فرهاد جابرزاده

 فرهاد جابرزاده

فرهاد جابرزاده

Farhad Jaberzade

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا سیاست تقسیم سود منجر به افزایش ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود؟ (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
2 ارتباط بین شهرت حسابرس با مدیریت سود و سرمایه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 بررسی ارتباط کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک اطلاعات در نوسانات ضمنی اعلان سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره، فرصت های رشد، بازده مورد انتظار و ارزش بازار سهام بر نوسانات درآمد در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
5 بررسی تاثیر پویایی ساختار سرمایه شرکت های کوچک ومتوسط بر الگوی تامین مالی آنها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 بررسی تاثیر سود تقسیمی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
7 بررسی تاثیر شاخص کارایی بازار سهام، نرخ رشد بازده سهام، بهره وری و انباشت سرمایه بر اعتبار تجاری شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
8 بررسی تاثیر عملکرد شرکت، پاداش مدیران اجرایی بر اهرم مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
9 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
10 بررسی تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر سود جامع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
12 بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی رابطه بین بهینه سازی مالیاتی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
14 بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، استقلال اعضای هییت مدیره و میزان واکنش بازار سهام به اعلام تخطی از قوانین و مقررات شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
15 بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
16 بررسی محتوی اطلاعاتی سود جامع ، با تاکید براندازه شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
17 بررسی و ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت مشارکتی در کارخانه قند فسا با تاکیدی برنظام پیشنهادها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
18 بررسی و تعیین عوامل موثر شاخصهای حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 برسی تاثیر ساختار سهامداران نهادی، نسبت بدهی به سرمایه، بازده سرمایه گذاری، نرخ رشد فروش و نوسان پذیری سرمایه گذاری بر جریان های نقد استاندارد شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
20 تاثیر درماندگی مالی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت
21 تاثیر مشکلات نمایندگی جریانات نقدی آزاد بر رابطه بین قیمت سهام با عایدی و ارزش دفتری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 رابطه بین شاخص های حاکمیت شرکتی و پیش بینی سود در صنعت خودرو وساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت