دکتر امیررضا اصنافی

دکتر امیررضا اصنافی عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر امیررضا اصنافی

Dr. AmirReza Asnafi

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ?Why do mobile messaging tools in libraries (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
2 آیا مقالات پراستناد علوم پزشکی ایران در رسانه های اجتماعی نیز پرتوجه هستند؟ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 2
3 اثربخشی درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری: مورد پژوهی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 4
4 ارائه الگوی پیشنهادی برای نرمافـزار استخـراج داده از رسـانههای اجتمـاعی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 25
5 ارزیابی استفاده از آمیخته بازاریابی در وب سایت های کتابخانه های تخصصی شهر تهران (حوزه علوم انسانی) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 33
6 ارزیابی بروندادهای پژوهشی حوزه کووید-۱۹ دانشگاه های بزرگ ایران در رسانه های اجتماعی: مطالعه دگرسنجی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 8، شماره: 2
7 ارزیابی رفتار تصویر یابی پژوهشگران رشته معماری (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 30
8 ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مولفه های کتابخانه سبز و استاندارد لید (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 54
9 ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه ای درون سازمانی (پند، پروان، اوراکل تهران، سیماد و ماوا) از لحاظ شاخص های عملکردی براساس دیدگاه کتابداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 3
10 ارزیابی نقش تبلیغات در جذب مخاطب به کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور بر اساس مدل آیدا در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 4
11 ارزیابی وب پورتال های کتابخانه های عمومی مستقر در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 3
12 ارزیابی وب سایت های دانشگاهی بر اساس معیارهای کاربردپذیری و تعامل: مطالعه موردی، دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 45
13 الگوی جامع طراحی و پیاده سازی نرم افزار نمایه سازی خودکار (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 8، شماره: 32
14 امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده درمانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 3، شماره: 2
16 بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 38
17 بررسی روند پژوهش در حوزه پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس پایگاه اسکوپوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
18 بررسی شبکه های پیوندی وبسایت های ناجا (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی صحت استنادی پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 2
20 بررسی کیفیت وب سایت های سفارت خانه های کشور ایران و ترسیم روابط شبکه ای پیوندی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 2
21 بررسی مقایسه ای توان مدیریتی مدیران کتابخانه های دانشگاهی و مسئولان کتابخانه های عمومی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
22 بررسی میزان استفاده از آرشیو دیجیتال صدای جمهوری اسلامی ایران توسط برنامه سازان رادیو (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 3
23 بررسی میزان همکاری دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تولید مقالات علمی برای همایش سالانه دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س) طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
24 بررسی میزان همکاریهای علمی پژوهشگران علوم زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مجموعه همایشهای بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE طی سالهای ۲۰۱۱-۱۹۹۱ (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 64
25 بررسی وضعیت موجود نشریه های علمی دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استانداردهای نشر موسسه بین المللی ایزو (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشکده ای در دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 21
27 برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه تخصصی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بر اساس روش تحلیل راهبردی SWOT (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 2
28 به کارگیری مولفه های کتابخانه سبز در کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 7، شماره: 11
29 تاثیر نگرش استفاده کننده واقعی و استفاده کننده غیرواقعی بر میزان ارائه خدمات کتابخانه ملی ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 34
30 تاملی بر کاربرد روش تحلیل گفتمان در پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
31 تاملی در ارزیابی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با استفاده از دگرسنجه ها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
32 تحلیل بروندادهای پژوهشی دانشگاه های بزرگ ایران در حوزه های موضوعی علوم اجتماعی و رفتاری طی بازه زمانی۲۰۱۰-۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 11، شماره: 38
33 تحلیل دیدگاه کتابداران و ارزیابی بخش مدیریت ورود اطلاعات در نرم افزارهای کتابخانه ای درون سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
34 تحلیل محتوای کتاب های نامه ای ادیبان ایران در فاصله سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۹ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 52
35 تحلیل واژگان به کار رفته در محیط رابط کاربر پایگاه های استنادی وب آو نالج (Web of Knowledge) و اسکوپوس(Scopus): بررسی میزان درک دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 26
36 ترسیم نقشه دانش مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 14، شماره: 53
37 ترسیم و تحلیل شبکه هم نویسندگی مقالات کنگره ملی «آسیب شناسی خانواده» با بهره گیری از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 13، شماره: 2
38 جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ها (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 4، شماره: 2
39 حضور پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 6، شماره: 1
40 دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در ریسرچ گیت: مطالعه آلتمتریکس (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 30
41 درآمدی بر نسب شناسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
42 درنگی بر استفاده از اینترنت اشیاء و ارائه الگوی کاربرد آن در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 5، شماره: 19
43 درنگی بر تاثیر بازی وارسازی بر آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 8، شماره: 30
44 درنگی بر محتوای کتاب های نامه ای ادبای ایرانی در طول سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۹ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 1
45 دگردیسی اطلاعات در کتابخانه های عمومی و نقش کتابداران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 1
46 رابطه‫ ‫میان عملکرد دانشگاه‫ های برتر جهان براساس شاخص ‫های علم‫ سنجی و جایگاه آن‫ها در ده نظام رتبه‫ بندی بین‫ المللی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 4
47 رایانش ابری ؛ رهیافتی نوین در آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 1
48 شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی کتابدار کودک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
49 مدرسان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران، چگونه از گوگل پلاس بهره می برند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
50 مطالعه نقش آموزگاران در بهبود کتاب خوانی دانش آموزان مقطع ابتدائی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
51 میزان تطابق سرعنوان های موضوعی فارسی با برچسبهای اجتماعی کاربران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 49
52 میزان همکاری نویسندگان مقاله های فصلنامه علمی-پژوهشی روان شناسی کاربردی در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
53 نقش کتابدار داده ها در علم سنجی و زمینه های مرتبط (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 13، شماره: 51
54 نگاهی به کیفیت تولیدات علمی حوزه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وبسایت دانشگاه شهید بهشتی بر اساس معیار محتوا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
2 EARTHQUAKE ASSOCIATIONS’ WEBSITES: VISIBILITY AND CO-LINKS ANALYSIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 Presence of the Iranian Library and the Information Science Departments in Research Gate (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
4 Virtual tour of the National Museum of Iran during the Coronavirus Outbreak (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
5 بررسی میزان آمادگی گروه مشاوران جوان شهرداری مشهدبرای پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب های فارسی دفاع مقدس و تاثیر آن در نشر کتاب در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
7 بررسی وضعیت تولیدات علمی بین المللی حوزه فناوریهای همگرا در پایگاه وب آف ساینس (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
8 بررسی وضعیت حضور مجلات ایرانی دسترسی آزاد نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس در رسانه های اجتماعی بر اساس شاخصهای دگرسنجه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
9 پیشرفت علمی کشور با نگاهی به انتشار مقالات علمی پراستناد (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
10 تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی علمی در مدیریت دانش و گردش اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
11 تاملی بر کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
12 تاملی بر کاربرد اینترنت اشیا در کتابخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
13 تحلیل ارتباطات میانرشتهای در علم ایران: مطالعهای جامع در راستای توسعه علمی کشور (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
14 تحلیل هم پیوندی و مرئی بودن وبگاه های انجمن های علمی فنی و مهندسی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
15 تحلیلی بر میزان مریی بودن وب گاههای بانک های جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از روش های وب سنجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
16 ترسیم نمای کلی پیشرفت بین المللی ایران در تولید علم طی سالهای 1900-2013 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
17 کاربرد فناوری بلاکچین در توسعه آموزش عالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی
18 مطالعه دیجیتال سازی کتابخانه های عمومی استان ایلام با تحلیل مدل سوات swot (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
19 مطالعه رفتار تصویر یابی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
20 مطالعه مراحل جریان دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس الگوی APQC (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 مطالعه مراحل جریان دانش در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران بر اساس الگوی A (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
22 مطالعه و ارزیابی نرم افزارهای نمایه سازی و ارایه الگویی برای طراحی این نرم افزارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
23 مطالعه وضعیت طراحی درون سازمانی نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
24 مقایسه شاخص اچ و میزان فعالیت اعضای هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در شبکه اجتماعی ریسرچ گیت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
25 موتور جستجوی سمانتیک اسکالر: مطالعه موردی وضعیت اثرگذاری اعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
26 میزان آمادگی کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در برابر حوادث غیر مترقبه (دریافت مقاله) همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها
27 نقش شبکه های اجتماعی علمی در تبادل اطلاعات پژوهشی و آموزش دانشگاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
28 نگاهی بر میزان مقالات دانشمندان ایرانی حوزه علوم انسانی در بخش مقالات کنفرانسی پایگاه وب آف ساینس طی سالهای 2016-2011 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
29 نگاهی به کاربرد فناوری های محیط های واقعیت شبیه سازی شده در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات