علی جنتی

 علی جنتی دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران

علی جنتی

Ali Janati

دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Awareness and Attitude of the Managers in Teaching Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences towards Health Promoting Hospitals (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف طرح پزشک خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 4
3 Insurance Deductions in Patients’ Bills: A Case Study on Tamin Ejtemaei Insurance in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی و نگرش مدیران بیمارستان های آموزشی درمانی شهر تبریز در خصوص بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 ارزیابی دررفتگی سازمانی مراکز آموزشی درمانی تبریز در سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
3 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل سروکوال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
4 استفاده از مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت بیمارستان های دولتی ایران: یک پیماش ملی از منابع شواهد تصمیم گیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
5 الزامات برنامه ریزی ترخیص موثر از دیدگاه متخصصان نظام سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
6 اندازه گیری کیفیت مراقبت های دوران بارداری مراکز بهداشت شهرستان مرند در سال 1396 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
7 Emergency response of Iranian hospitals against disasters (دریافت مقاله) پنجمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات
8 بررسی آگاهی و نگرش مدیران بیمارستان های آموزشی شهر تبریز نسبت به بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
9 بررسی استانداردهای ایمنی و نگهداری دیزل ژنراتورهای برق اضطراری بیمارستانهای تبریز- ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
10 بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت موردی مراقبت (case management) بر کیفیت ارائه خدمات بیماران بستری شده در بیمارستان ولیعصر شهر تبریز در سال 1397 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
11 بررسی عوامل موثر در برآورد نیروی انسانی دانشگاهی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
12 چالش های برنامه موثر ترخیص بیمارستانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
13 عوامل موثر بر هزینههای پرداختی از جیب برای مراقبتهای درمانی در بیماران بستری در بیمارستانهای تبریز (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
14 کوچک سازی بیمارستانها با استفاده از مکانیسم های ادغام و برون سپاری بررسی دیدگاه متخصصین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی تبریز- یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
15 مزایا و معایب استفاده از روش های مختلف کوچک سازی بیمارستان (یک مرور سیستماتیک) (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
16 ویژگی ها و چالش های پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان ها: مرور نظام مند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت