (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 5، شماره: 18
11 تبیین پدیده رانت زایی در شهرسازی و ارائه الگوی جایگزین (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 5، شماره: 1
12 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
13 تبیین رویکرد شناختی-فرهنگی در انطباق با رویکردهای تکوینی به معنا در شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
14 تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
15 تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 1
16 تبیین مدل اثربخشی آموزش کارآفرینی بر توسعه توانمندی های کارآفرینانه با استفاده از مدل کرک پاتریک ، گامی در توسعه برنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره: 12، شماره: 23
17 تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 6
18 تبیین نقش الگوهای پیچیدگی- نظم در هندسه معماری معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ای معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
19 تبیین نقش مساجد در ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین محلات شهر ایرانی - اسلامی (مطالعه موردی: مسجد حسینیه اعظم، در محله حسینیه شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
20 تجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
21 تحلیل تاب آوری زیرساخت های حیاتی شهری با رویکرد چرخه سازگاری در برابر مخاطرات نمونه موردی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 2
22 تحلیلی تاریخی بر نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن در ساختیابی بازار شهر تبریز با تاکید بر آرای گیدنز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 55
23 تدوین الگوی توسعه اجتماع محلی در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 41
24 تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 16
25 راهبردهای توسعه پایدار در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک AHP مطالعه موردی: روستاهای واقع در آران و بیدگل، کاشان و نطنز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
26 ساخت یابی معماری فضاهای سکونتی با رویکرد فرهنگ ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 8، شماره: 1
27 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر ارتقای کیفیت رسانه ای معماری؛ مطالعه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
28 طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 4، شماره: 16
29 فرا تحلیل کیفی ساز و کارهای رانت در نظام برنامه ریزی شهری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 7
30 قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تاکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
31 کاربرد مدل هدانیک در شناسایی مفهوم «ارزش» در برنامه ریزی مسکن از منظر ترجیحات ساکنان (مورد شناسی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 11، شماره: 39
32 گونه شناسی محلات مسکونی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 2
33 گونه شناسی نظریه های مصرف شهری در شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 4
34 مدل پارادایمی مصرف محصولات سفالی در سبک زندگی مردم شهر تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
35 مصرفِ فرهنگیِ شهر: بررسی تطبیقی فرهنگ مصرف در شهر غربی و اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
36 مطالعه تطبیقی ابعاد پیاده مداری مکان از دیدگاه کاربران فضا و متخصصان با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه مورد شناسی: تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 23
37 مفهوم نمادین «مرکز» با مطالعه تطبیقی نظریات الیاده و یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 19، شماره: 71
38 مقدمه ای بر صورت بندی میدان معماری معاصر ایران بر اساس" نظریه میدان" بوردیو (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 20، شماره: 2
39 مولفه های فرهنگی تاثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
40 نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
41 واکاوی ریشه های تاریخ در رویکرد بیوگرافی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 85
42 واکاوی سیاست های نئولیبرال در محیط زیست شهری (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 6، شماره: 2
43 واکاوی نقش فرهنگ وقف در تکوین ارسن های شهری بر اساس نظریه ساخت یابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادبیات خیابان شهری ؛ از پیشینه تا معیارهای مطلوبیت ۱ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 ادبیات شهرسازی تاکتیکی؛ از پیشینه تا کاربرد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
3 ادبیات مشارکت شهروندی ؛ از واژه شناسی تا عوامل موثر۱ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 ارتقا کیفیت مراکز شهری با کاربست اصول توسعه حمل نقل مبنا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
5 ارتقای تاب آوری کلان شهر تبریز با پیاده سازی الگوی سیستم مدیریت و فرماندهی حادثه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
6 ارزیابی تاثیرگذاری مولفه های کالبدی بر سرمایه اجتماعی محلات شهر قشم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست
7 ارزیابی تأثیرات هندسهی معماری ایرانی- اسلامی بر ادراک مخاطبان به روش افتراق معنایی (نمونه موردی: آرایههای گنبدهای ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
8 ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک (نمونه موردی : محله رشدیه تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 ارزیابی کیفیت زندگی شهری در قالب شهر هوشمند (نمونه موردی: محله نوبر شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
10 ارزیابی مولفه های کیفی پیاده راه های شهری نمونه موردی :پیاده راه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
11 ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان از مجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی : فاز 3 شهر جدید سهند (مجتمع نیایش) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
12 اصول طراحی بدنه شهری با رویکرد زمینه گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
13 اصول طراحی سبزراه های رودکناری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
14 امکان سنجی تحقق الگوی اعیانی سازی از طریق اصالت بخشی به یک بافت فرسوده شهری ( مطالعه موردی : بافت راسته کوچه کلانشهر تبریز ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
15 بازآفرینی بافت تاریخی شهر با رویکرد زمینه گرایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
16 بازآفرینی شهری عناصر ارزشمند بافت های تاریخی با تاکید بر ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و ظرفیت های گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
17 بازشناسی مفهوم شادی وسرزندگی درمعماری ایرانی -اسلامی (گسترش شادی از درون تا فضای معماری تمثیلی(معماری شاد، انسان مسرور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
18 بازیابی اصول شهرسازی تبریز در دوره ایلخانی-تیموری، ترکمانی با رویکرد زایشی - گشتاری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
19 بایسته های طراحی زائرسرا، فضاهای اقامتی زائران شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
20 بررسی تطبیقی رویکرد امنیت در شهر اسلامی با نظریه های مربوط به آن در جوامع غربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 بررسی تطبیقی مولفه های فرهنگ در دیدگاه آموس راپاپورت و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
22 بررسی توسعه پایدار از منظر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، با تمرکز بر مفهوم بیوفیلیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
23 بررسی جایگاه ارزش های معماری خانه های ایرانی با معماری خانه های معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
24 بررسی سیر تحول مفهوم مکان و مکان سازی و مولفه های کلیدی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
25 بررسی شاخصه های فرهنگی ـ اجتماعی درخانه های معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
26 بررسی عوامل موثر در موفقیت خیابان های شهری با تکیه بر نظریه مکان سازی (نمونه موردی :خیابان والمان تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
27 بررسی عوامل موثربرایجادقرارگاه رفتاری نمونه موردی چهارراه آبرسان تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 بررسی مسجد به مثابه یک ساخت و تحلیل دلایل ناتوانی آن برای ایفای نقش محوری در جامعه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
29 بررسی معیارهای رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در طرح احیای بافتتاریخی شرق بازار ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
30 بررسی مفهوم توسعه حمل و نقل مبنا و نقش طراحی شهری در توسعه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
31 بررسی نقش پارکینگ در ساماندهی بافت پرازدحام شهری با بکارگیری شاخصه های توسعه حمل نقل مبنا(TOD) (نمونه موردی بافت مرکزی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
32 بررسی نقش پارکینگ در ساماندهی بافت پرازدحام شهری با بکارگیری شاخصه های توسعه حمل و نقل مبنا((TOD (نمونه موردی بافت مرکزی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
33 بررسی و تببین مفهوم طراحی مشارکتی بر اساس تطبیق اندیشه های علامه طباطبایی و هابرماس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
34 تاب آوری شهر؛ مفاهیم و مدل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
35 تاثیر هویت و فرهنگ در طراحی خیابان های بافت تاریخی در فضاهای شهری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
36 تأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
37 تأملی بر مفهوم منظر شهری در شهرهای ایرانی – اسلامی از گذشته تا به حال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
38 تبیین مفهومی الگوی بافت شهرهای زیارتی با تاکید بر گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
39 تبیین نقش و مفهوم شهر ایرانی -اسلامی از نگاه فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
40 تجارب شهرسازی تاکتیکی؛ از سانفرانسیسکو تا تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
41 تحلیل چگونگی ادراک ذهنی شهروندان از جداره های شهری تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران
42 تحلیل نشانه های درون گرایی درمعماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
43 تعادل اقتصادی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
44 تعادل بین خلوت و تعامل اجتماعی(در آپارتمان های مسکونی) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
45 تفسیر مفهوم کولاژ شهر و زیبایی شناسی کانت مبتنی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
46 جستاری بر حکمت نظری و عملی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
47 چگونگی حصول کمال در آرمانشهر مولانا (با نگاهی به مثنوی معنوی ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
48 راز و ابهام در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
49 راهبرد های اسلامی ایرانی در سازماندهی فضایی معماری آشپزخانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
50 رهیافتی برای دستیابی به منظر پایدار رودکناری، نمونه موردی: رودخانه چشمه کیله تنکابن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
51 سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
52 سنجش و ارزیابی دیدگاه کاربران در بافت مرکزی شهر تبریز با تاکید بر رهیافت توسعه حمل و نقل مبنا(TOD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
53 شاخص های مطالعه تاب آوری شهر در سطح محلات مسکونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱
54 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت شهرها از منظر رویکرد مکان سازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
55 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت شهرها از منظر رویکرد مکان سازی 1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
56 شهرسازی تاکتیکال، رهیافتی به سوی تحقق فضای شهری پویا؛ نمونه مطالعاتی: طراحی خیابان راسته کوچه شهر تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
57 فرهنگ و هویت ایرانی و نقش آن در شکل دهی به فضای معماری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
58 کندوکاوی در مبانی فلسفی مدل ارزش گذاری هدانیک مسکن شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
59 ماهیت بازنمایی عناصر چهارگانه در هنر اسلامی بر اساس پیش متن های فلسفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
60 مبانی و چشم انداز شهرسازی مشارکتی در بهسازی و ساماندهی معضلات شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران
61 مدلهای فراکتالی در معماری بومی ایران نمونه موردی روستای ماسوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
62 مطالعه روش های ارزیابی ارزش های بافت های تاریخی با هدف توسعه گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
63 معماری به عنوان رسانه در عصر فراواقعیت: جستاری در تطبیق اندیشه های ژان بودریار و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
64 مفاهیم و ابعاد تشکیل دهنده هویت (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
65 مفاهیم و جایگاه هویت و تدوین الگوهای ارزشی در معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
66 مقایسه تطبیقی روند مشارکت پذیری بازارهای سنتی (نمونه موردی: بازار قدیم تبریز و بازار قدیم نایین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
67 مقایسه تطبیقی نظریه سیستم ها با فلسفه اسلامی و کاربست آن در نظام اندیشه شهرسازی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
68 مولفه های توسعه پایدار درطراحی مسکن روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
69 نقش فرهنگ وقف در شکل گیری و توسعه عرصه های عمومی شهر اسلامی ایرانی مطالعه موردی مجموعه آرامگاهی بابک فیروزآباد میبد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
70 نقش هویت درآفرینش مکان در مراکز شهری با رویکرد فرهنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
71 نگاهی به شناخت مفهوم مرکز از منظر کریستوفر الکساندر و بینش اسلامی با تاکید بر و نقش آن در آفرینش معماری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
72 واکاوی مفهوم مکان سازی ، گونه های مختلف مکان سازی و فرایند اجرای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
73 واکاوی نقش مفهوم توده-فضا در تبیین فضاهای شهری مطلوب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
74 هویت یابی انسان در فضای معماری براساس نظریه گفتمان و آراء علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب