دکتر احمد خیالی خطیبی

دکتر احمد خیالی خطیبی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

دکتر احمد خیالی خطیبی

Dr. Ahmad Khayali Khatibi

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انعکاس عناصر برجسته تابو و توتم در منطق الطیر عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی تقابل های اجتماعی در برخی اشعار حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 2، شماره: 4
3 پیوستگی معنایی ابیات غزلی از حافظ بر بنیاد تحلیل روانکاوانه با رویکرد به عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
4 تحلیل جامعه شناختی اشعار احمد شاملو با استفاده از نظریه «عمل» پیر بوردیو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 91
5 تحلیل و شناسایی روش‎های پیونددهنده ابیات در غزلیات حافظ بر اساس نظریات حافظ پژوهان قرن اخیر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
6 حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ترشیزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 3، شماره: 6
7 مطالعه الگوهای گفتار زنانه در بافت متنی رمان های «خوف و نی-نا» اثر شیوا ارسطویی «با تکیه بر رویکرد رابین لیکاف DSL» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 95
8 نمادشناسی حیوانات در سعادت نامه و ساقی نامه با تکیه بر کهن الگوی یونگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 4، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی انگاره های نمادین طبیعی در دو منظومه سعادت نامه استرآبادی و ساقی نامه ظهوری بر اساس نظریه کهن الگویی یونگ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات