دکتر علی جعفری

دکتر علی جعفری

دکتر علی جعفری

Dr. Ali Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی درصد شکستگی و سفیدشدگی برنج رقم سرخه با استفاده از توپی دارای مارپیچ انتقال در سفیدکن تیغه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
2 تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 3، شماره: 1
3 طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد سامانه توموگرافی امپدانس الکتریکی تحت یک استراتژی سنجش ابتکاری برای پایش سیال دوفازی جامد مایع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 Computational Fluid Dynamics Simulation of Air Flow Around Grasshopper (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
3 Current Knowledge of Sheep and Goat Farmers about Viral Diseases of Small Ruminants in Some Parts of Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 Tendency of sheep and goat farmers to monitor direct and indirect contact between animals in some parts of Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر روی ملخ های مهاجم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
6 بررسی روابط و ارائه یک مدل فراساختار برای مدیریت هم زمان فاضلاب و پسماند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 توسعه الگوریتم تشخیص محل برش سر و شکم ماهی قزل آلا برای استفاده در دستگاه تمیز کن ماهی با استفاده ازروش پردازش تصویر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 طراحی و پیاده سازی سامانه پایش مخزن کاه در کمباین غلات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
9 طراحی و ساخت دستگاه جمع آوری ملخ (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
10 طراحی و ساخت ماشین خردکن زائدات گیاهی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
11 طراحی و شبیه سازی دستگاه اندازه گیری نرخ جریان جرمی مواد فله ای مبتنی بر روش نیروی مرکز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
12 طراحی، ساخت و ارزیابی دبیسنج مواد جامد فله ای مبتنی بر نیروی مرکزگرا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
13 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه پایش سیال دو فازی جامد-مایع با استفاده از تکنیک تصویرسازی توموگرافی امپدانس الکتریکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
14 معرفی و بررسی روش های نوین و کلاسیک استخراج اسانس از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 معرفی و بررسی روش های نوین و کلاسیک استخراج اسانس از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته