دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی

دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

دکتر حسنعلی بختیار نصرابادی

Dr. HasanAli Bakhtiar Nasr Abadi

استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق حرفه ای معلمی در مکتب خانه؛ پژوهشی پدیدارشناسانه براساس تجربه زیسته شاگردان مکتب خانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
2 اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 17
3 اصول ارتباط اجتماعی با زنان بر اساس سیره عملی پیامبر (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 13، شماره: 26
4 امکان سنجی و اولویت بندی رشته های بین رشته ای ازدیدگاه استادان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
5 اهداف تربیت از نگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 51
6 ایدیولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه پیامدهای ایدیولوژی لیبرال دموکراسی و نیولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 1
7 Study Of Effective Factors On Job Satisfaction Of Omid Hospital Staff In Isfahan City (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
8 Study Of Factors Influencing Job Satisfaction Of Employees Of Omid Hospital (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری دوره: 3، شماره: 1
9 بازخوانی داستان های مثنوی بر مبنای مولفه های تفکر فلسفی و تدوین راهنمای داستان ها برای استفاده در اجتماع پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 28
10 بررسی تاثیر ساختار خانواده بر گرایش به رفتارهای پر خطر و ابعاد سازگاری عاطفی اجتماعی آموزشی و کل در دانش آموزان خانواده های تک همسری و چند همسری (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 9، شماره: 12
11 بررسی سهم نسبی تاثیر فرایند تبدیل دانش بر مولفه های سرمایه ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تاکید بر اجتماعی سازی دانش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 4
12 بررسی مبانی معرفت ودلالت های تربیتی آن در اندیشه امام خمینی«ره» (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 3
13 بررسی مبانی معرفت‌شناختی حکمت متعالیه و استخراج کارکردهای آن در تربیت زیبایی‌شناختی(حوزه یادگیری فرهنگ و هنر) (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل موثر بروجدان کاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
15 تبیین رابطه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 3، شماره: 6
16 تحلیلی بر اصول اخلاقی در فرایند پژوهش های علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 11، شماره: 18
17 تحلیلی بر تزکیه و تهذیب نفس در اندیشه تربیت اخلاقی امام خمینی رحمت اله (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 11، شماره: 17
18 تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 7
19 تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
20 تحلیلی بر مولفه های زیبایی شناختی در معماری فضاهای آموزشی با توجه به رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
21 تحلیلی بر نظریه تجربه زیبایی شناسی جاندیویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
22 تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
23 جایگاه اندیشه و اندیشیدن در نظام تربیتی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 9
24 درآمدی بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهای تفکر انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 10، شماره: 40
25 درآمدی بر ضرورت جایگاه و انواع مطالعات میان رشته ای در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
26 درآمدی بر معرفت شناسی سهروردی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 6
27 رابطه خیال و اراده در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 3، شماره: 11
28 کارکرد های تربیتی مودت اهل بیت علیهم السلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 37
29 مولفه های شک سازنده در اندیشه ویتگنشتاین متاخر و پیامدهای تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 7، شماره: 1
30 نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 72
31 نیاز سنجی و اولویت بندی رشته های بین رشته ای مطالعه موردی دانشگاه های آزاد نجف آباد و دولتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
32 واکاوی دلالتهای تربیتی «قناعت» در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 4
33 واکاوی رویکرد معنویت گرایانه ی مارتین بوبر به اخلاق معلمی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 2
34 واکاوی نقش آموزش هنر در تحقق اهداف برنامه درسی صلحمحور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش روایت درمانی بر افزایش سازگاری زوجین در شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
2 اثربخشی آموزش روایت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین درشهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 اصول و روش آموزش خلاق در نظام تربیت زیبایی شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
4 بازاندیشی در مفهوم تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
5 بررسی میزان نشاط، سلامت روان و رضایتمندی از خانواده در شرکت شیر گاز آذران اصفهان به منظور ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسان ایران
6 بررسی و تبیین عوامل سازمانی مؤثر در تقویت خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
7 تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از منظر توجه و تاکید آن بر مولفه های پویای تربیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش با محوریت توسعه پایدار
8 تعیین میزان کاربرد فناوری های ارتباطات و اطلاعات (ICT) در فرایندهای مختلف(بیمارستان مهرگان استان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 مبانی واصول یادگیری مادام العمر بر اساس ابدعات فلسفی ملاصدرا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
10 نقد رویکرد ایستا در آموزش و پرورش معاصر ایران و ارائه الگوی پویای تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم انسانی و روانشناسی
11 نگاهی به فرهنگ نوآوری و آموزش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
12 نوآوری سازمانی در دانشگاه های دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
13 همگرایی مبانی فلسفی و اهداف تربیت زیبایی شناسی در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ادبیات
14 همگرایی مبانی فلسفی واهداف تربیت زیبایی شناسی در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین همایش علوم انسانی اسلامی