محمدحسین حیوی حقیقی

 محمدحسین حیوی حقیقی مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

محمدحسین حیوی حقیقی

Mohammad hossein hayavi haghighi

مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 1، شماره: 1
2 طراحی محتوی آموزشی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 1
3 کاربر و کاربردپذیری سیستم های اطلاعاتی: مطالعه مروری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 4، شماره: 1
4 مقایسه سیستم مدیریت اطلاعات مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی و بیمارستان های غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین دوره: 1، شماره: 2