بهرام دبیر

 بهرام دبیر رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهرام دبیر

Bahram Dabir

رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Numerical Simulation Study on the Kinetics of Asphaltene Particle Flocculation in a Two-dimensional Shear Flow (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 2
2 اثر تعداد نقاط انتخابی در مدل سازی واکنش پلیمر شدن به روش مونت کارلو: بررسی واکنش آغاز (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 15، شماره: 5
3 CFD ابزاری جدید برای آموزش و پژوهش در مهندسی شیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 8
4 بازاریابی نظام آموزش عالی با استفاده از ابزار سروکوال فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 3، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Air Quality of Ahvaz, Iran: Application of HYSPLIT and WRF/Chem Models (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 Application of a New Impinging Jet Stream Reactor for hotocatalyticPhenol removal (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
3 Application of constraint multivariable search methods for prediction of asphaltene precipitaion conditions (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
4 اثرخاک رس روی مورفولوژی و ریز ساختار نانو کامپوزیت های بر پایه پلی - آمید۶ / پلی اتیلن سبک / خاک رس (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
5 اطلاع رسانی و مشتری گرایی HSE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
6 CFD Modelling of the Influence of Slurry Concentrations and Gas Superficial Velocity on the Hydrodynamics of Batch Bubble and Slurry Bubble Columns (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
7 Computational Chemical Engineering Course (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 Computational simulation of turbulent channel flow in transverse magnetic field (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
9 Evaluation of a Photocatalytic spinning disk reactor for the degradation of phenol using TiO2 coated on stainless steel (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
10 Evaluation of a Spinning Disc Photoreactor for Degradation of Phenol:Impact of Geometry (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
11 Identification of Dust storm origins in South- West of Iran, Khoozestan province (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
12 Impact of Reservoir Description on Flow Performance in Fractured Reservoirs (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 Improving compatibility of SBS modified bitumen with a layered silicate nanocomposite (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
14 Mathematical modeling of solar dryer for pistachio nut(Ohadi variety) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
15 Modeling of Asphaltene deposition during Miscible CO2 flooding (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
16 Modeling of micro-filtration fouling in protein solutions using pore-network model (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
17 Modification of Bitumen Properties using Styrene Butadiene Styrene and Improving Bitumen-Polymer via Macroscopic and Microscopic Methods (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
18 ON THE DETERMINATION OF NORMAL BOILING POINT OF PURE COMPONENTS: A SOFT COMPUTING APPROACH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
19 Simulation of mineral dust aerosols from Southwestern Iran (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
20 بررسی آسیب مخازى ماسه سنگی و تحریک به وسیله اسیدکاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
21 بررسی اثر بازدارندهها بر جابجایی نقطه شروع انعقاد آسفالتین و تغییر رفتار جریانی نفت حاوی بازدارنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
22 بررسی الگوهای جریان اسیدکاری مخازن کربناته از طریق مدلسازی پیوسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
23 بررسی تاثیر پارامتر های مختلف در جداسازی ذرات معلق دیزل از امولسیون دیزل/آب بااستفاده از شناورسازی و منعقدکننده های پلی الکترولیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 بررسی تاثیر سناریو های مختلف کاهنده ی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل ترکیبی WRF - CAMx (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
25 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف کاهنده ی آلودگی هوای شهر تهران با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CAMx (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
26 بررسی ترمودینامیکی واکنش احیاء اکسید نیکل با متان به عنوان روش جدید تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بررسی روشهای مدل سازی اسیدکاری چاههای نفت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
28 بررسی سیستم های چرخشی شیمیایی در راستای تولید هیدروژن به همراه جداسازی ذاتیCO2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
29 بررسی سینتیک و تعیین ثابت سینتیکی هستهزایی هیدرات (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
30 بررسی عملکرد سیستم راکتور (رایزر) فرآیند شکست کاتالیستی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 بررسی میزان افزایش تولید وپارامترهای مؤثر بر فرآیند شکست هیدرولیکی با استفاده از مدل ناحیه چسبنده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
32 بهینه سازی پارامترهای موثر در کنترل واحد تقطیر آزئوتروپ اتانول - آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 بهینهسازی تولید نانوامولسیون در میکروفلودایزر به روش CCD (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 پیش بینی سریع آینده تولید مخزن توسط مدل ظرفیت -مقاومت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
35 جداسازی آسفالتین از نفت خام توسط به وسیله آلتراسوند (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 جداسازی ذرات معلق نفتی موجود در امولسیون با روش شناور سازی به کمک منعقد کننده های پلی الکترولیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
37 حذف گاز دی اکسید کربن و تولید محصولات با ارزش از گازهای دودکش صنایع بزرگ با استفاده از چرخه شیمیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
38 حذف گاز دی اکسید کربن و تولید محصولات با ارزش از گازهای دودکش صنایع بزرگ با استفاده از چرخه شیمیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
39 حذف گاز دی اکسید کربن و تولید محصولات با ارزش از گازهای دودکش صنایع بزرگ با استفاده از چرخه شیمیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
40 روشهای مدیریت، بیخطرسازی و دفن مواد زائد خطرناک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
41 رویکرد سینتیک رشد تجمعات آسفالتینی در بررسی رفتار نفت تحت تابش فراصوت وپارامترهای موثر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
42 شبیه سازی ‍CFD جدایش توده چند فازی به هنگام تزریق در یک محیط پیوسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
43 شبیه سازی دینامیکی شیرین سازگار گاز ترش (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 شبیه سازی عددی اثرات باد بر روی انتشارگرد و غبار به وسیله اپن فوم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 شبیه سازی عددی پدیده انتشار نفت و گاز از بستر دریا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
46 شبیه سازی کامپیوتری انتقال حرارت در پخت تایر (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی لاستیک
47 شبیهسازی فرآیند تبلور ناپیوسته هیدروکسید آلومینیوم با استفاده از مدل موازنة جمعیت ۲- بررسی روابط سینتیکی و تأثیر شرایط عملیاتی بر عملکرد تبلور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 مدل سازی 5- فرمولاسیونLump جهت سبک سازی نفت خام سنگین با استفاده از فرایند کراکینگ کاتالیستی در راکتور بستر متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنیک های نوین در تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران
49 مدل سازی 5-فرمولاسیون Lump جهت سبک سازی نفت خام سنگین با استفاده از فرایند کراکینگ کاتالیستی در راکتور بستر متحرک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
50 مدل سازی جذب گازهای اسیدی در محلول MDEA در کمپرسورهای حلقه - مایع با استفاده از تئوری فیلمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 مدل سازی جریان دو فازی نفت و گاز در چاه نفت با قطر متغیر با استفاده از CFD (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
52 مدل سازی جریان دوفازی نفت و گاز در چاه تولیدی نفت با استفاده از CFD (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
53 مدل سازی زیست پالایش در محل الاینده BTEX از خاک انتقال بیولوژیکی و انتقال حرارت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 مدل سازی شبکه خطوط لولة انتقال جریان های دوفازی در شرایط غیربهینه و مقایسه آن با نرم افزار PIPEPHASE (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
55 مدلسازی تشکیل هیدرات متان و تعیین ثواب سینتیکی رشد و هسته زایی آن (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
56 مدلسازی جریان سه فازی به روش میدان فاز- بررسی تداخل ناشی از حرکت حباب از درون دو مایع امتزاج ناپذیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفت به روش میکروبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
58 مدلسازی ریاضی سه بعدی پدیده فتوشیمیایی آلودگی هوا و بررسی کمی سناریوهای مختلف بروی هوای تهران بزرگ با استفاده از موجک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 مدلسازی غلظت ذرات معلق ناشی از پدیده ی گرد و غبار بر روی کلان شهر تهران بااستفاده از مدل ترکیبی WRF-CHEM (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
60 مدلسازی غلظت ذرات معلق ناشی از پدیده ی گرد و غبار بر روی کلانشهر تهران با استفاده از مدل ترکیبی WRF-CHEM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
61 مدلسازی لخته سازی میکروجلبک در سیستم های بیولوژیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
62 مدیریت و غربالگری روش های ازدیاد برداشت با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی
63 مروری بر روش های تضمین جریان و شبیه سازی رسوب آسفالتین در یک لوله ی جریانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
64 مروری بر مدلهای رسوب آسفالتین در چاه و خطوط لوله جریانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
65 مشخص سازی برشهای نفتی سنگین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 مطالعه اثر زاویه بین دوشاخگی شریان کاروتید بر همودینامیک خون (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
67 مطالعه برروی پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
68 مطالعه جامع و بررسی عملیات شکاف هیدرولیکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
69 میدان جریان درون ظروف همزده با پروانه RT در جریان آشفته یک فازی و سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران