محمود خسروی

 محمود خسروی دانشگاه علوم پزشکی بابل

محمود خسروی

Mahmoud Khosravi

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 103
2 ارزیابی جامع تغییرات فصلی آینده دمای حداکثر ایران طی دوره گرم بر اساس مدل های گردش عمومی جو (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
3 بررسی تناسب محیطی شهرستان تربت حیدریه برای کشت چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 1
4 پیش بینی خشک سالی با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی،مطالعه ی موردی : ایستگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 8
5 تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 113
6 تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطره سیلاب شهری مطالعه موردی: شهر زاهدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
7 تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 109
8 تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش و تحلیل خوشه ای فاصله ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
9 مقایسه تطبیقی چرخندهای حارهای شمال دریای عرب و دریای عمان طی دهه اخیر (2015-2005) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 20
10 میانگین گردش جوی منجر به یخبندان های فراگیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 24
11 نابهنجاری های همدیدی منجر به یخبندان های فراگیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 1
12 نقش سامانه موسمی در تشدید بیماری مالاریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر شهر چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری ،ارزیابی ریسک و تعدیل بحران آب و مخاطره توفان های گردوغباری دریک اقلیم در حال تغییر مطالعه موردی سیستان،ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
2 ارتباط مدت زمان دریافت نیتروس اکساید بر اندیس های خونی در بیماران تحت جراحی اعصاب (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه کشوری دانشجویی طبری و بیست و دومین کنگره سالیانه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
3 Compilation of a Lut desert climate climate calendar Case study: Nosrat Abad (South Lut) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
4 بررسی آماری اثر یخبندان بر محصولات کشاورزی مطالعه موردی: منطقه حاشیه تفتان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
5 بررسی خصوصیات کمی و کیفی پسماندهای جامد تولیدی از دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1389 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
6 بررسی دوره های شدت و ضعف مونسون و اثر گذاری آن بر برخی کمیت های هواشناختی در جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
7 بررسی رفتار مقاومتی افزودن بیوپلیمر به مخلوط خاک و سیمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بررسی شرایط ترمودینامیکی وقوع وارونگی های دمایی شدید و آلودگی هوای شهر مشهد مطالعه موردی:10آذر-10دی 1396 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
9 تحلیل رفتار بلندمدت عمق اپتیکی آئروسل (AOD) در دشت سیستان با استفاده از مدل MERRA-2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
10 تحلیل روند جریان رودخانه های خروجی از ارتفاعات زردکوه بختیاری (مطالعه موردی: ایستگاه پل زمانخان و ایستگاه مرغک) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 تحلیل فضایی زمانی غلظت گردوغبار در سیستان و بلوچستان با استفاده از سنجش ازدور (مطالعه موردی: گرد و غبار 12 آگوست 2008) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
12 تدوین یک تقویم اقلیمی گردشگری بیابان لوت(مطالعه موردی: گراغه نصرت آباد لوت جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
13 ردپای گرمایش جهانی در بارش های بهار 1398 غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
14 شبیه سازی هیدرودینامیک جریان حلقوی در میکروکانال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
15 مسیر یابی و مکان گزینی مسابقات اتومبیل رانی با تاکید بر توریسم ورزشی(مطالعه موردی، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
16 مسیر یابی و مکان گزینی مسابقات اتومبیل رانی با تاکید بر توریسم ورزشی(مطالعه موردی، استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
17 مقایسه و ارزیابی دقت داده های مدل های CMIP5 با داده های مشاهداتی و NCEP (موردکاوی:جنوب شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
18 واکاوی اثر دمای سطح دریای عرب و عمان بر فعالیت چرخندهای حاره ای ورطوبت نواحی ساحلی جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
19 واکاوی روند سالانه تابش زمین تاب ایران با داده های دورسنجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران