محمود رجبی

 محمود رجبی استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

محمود رجبی

Mahmoud Rajabi

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش همنشینی در پیشگیری از انحرافات اجتماعی از دیدگاه علی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 18
2 تحلیلی بر کاربست نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در فرایند نظریه پردازی قرآنی/دینی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 100
3 مبانی ارزش شناختی جامعه شناسی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار روانی، اجتماعی و مذهبی مشاهده ماهواره در گستره تحقیقات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
2 اضطراب واضطراب جدایی در گستره پژوهش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
3 اعتمـاد به نفـس؛ درک از مفهـوم، راهکـارهای تقویت و پیامدهـایآن از منظـر روانشناختـی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
4 انسان سالم و شخصیت سالم از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت از دیدگاه قرآن کریم
5 انسان و شخصیت سالم؛ تقابل و تعامل دو دیدگاه، قرآن کریم و روان شناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
6 Relationship between marital satisfaction and spiritual attitudesin student couples of University of Isfahan-Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
7 بررسی کارآیی کیتوزان به عنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت از آب (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
8 دین ، مذهب و رابطه آن با سلامت روان در گستره پژوهش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
9 سلامت روان ازدیدگاه روانشناسی نوین و دین مبین اسلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
10 مدیریت پسماندهای پزشکی با رویکرد کاهش پسماندهای عفونی در بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی