دکتر محسن جهانشاهی

دکتر محسن جهانشاهی Babol University of Technology (BUT), Iran

دکتر محسن جهانشاهی

Dr. Mohsen Jahanshahi

Babol University of Technology (BUT), Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Applying the Taguchi Method for Optimized Fabrication of Lactalbumin Nanoparticles as Carrier in Drug Delivery and Food Science (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 2، شماره: 1
2 استخراج و شناسایی متابولیتهای ثانویه ( 6022) Trichoderma atroviridae و بررسی اثرات ضدقارچی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 1
3 CO Separation from Syngas by Multiwall Carbon Nanotube (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 3، شماره: 1
4 Effective removal of hexavalent mercury from aqueous solution by modified polymeric nanoadsorbent (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
5 Equilibrium and Thermodynamic Studies of Methane Adsorption on Multi-Walled Carbon Nanotube (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
6 Interpreting the CO2 adsorption on functionalized organic group of IRMOF-1: A B3LYP DFT based study (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 10
7 Investigation of the Solution Electrical Conductivity Effect upon the Synthesis of Carbon Nanotubes by Arc Discharge Method (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
8 Nitrogen doped porous carbon derived from nanofibrous polyaniline for CO2 adsorption (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
9 Predictions of the adsorption equilibrium of CO2/O2 mixture on multi-walled carbon nanotube using ideal adsorbed solution theory (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
10 Preparation, Optimization, and Characterization of CuInS2 quantum dots by a D-optimal Design (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
11 Recognition and Release of Nalidixic Acid Using Uniformly Sized -Imprinted Nanospheres: Methacrylic Acid to Methyl Methacrylate Different Mole Ratios (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
12 Study of Adsorption of H2 and CO2 on Distorted Structure of MOF-5 Framework; A Comprehensive DFT Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
13 Study on Olive Oil Wastewater Treatment: Nanotechnology Impact (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
14 Synthesis and Characterization of Thermally-Reduced Graphene (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
15 تاثیر نانوذرات بایوسرامیکی دی‌ کلسیم ‌فسفات دی ‌هیدرات بر نانوالیاف پلی کاپرولاکتون الکتروریسی شده با هدف مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 7، شماره: 3
16 ساخت و ارزیابی راکتور بافل دار بی هوازی جهت تصفیه شیرابه زباله شهرستان ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
17 ساخت و بررسی غشای کامپوزیتی فیلم نازک پلی آمینی بر پایه پلی (5،2-بنزیمیدازول) با پایداری شیمیایی زیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 31، شماره: 6
18 مروری بر نانوالیاف کامپوزیتی پلیمر /سرامیک زیستی الکتروریسی شده جهت ترمیم بافت استخوان (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 4، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new concept to preparation of thin film nanocomposite nanofiltration membrane by interfacial polymerization as an approach to solve biofouling problem (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
2 A novel continuous bioproduct purification process by application of multi-fluidised bed adsorption (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Antibiofouling efficacy study of synthesized composite polymer membrane (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
4 Application of Knowledge management to actualize the Knowledge of cross–functional teams for effectiveness of Six Sigma projects in Sarcheshmeh Copper Complex (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
5 Application of Taguchi Method in the Optimization of ARC- Carbon Nanotubes Fabrication (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6 آماده سازی بستر کامپوزیتی سلولزی با استفاده از حلال های یونی برای فرایند های جذب در بستر توسعه یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
7 ارتقاء تصفیه بیولوژیکی شیرابه زباله با استفاده از بیوراکتور غشایی و فرایند نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
8 ارزیابی اثر منعقد کننده های شیمیایی بر تصفیه فیزیکوشیمیایی پساب روغنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
9 ارزیابی داربستهای نانوالیافی پلی کاپرولاکتان کیتوسان در مهندسی بافت غضروف: مروری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
10 ارزیابی عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن مبتنی برایزو 9001:2008 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
11 استفاده از پلیمر هادی در لایه میکروپرس لایه های نفوذ گازی پیل سوختی با غشاء پلیمری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
12 اقتصاد نانو: بررسی اثرات اقتصادی فناوری نانو (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
13 Biodesulfurization of sour gas using mixed culture originated from hot spring (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 Calcium Fructoborate Nanoparticles: Plant-Based Carrier Boron as Potential Medicine for Neutron Cancer Therapy (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
15 Calcium Fructoborate Nanoparticles: Plant-Based Carrier Boron as Potential Medicine for Neutron Cancer Therapy (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
16 Comparative performance of the anion exchange and dye-ligand recovery of intracellular enzymes from unclarified feed stocks (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Computational investigation about the adsorption of dental monomer Bis-GMA onto graphene monolayer (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
18 Densified K-Carrageenan/Nickel Pellicular Adsorbent, Densifier Effect on Morphological Properties: Image Processing Assisted Study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
19 Design and fabrication of pilot scale system using membrane technology for yeast industry wastewater treatment (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
20 Development of olive mill wastewater treatment by novel functionalized carbon nanotube/polyethersulfone ultrafiltration membrane (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
21 DNA به عنوان ابار نانو الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
22 Effect of Different Parameters in a Three-phase W/O Emulsification Process for Preparation of the Adsorbents (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 Effect of PAC size on membrane performance (Cheese whey wastewater of Kalleh Company of Iran) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
24 Effect Of Thermal Treatment On The Characteristics Of PES/PVA Nanocomposite Membranes Modified With TiO2 Nanoparticles :A Comparison Between 1-step and 2-step Thermal Treatment (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
25 Equilibria and Kinetics of Carbon Dioxide Adsorption on Multiwalled Carbon Nanotube and Activated Carbon (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 Evaluation of antifouling and antibacterial properties of Polyethersulfone/Chitosan membrane in dairy wastewater treatment (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
27 Evaluation of Harsh Performance Condition on the Surface Modified Chemical Resistant Nanofiltration Membrane (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
28 Experimental Evaluation of CO2 capture by synthesized graphene oxide (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
29 Exploring the potential of Si-decorated graphene for hydrogen storage form a theoretical perspective (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
30 Exprimental evaluation of H2/CH4 mixture separation by multiwalled carbon nanotubes (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
31 Fabrication of CMC–Nickel Nanoporous Composite Matrix for Nanoparticulate Separation in Expanded Bed Process (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
32 fabrication of highly permeable polyamide composite nanofiltration membranes for water softening (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
33 Fabrication of zinc oxide/polyrhodanine nanoparticles using chemical oxidation polymerization and their antibacterial properties (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
34 Functionalized Nano- titanium dioxide (F-TiO2)/polysulfone (PSf) mixed matrix membranes for gas separation (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
35 Growth Kinetic Survey in Biodesulfurization of Natural Gas (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
36 Hydrophilic AC/TiO2 dynamic membrane mitigating fouling of support polymeric membrane in oil/water emulsion (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
37 Increase of stability and activity enzyme with immobilized on polymeric nanoparticles (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 Modeling of Nanofiltration System of Olive Mill Wastewater Treatment by Artificial Neural Network (ANN (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 Modification nanostructure of polyrhodanine using polyvinylpyrrolidone as surfactant (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
40 Modification of ZIF-8 crystal and synthesis of hydrophobic membrane for improving the performance of PVDF nanocomposite membrane in membrane distillation (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین پژوهشی در مهندسی و تکنولوژی
41 Modified Thin-Film Nanocomposite Membrane of TheForward Osmosis Using By Modified Zeolite (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
42 Nano Bioactive Glass based on the CaO–P2O5–SiO2 System; synthesized by sol–gel method (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
43 Nanobio Materials and Devices in Nanobiotechnology (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
44 Nanobio Materials and Devices in Nanobiotechnology (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
45 Natural Gas Dehydration Modeling Using Liquid Absorbents to Maintain Continuous Oil Production in Gas Lift Operation in Secondary Recovery of an Oil Reservoir (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
46 Nutrient Values of Produced Single Cell Protein from Natural Gas (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 Optimization of synthesis conditions for brackish water ion elimination by TiO2 coated PVA/PES nanofiltration membranes using Taguchi approach (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
48 Polymer Brushes in NanoBiotechnology: Applications in Downstream Process (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
49 Preparation and Characterization of Agarose-Nickel Powder Composite Particles Customized for Expanded Bed Application (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
50 Preparation and Characterization of Protein Nanoparticles from Human Serum Albumin (HSA) as a Novel Drug Delivery System (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
51 Preparation and evaluation of gelatin nanoparticles by modified coacervation method as drug delivery systems (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
52 Preparation of functionalized hydrophobic zeolite nanoparticles using 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctyltriethoxysilane (PFOES) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
53 Preparation of hydrophilic ultra filtration membrane using Diaminobenzoic acid as additive in the casting solution (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
54 Preparation of Ni/POA/Multi Walled Carbon Nanotube modified glassy carbon electrode and its application in elecrocatalytic oxidation of methanol (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
55 Preparation of nitrogen-doped porous carbon by chemical activation of polyaniline nanostructure with ZnCl2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
56 PULPAND PAPER WASTEWATER RTEATMENT VIA OPTIMIZED POLYVINYLALCHOLE (PVA)/POLYETHERSLFUNE (PES)COMPOSITE NANOFILTRATION MEMBRANES (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
57 Review of nanoparticle modified membranes with antibacterial properties (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
58 SiO2 nanoparticles as good material to modification of polyethyleneimine-based nanofiltration membranes for dye removal from aqueous solution (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
59 Synthesis and characterization of modified nanodiamond with metal oxide and its application in MRI (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
60 Synthesis and Characterization of Molecularly ImprintedPolymerMicro/nanospheres for Thymol by precipitation polymerization (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
61 Synthesis of antibiofouling membranes modified by different nanoparticles (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
62 Synthesis of Polyaniline/Carbon nanofiber Nanocomposite in an aqueous media (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 The effect of synthesis temperature on CuBTC structure as a new MOF for hydrogen adsorption (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
64 Theoretical investigation about the attachment of Bis-GMA molecule onto the surface of SiO2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
65 Theoretical investigation about the interactions of Bis-GMA molecule with h-BN monolayer (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017
66 Thin film composite co-polyamide nanofiltration membranes: preparation and characterization (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
67 Thin Film Nanocomposite Solvent Resistant Membrane by Different Functionalized TiO2 Nanoparticles (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
68 بارگذاری داروی جنتامایسین بر روی نانوساختار کلسیم فسفات (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
69 بررسی تاثیر pH، غلظت و نوع سیستم تحویل بر خصوصیات نانوغذا فرموله شده برای بیماران گاسترکتومی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
70 بررسی اثر پایداری پلاسما بر سنتز نانولوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
71 بررسی ارتباط شهر هوشمند بر اعتماد و رضایت شهروندی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
72 بررسی پارامتر های موثر در استخراج مایع-مایع اورانیوم با روش غشاء مایع امولسیونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
73 بررسی تاثیر نانوذرات در عملکرد غشاهای لایه نازک کامپوزیتی برای فرآیند اسمز مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
74 بررسی تأثیر نانوسیلیس در بهبود رفتار مقاومتی خاک های رسی نمونه موردی خاک بندرگز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
75 بررسی تجربی جداسازی دی اکسید کربن ازگاز طبیعی با استفاده از نانولوله های کربنی چنددیواره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
76 بررسی تجربی و تئوریک جذب مقایسه ای گاز CO2 و H2 و مخلوط آنها روی نانولوله های کربنی چند دیواره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
77 بررسی تخریب رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات اکسید روی (خالص، فرم دوپه شده آن) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
78 بررسی تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق با تاکید بر حذف نیتریت، نیترات و فسفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
79 بررسی تصفیه پذیری فاضلاب بیمارستانی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق با تاکید بر حذف نیتریت، نیترات و فسفات (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
80 بررسی تصفیه ی شیرابه زباله به وسیله بیوراکتور غشایی هوازی جریان خارجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
81 بررسی تنش در ناپیوستگی های دامنه با استفاده از روش فاقد المانRKPM (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 بررسی جذب گاز CO2 برروی کربن فعال بدون عامل و عامل دار اسیدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 بررسی حذف و تخریب رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده از نانوذره اکسید روی وفرم دوپه شده ی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
84 بررسی روش های تصفیه شیرابه محل دفن زباله شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
85 بررسی سنتز متانول از کار سنتز در راکتور غشایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
86 بررسی سنجش رابطه استرس و بهره وری دانشکاران مطالعه موردی: مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
87 بررسی عملکرد فرایند انعقاد و لخته سازی جهت تصفیه شیمیایی پساب روغنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
88 بررسی عوامل محدود کننده هاضم بی هوازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
89 بررسی منحنی عملکرد پیل سوختی با غشاء پلیمری در حضور نانوذرات با استفاده از مدل سازی دوبعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
90 برنامه ریزی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد خدمات توسعه کسب و کار (BDS) در کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
91 بهینه سازی تولید نانولولههای کربنی با روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع با استفاده ازروش آماری تاگوچی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
92 پژوهشی جامع در زمینه سینک متحرک در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
93 تصفیه پساب روغنی جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
94 تصفیه شیرابه زباله با استفاده از انعقاد شیمیایی و فرایند لجن فعال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی
95 تصفیه شیرایه محل دفن زباله با بکارگیری راکتور بافل دار بی هوازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
96 تولید نانو لوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع با استفاده از کاتالیزورهای نیکل ـ کبالت (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
97 تولید نانو لوله های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع با استفاده از کاتالیزورهای نیکل ـ کبالت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
98 تهیه نانوذرات کروی پلیمر قالب مولکولی نالیدیکسیک اسید به عنوان سیستم های جدید دارورسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
99 حذف گزینشی آفت کش2و4_دی کلروفنوکسی استیک اسید با استفاده از پلیمر قالب مولکولی از نمونه های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
100 حذف یون های سرب pb(‖) از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت پلی آنیلین/نانوفیبرکربنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
101 خالص سازی سرم آلبومین گاوی توسط کامپوزیت های سلولزی به منظور جذب محصولات زیستی در بستر توسعه یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
102 خالص سازی نانو محصولات بیولوژیکی : بازیابی جذبی و سیستم دو فازی آبی برای نانو ذرات پروتئینی BSA و پلاسمید DNA (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
103 رابطه شایسته سالاری با اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان مجتمع مس سرچشمه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
104 رد پای نانوتکنولوژی در مهندسی ژئوتکنیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
105 زمینه های کاربردی و اقتصادی نانودربهینه سازی صنایع بالادستی نفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
106 ساخت پروسکایت LaV0.5Ni0.5O3 به روش سل ژل و پکینی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
107 ساخت و ارزیابی جاذب کامپوزیتی آگار-نیکل با حفرات نانویی به منظور جداسازی نانو ذرات بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
108 ساخت و ارزیابی جاذب کامپوزیتی آگار-نیکل به منظور جذب و جداسازی مواد بیولوژی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
109 ساخت و ارزیابی غشاهای لایه نازک کامپوزیتی اسمز مستقیم در نمک زدایی از آب دریا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
110 ساخت و ارزیابی نانوذرات نشاسته بارگذاری شده با اسطوخودوس به روش نانورسوب دهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
111 ساخت و بررسی غشاهای آنتی باکتریال نانو کامپوزیتی دینامیکی جهت حذف فلزات سنگین در تصفیه پساب دباغی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
112 ساخت و بهینه سازی نانو ذرات ژلاتین به عنوان حاملهای دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
113 ساز و کارهای مهندسی جهت جذب نانوذرات پروتئینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
114 سنتز SBA-16 اصلاح شده و استفاده از آن به عنوان جاذب در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
115 سنتز غشای نوین اولترافیلتراسیون مقاوم در برابر حلال به روش ترکیب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
116 سنتز نانوبیوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/کیتوزان برای کاربردهای پزشکی و دندان پزشکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
117 سنتز نانوذرات مغناطیسی (Fe(3)O(4 پوشانده شده با کیتوسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
118 سنتز و بررسی خواص ضد میکروبی نسل جدیدی از پلیمرهای هادی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی
119 سنتزوبررسی ساختاروعملکردCuBTCبرای جذب و ذخیره سازی هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
120 شبیه سازی عددی گذرای فرآیند اولترافیلتراسیون در جداسازی پروتئین سویا و بررسی گرفتگی غشاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
121 طراحی راکتور گازیفایر down draft در نرم افزار solidworks (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
122 طراحی یک نانوبیوسنسور آمپرومتریک نوین بر مبنای الکترود طلا/سیستامین/نانو لوله کربنی/نانوذرات نقره/آنزیم 1HRP جهت تشخیص H2O2 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
123 طرح ریزی مدل سنجش کیفیت خدمات درمانی با رویکرد مشتری گرایی و ارائه یک الگو برای شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود (مطالعه موردی: درمانگاه مجتمع مس سرچشمه) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
124 غشاهای پلیمری قالب مولکولی نانو حفره روشی نوین برای جداسازی گزینشی آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
125 فرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه پساب نفتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
126 فعالسازی الکتروشیمیایی نانولوله های کربنی به منظور استفاده در نانوبیوسنسورها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
127 کشت میکروجلبک سندسموس تخلیص شده از آب دریای خزر در فتوبیوراکتور به منظور تولید بیودیزل (دریافت مقاله) سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)
128 مدل انتقال چند جزئی برای فرایند آب زدایی از بخارات آلی با استفاده از غشاهای معدنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
129 مدلسازی جذب گاز در غشاء پلیمری توسط فرمولاسیون استفان ماکسول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
130 مروری بر رنگهای طبیعی و منابع گیاهی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
131 مروری بر نانوالیاف الکتروریسی شده در ساخت داربست های مهندسی بافت استخوان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی