پروفسور حسین جلالی فر

پروفسور حسین جلالی فر Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

پروفسور حسین جلالی فر

Prof. Hossein Jalalifar

Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Prediction of Roof Failure in Pre-driven Entries and Selecting a Suitable Type of Recovery Room Method in Longwall Mining (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
2 بررسی آزمایشگاهی ماسه های کوارتزی ایران به منظور تولید پروپنت مورد استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 2، شماره: 2
3 بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 8، شماره: 1
4 تاثیر تخلخل و فشار همه جانبه بر مکانیسم شکست هیدرولیکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نشریه علمی ژئومکانیک نفت دوره: 4، شماره: 4
5 تحلیل عددی واکنشهای شیمیایی بین سازندهای شیلی و محلول حفاری پایه آبی در یکی از سازندهای جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 24، شماره: 80
6 طراحی سیستم نگهداری تونل مبتنی بر ابزاربندی با استفاده از روش تحلیل برگشتی مستقیم (مطالعه موردی تونل آزاد راه پونه) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new peak shear strength criterion based on morphological characteristics for natural rock joints (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران
2 Analysis of Caprock Potential for Shear and Tensile Failure Associated with CO2 Injection into Oil Reservoirs (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
3 ANALYSIS OF SAFE MUD WEIGHT WINDOW IN VERTICAL WELLS USING FIELD DATA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
4 Analysis of vertical, Horizontal and deviated wellbores stability (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 آرایش بهینه چال های انفجاری در سنگ آهن با رویکرد نرم افزار جمکام جمز مطالعه موردی: معدن شماره ۱ گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
6 آنالیز پایداری دیواره چاه های قائم و افقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
7 آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
9 آنالیز ریسک رقیقشدگی در معادن زغالسنگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
10 ارائه معیار سه بعدی جدید برای شکست سنگ در اعماق زیاد با استفاده از روش های تجربی و رگرسیون غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
11 ارزیابی الگوهای حفاری و خردایش حاصل از انفجار در شرایط ژئومکانیکی یکسان (مطالعه موردی: معدن شماره ۱ گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
12 ارزیابی حفاری زیر فشار تعادلی در سازنذ های شیلی با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی: مطالعه موردی)یکی از مخازن نفتی جنوب ایران( (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
13 ارزیابی طراحی تونل براساس تحلیل برگشتی داده های ابزاربندی (مطالعه موردی: تونل پونه، آزادراه خرم آباد- اراک) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
14 امکان استفاده ازحفاری زیرتعادلی وآنالیزپایداری دیواره چاه درسازند ایلام (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
15 امکان سنجی استفاده از حفاری زیر فشار تعادلی در یکی ازمخازن نفتی جنوب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
16 امکانسنجی استفاده از حفاری زیرفشار تعادلی UBD درسازند سروک واقع در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
17 انجام محاسبات تحلیلی مربوط به حفاری انحرافی در فضای سه بعدی به کمک معادلات دو بعدی مربوطه (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
18 Designation 0f Drilling Mud in Pabdeh and Gurpi Formations for Avoidance from Variation of Shaly’s Parts of These Formations (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
19 Evaluation Of Construction Defects On Casing Collapse (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
20 Finite Element Analysis of Low Velocity Impact on Vnotched Marble (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد
21 Load transfer in bolt bending (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
22 Low Velocity Impact Response of U-Notched Marble-Numerical investigation (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 Numerical Analysis of Hydraulic Fracture Operation in Oil Reservoir Using ABAQUS Software (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
24 Peak shear strength of natural joints based on morphological characteristics (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
25 Selection of the best artificial lift method for the Malekoh oil field using Multiple Attribute Decision Making methods (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
26 Study of vertical displacement of caprock associated with CO2 injection into an oil reservoir using numerical simulation (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
27 The design of a novel expert method for the best artificial lift system selection based on SAW model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
28 بررسی اثر سیمان بر پایداری لوله ی جداری در سازند های نمکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
29 بررسی اثر ضریب زبری درزه بر جابجایی لرزه ای شیروانی ها (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
30 بررسی اثر ضریب زبری درزه برجابجایی لرزه ای شیروانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 بررسی اثر ناپیوستگی های زمین شناسی در ناهمسانگردی توده سنگ با روشتحلیل واریانس در ساختگاه سد سیمره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 بررسی احتمال وقوع شکست هیدرولیکی در تونل انتقال آب مطالعه موردی تونل انتقال آب کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
33 بررسی امکان استفاده از حفاری زیرفشار تعادلی سازند سروکو واقع در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
34 بررسی امکان سنجی فنی و اقتصادی جایگزینی راک بولت به جای قابهای فولادی درنگهداری تونلهای افق سوم معدن زغالسنگ هجدک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
35 بررسی پایداری پایه در بازیابی پایه ها در روش استخراج اتاق و پایه با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
36 بررسی پایداری چاههای نفت مایل با استفاده از نرمافزار Comsol (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
37 بررسی پایداری و ارائه سیستم نگهداری گالریدنبال لایه در قسمت گسل خورده درهنگامبرگشت کارگاه مطالعه موردی: معدن زغالسنگ مکانیزه طبس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
38 بررسی تاثیر تزریایق رزین بر خصوص ت فیزیکی- مکانیکی سنگهای ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
39 بررسی تاثیر عیوب ساخت بر مچالگی لوله جداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
40 بررسی تاثیر کاتیون ها بر روی پایداری دیواره چاه در سازند های شیلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
41 بررسی تاثیر مدول یانگ و نسبت پواسون سیمان برپایداری چاه با استفاده ازآنالیز المان محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
42 بررسی تأثیر مدول یانگ بر روی طول و عرض شکاف ایجاد شده در عملیات شکست هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
43 بررسی تغییرات مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ در ناحیه آسیب دیده ازانفجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
44 بررسی رفتارحلالیت فازی گاز co2 به منظورذخیره سازی آن درسفره های آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
45 بررسی شکست کف در راهروهای پهنهای، معدن پروده 1 طبس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
46 بررسی قابلیت سیال کف در انتقال خرده های حفاری در حالت انحرافی به روش دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های پیشرفته در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
47 بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی وراه های دستیابی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
48 بررسی مکانیزم شکست در سازندهای آغاجاری و میشان و طراحی Continuous Gauge Near-BitNovel Drill Bit Design و Stabilizer برای بهینه سازی مته های به کاربرده شده در این سازندها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
49 بررسی مکانیزم شکست کف در کارگاه های جبهه کار طولانی، معدن پروده 1 طبس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
50 بررسی مکانیزم عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح و افزایش بازدهی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
51 بررسی مکانیزم نشت گاز از مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره سازی محصولات هیدروکربوری (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
52 بررسی ناپایداری در دیواره چاه مربوط به یکی ازمخازن نفتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
53 بررسی و تحلیل پایداری لایه های شیلی با استفاده از نرم افزارFLAC3D (در یکی از میادین نفتی ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
54 بررسی وتقسیم بندی عوامل موثربرتوزیع تنشهای واردبردیواره چاه های تولید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
55 بلوک بندی شبکه ساختارها و نقش آن ها درپایداری مغارهای ذخیره سازی موادهیدروکربوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
56 بهینه سازی حفاری و آتش کاری کنترل شده پیش شکافی در معدن شماره یک گل گهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
57 پردازش اطلاعات ناپیوستگیها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معادن روباز ایران
58 پیش بینی مدل رفتاری مغارهای نمکی جهت ذخیره سازی گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
59 پیشگیری ، کنترل و پاکسازی آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای تامین، نگهداشت و انتقال فراورده های نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
60 تاثیر حفر تونل متروی خط 2 مشهد بر برج تجاری و مسکونی زیست خاور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
61 تاثیر کارگاه استخراج جبهه کار طولانی در گسترش زون سست شدگی اطراف گالری ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
62 تأثیر پروفیل پیچ سنگها در ظرفیت انتقال بار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
63 تحلیل پایداری تونل شماره 12 معدن زغالسنگ همکار (مطالعه مقایسه ای) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زغال سنگ
64 تحلیل پایداری دامنهها و بدنه سد بتنی زاوین تحت تأثیر بار زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه به کمک روش عددی المان مجزای دو بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس معادن روباز ایران
66 تحلیل پایداری فضا های زیرزمینی با استفاده ازروش های عددی و تعادل حدی (مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
67 تحلیل پایداری گالری D معدن ذغال سنگ پابدانابراساس روشهای عددی و ارائه سیستمنگهداری مناسب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
68 تحلیل پایداری مغار ذخیره سازی مواد هیدروکربوری منطقه گچسارانبا استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
69 تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
70 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر بازیابی پایه در روش استخراج اتاق و پایه با استفاده از مدلسازی عددی (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
71 تحلیل رفتاری ناپیوستگی ها با استفاده از تکنیک DDD (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 تحلیل سه بعدی پایداری چاه های مایل با استفاده از نرم افزار Comsol (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
73 تحلیل سه بعدی مغارهای نمکی جهت ذخیره سازی گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
74 تحلیل نرخ همگرایی دیواره چاه های نفت در اثرپدیده خزش در سازندهای نمکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
75 تحلیل و بررسی مقاوم سازی تونل های بتن آرمه تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از ورقه ای CFRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمین کنفرانس تونل ایران
76 تحلیل و بررسی مقاومسازی تونلهای بتن آرمه تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده ازورقهای CFRP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران
77 تعیین حداقل وزن مجاز گل در حفاری تحت تعادل به روش تحلیلی در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
78 تعیین فشار سینه کار با استفاده از روش های تحلیلیو تجربی در روش EPB (مطالعه موردی: متروی قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
79 تعیین معادله استهلاک موج و نحوه محاسبه خرج بر تاخیر (مطالعه موردی: روباره قسمت شمال و شمال شرق معدن شماره ۱ گل گهر سیرجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
80 تعیین مقاومت پوش سنگ و مخزن میدان مارون و انتخاب مته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
81 توسعه یک رابطه ریاضی برای تعیین مدول تغییرشکل توده سنگ حاوی چند دسته درزه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
82 توسعه‌ی روابط ارائه شده برای محاسبه‌ی فاکتور ایمنی شکست صفحه‌ای با استفاده از روش‌های تحلیلی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
83 حفاری چاه باریک به عنوان روشی کارامد در کاهش اثرات زیست محیطی با نگرشی ویژه بر چاهBL-12P (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
84 رفتارنگاری راک بولتهای تمام دوغابی و بررسی ظرفیت انتقال بار آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
85 زون بندی ژئومکانیکی محدوده مغار سد بختیاریبا استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
86 شناسایی و رتبه بندی ریسک های عملیات حفاری در میدان گازی خانگیران با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخه فازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
87 طراحی بهینه الگوی حفاری و انفجار با استفاده از تکنیک کونیا در سیکل پیشروی معدن زغالسنگ آب نیل کرمان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران
88 طراحی بهینه چاه های افقی و جهت دار با استفاده از الگوریتم های هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
89 طراحی پوشش نهایی مغار ذخیره سازی نفت گچساران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
90 طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شکست صفحه ای در مناطق ناپایدار، مطالعه موردی معدن سرب و روی انگوران زنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
91 طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شکست صفحه ای در مناطق ناپایدار، مطالعه موردی معدن سرب و روی انگوران زنجان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
92 فاکتورهای موثر در رفتار برشی درزه های تقویت شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
93 کاربرد امواج فراصوت در ازدیاد برداشت ازمخازن نفت سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
94 مبانی ذخیره سازی گاز طبیعی مایع شده در مغارهای سنگی دارایپوشش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
95 مبانی ذخیره سازی مواد هیدروکربوری وضرورت احداث مخازن زیرزمینی نفت خام درایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
96 محاسبه ضخامت ناحیه آسیب دیده از انفجار با استفاده از روشهای تجربی آزمایش بارگذاری صفحه ای و ژئورادار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
97 مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوکهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
98 مطالعات اولیه امکان سنجی جهت تعیین روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز فشرده در شهر اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
99 مطالعه عددی تأثیر پل سنگ ها در پایداری دیواره های سنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
100 مطالعه ی تأثیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ بر وضعیت پایداریمغارهای ذخیره سازی نفت خام در سازند آغاجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیر زمینی مواد هیدروکربوری
101 معماری فرایند ارزیابی استراتژیهای سازمان با رویکرد پیاده سازی استراتژی ها در شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
102 مکانیسم شکست هیدرولیکی وتکنیک مدل سازی آن (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
103 نقش تکنولوژی اطلاعات در موفقیت جاری سازی و کنترل استراتژی ها در شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
104 نقش مدلسازی ژئومکانیکی در عملیات تزریق و ذخیره سازی زیرزمینی دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت