دکتر مهدی نصری

دکتر مهدی نصری استادیار

دکتر مهدی نصری

Dr. Mehdi Nasri

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مروری بر روشهای انطباق تصویر، مفاهیم و کاربردهای آن (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 5، شماره: 2
2 Image Mosaicing based on Adaptive Sample Consensus Method and a Data-Dependent Blending Algorithm (دریافت مقاله) فصلنامه پردازش سیگنال و انرژیهای تجدیدپذیر دوره: 6، شماره: 3
3 Sleep Stage Classification using Laplacian Score Feature Selection Method by Single Channel EEG (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 14، شماره: 4
4 حذف ناحیه کور در تصاویر سونار و دسته بندی اهداف با کمک ویژگی های ساختاری شکل (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 4
5 روشی جدید در تناظریابی مبتنی بر روابط فضایی در تصاویر چندسنجنده سنجش از دوری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 4
6 طراحی کنترل کننده PID مرتبه کسری چندهدفه فراابتکاری برای سیستم TRMS (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انتخاب باند در تصاویر ابرطیفی با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
2 Object Recognition based on Graph theory and Redundant Keypoint Elimination Method (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
3 برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به روش بهینه سازی جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
4 تشخیص اهداف و کاهش اختلال در تصاویر سونار کناره روب با استفاده از تجانس فاز و فراوانی لبه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
5 حدف نویز تصاویر با تابع آستانه گذاری وفقی و معیار SURE (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
6 حذف نویز اسپکل در تصاویر آلتراسوند پزشکی مبتنی بر شبکه عصبی و تبدیل موجک (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
7 حذف نویز تصاویر با استفاده از روش شبکه های عصبی استانه گذار و یادگیری RLS (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
8 حذف نویز تصاویر به کمک شبکه عصبی با تابع آستانهگذاری وفقی در حوزه موجک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 حذف وفقی نویز از سیگنال در حوزه ی موجک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
10 روشی جدید در شناسایی هویت براساس تلفیق سطح امتیاز سیاهرگ انگشت دست (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
11 طبقه بندی خودکار مراحل خواب از سیگنال EEG تک کاناله با استفاده از شاخص های آماری و آنتروپی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
12 طراحی کنترل کننده مود لغزشی بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ابتکاری همزیستی موجودات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
13 کاهش کلاتر بر مبنای تجانس فاز به منظور بهبود تشخیص در تصاویر سونار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
14 کاهش نویز تصاویر در حوزه موجک با تابع آستانهگذاری غیرخطی جدید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
15 کنترل بهینه فشار خون بیمار حین عمل جراحی توسط الگوریتم وراثتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
16 مدل سازی برج های خنک کننده واحد آبرسانی فولاد مبارکه و طراحی کنترل کننده فازی بر مبنای مدل طراحی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
17 یک مدل جدید برای تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از تبدیل موجک (DWT) و تبدیل هیلبرت هوانگ(HHT) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک