میرصمد موسوی

 میرصمد موسوی هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل

میرصمد موسوی

Mirsamad Mousavi

هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازشناسی تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایالت روان براساس مقایسه نسخ خطی دفاتر تحریر لوای روان در دو مقطع 998 و 1139ق/1590 و 1727م (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بازنمودهای مدرن همسانی های طبیعت با زن در اساطیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
2 بررسی ساختار تجارت در ایران دوره باستان (مطالعه موردی دوره ساسانیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 بررسی سیر تاریخی نقش آموزه های دینی در تعامل انسان با محیط زیست با تکیه بر متون دینی زرتشت و اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی،محیط زیست و گردشگری
4 خواجه نصرالدین طوسی و نقش آن در انتقال قدرت از تشیع هفت امامی به تشیع دوازده امامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
5 درآمدی بر اندیشه سیاسی اسماعیلیان و تاثیر آن در نظام سیاسی- عقیدتی تشیع (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
6 گندم و توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
7 نگاهی به جایگاه تشیع در رویکردهای مذهبی و سیاسی شیخ صفی­الدین اردبیلی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی
8 نگاهی به قیام­های مذهبی مسلمانان قفقاز در قرن نوزدهم و تدابیر روسیهتزاری علیه آنها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی