سید محسن موسوی

 سید محسن موسوی عضو هیات علمی و مدیرکل برنامه ریزی و امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

سید محسن موسوی

Seyed Mohsen Mousavi

عضو هیات علمی و مدیرکل برنامه ریزی و امور پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 3
2 به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 4، شماره: 2
3 تحلیل محتوای کتاب شیمی پایه یازدهم براساس روش ویلیام رومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 4
4 تحلیلی بر رابطه بین رضایت و عملکرد شغلی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان ساماندهی شده در دوره های تحصیلی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 1
5 کاوشی در تجربه زیسته، رضایت و عملکرد شغلی نومعلمان ساماندهی شده در دوره های تحصیلی دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 67
6 مقایسه یادگیری مشارکتی و انفرادی بر اساس طبقه بندی بلوم در مباحث ترکیبات یونی و مولکولی کتاب علوم تجربی پایه نهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
2 استفاده از آنالوژی برای پیشگیری از کج فهمی در مباحث آنتروپی، اوربیتال، جرم اتمی و تعادل شیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
3 بررسی اهمیت مولفه های فعال و غیر فعال در کتاب شیمی 2 پایۀ یازدهم چاپ 1398 بر اساس روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
4 بررسی تاثیر هوش منطقی و روش حل مسئله در درس شیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
5 بررسی تطبیقی آموزش معلمان در چهار کشور استرالیا، کانادا، فنلاند وسنگاپور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
6 بررسی تطبیقی وکاربردی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشور ایران با کشور آمریکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
7 بررسی تطبیقی وکاربردی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشور ایران با کشور انگلستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
8 بررسی عوامل موثر بر کج فهمی دانش آموزان در زمینه نور و ابزارهای نوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آموزش علوم تجربی
9 بررسی عوامل موثر برعلاقه ی دانش اموزان پایه یازدهم دبیرستان دخترانه موفقیان تهران به کلاس درس شیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
10 بررسی کج فهمی دانش آموزان در مبحث دمای شعله و تدریس آن با آنالوژی مناسب (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
11 بررسی کج فهمی مبحث آنتروپی در دانشجو معلمان مقطع لیسانس رشته آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
12 بررسی کج فهمی های دانش آموزان در مفهوم سوختن و شعله (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
13 بررسی کج فهمی های دانش آموزان دوره دوم متوسطه در مفاهیم پیوند شیمیایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
14 بررسی کج فهمی های دانشجویان آموزش شیمی در مفهوم اسید و باز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
15 بررسی و تحلیل اهمیت مولفه های فعال و غیر فعال در محتوای فصل اول مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی 2 پایه یازدهم چاپ 1396 بر اساس روش آنتروپی شانون (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
16 بررسی و مطالعه ی کج فهمی های دانش آموزان دوره دوم متوسطه در مورد پیوند هیدروژنی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
17 بررسی و مقایسه مدل های مختلف توسعه حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
18 به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش شیمی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی آموزش شیمی
19 تاثیر آزمایشگاه بر کیفیت آموزش و یادگیری شیمی از دیدگاه دبیران و دانشجو معلمان شیمی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
20 تاثیر انجام آزمایش در ایجاد انگیزه برای یادگیری شیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
21 تأثیر آموزش همگانی شیمی در پیشرفت تحصیلی و مهارت های زندگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
22 تحلیل محتوای فصل 2 کتاب شیمی 2 پایه یازدهم براساس عوامل خلاقیت گیلفورد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
23 تحلیل محتوای فصل اول مبحث قدر هدایای زمینی را بدانیم کتاب شیمی 2 پایه یازدهم چاپ 1396 بر اساس تکنیک ویلیام رومی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
24 تحلیل محتوای فصل دوم کتاب شیمی 2 پایۀ یازدهم چاپ 1398 براساس روش ولیام رومی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
25 تعیین جایگاه آموزش نانو فناوری در برنامه درسی شیمی متوسطه از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
26 روشی برای تدریس معکوس «قدرت پیوندهای شیمیایی» (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
27 ساخت و شناسایی نانو ساختارهای کروی توخالی روی اکسیدبه روش سبز وبررسی فعالیت فتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ کنگورد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
28 شیمی سبز و تأثیر آن بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
29 کاربرد آنالوژی برای اصلاح کج فهمی های دانش آموزان در شیمی اسید و باز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
30 کاربرد فناوری اطلاعات در اموزش شیمی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
31 کج فهمی های رایج در الکتروشیمی دبیرستان و راهکارهای رفع آن ها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
32 مطالعه تطبیقی آموزش ایران و آلمان با تاکید بر آموزش شیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
33 مطالعه تطبیقی آموزش شیمی ایران و آلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
34 مطالعه تطبیقی برنامه درسی شیمی ایران و ترکیه در دوره ی متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
35 مطالعه تطبیقی برنامه ریزی آموزشی درس شیمی بین دو کشور کویت و ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
36 مقایسه تأثیر روش مشارکتی و انفرادی بر یادگیری ترکیبات یونی و مولکولی درس علوم تجربی پایه نهم براساس سطح شناختی بلوم (دریافت مقاله) اولین همایش برنامه ریزی درسی و تربیت ذهن در تربیت معلم